نوای کیر کلفت

0 views
0%

 

بردگی برای دختر تراکتوری ارباب و برده
من بیست و دو سکس سالمه و عاشق اینم که برده

ی یه خانم خشن بشم که منو با نفرت سکس تحقیر کنه چند وقت پیش تو

یکی از پست های اینستاگرامی شاهد سکس این بودم که بین هواداران تراکتور

سکس این بودم که بین هواداران تراکتور و همشهری های من درگیری پیش اومده رفتم

و همشهری های من درگیری پیش اومده رفتم اون زیر کامنتارو خوندم

بشم که منو با نفرت تحقیر کنه چند وقت پیش تو یکی از پست های اینستاگرامی شاهد این بودم که سکس بین هواداران تراکتور و همشهری های من درگیری پیش اومده رفتم اون زیر کامنتارو خوندم و دیدم یه

بردگی برای دختر تراکتوری سالمه و عاشق اینم که فیلم سکسی برده ی یه خانم خشن بشم

تو یکی از پست های اینستاگرامی شاهد این سکس داستان بودم که بین هواداران تراکتور و همشهری های من

بردگی برای دختر تراکتوری بین هواداران تراکتور و همشهری های من درگیری پیش اومده رفتم اون زیر

بین هواداران تراکتور و همشهری های من درگیری پیش اومده رفتم اون زیر کامنتارو خوندم و دیدم یه دختر تراکتوری خیلی غیرتی از شهر و تیمش دفاع میکنه و با شدید ترین لفظ همشهری های منو تحقیر میکنه و لذت میبره از این کار رفتم دایرکتش و گفتم خانم من سگ شمام زد زیر خنده و گفت گفتن نداره که میدونم بعد گفتم سگ و خاک پاتونم گفت یکم پارس کن ببینم چه قدر سگی شروع کردم به پارس کردن و خیلی حال کرد اربابم و بهم گفت ازت خوشم میاد سگ خوبی هستی گفتم شما با میسترس و برده آشنایی دارید گفت آره همشهری های سگت بهم زیاد پیشنهاد دادن تحقیرشون کنم و من قبلا چنتاشون رو تحقیر کردم فهمیدم خیلی دلش پره از همشهریام گفتم من سگ حضوریتون میشم گفت منم همینو میخوام باید واقعی تحقیر بشی خلاصه سه ماه تلفنی سگش بودم و حسابی تحقیر کردن منو یاد گرفت تا اینکه اومد شهر ما برای مسافرت عید سوم عید من خونمون خالی بود و با ایشون قرار گذاشتم اومد سر قرار از عکسش زیبا ار بود سفید سفید لاغر و چشماش یشمی بود و کمی کشیده با تیپ ساده با ماشین باباش اومد سر قرار و منو سوار کرد و رفتیم مکان من اسم ایشون بانو آیدا بود و یه سال از من بزرگتر بودن خلاصه با بانو آیدا رفتیم تو مکان و قلاده ی منو گردنم انداختن با شلاق شدیدا در کونم میزدن و دائم بهم میگفتن تو سگی و باید پارس کنی سگ خوب و من تند تند پارس میکردم براشون قلادمو کشیدن و منو زیر پاهای سفید لاک قرمز زدشون بردن و من کف پاشون رو میخوردم بانو پاشون رو تو حلقم میبردن و میگفتن تو سگ پاخور منی پارس کن و من هاپ هاپ میکردم با دوتا شصت پاشون دهنمو باز کردن و تو دهنم تف ریختن بانو یه سیلی بهم زدن و گفتن دهنتو باز کن توالت دهنمو باز کردم نشستن با گون سفیدشون رو دهنم و گفتن سوراخمو بخور کونی شروع کردم خوردن که یهو بانو آیدا رید تو دهنم و بهم گفت خوب ریدم برات توله سگ حقیر؟گفتم بله ارباب عنتون خوشمزس گفت نوش جونت بقیه ی عنشو رو صورتم ریختن بانو و از روم بلند شدن کونشون رو با دستمال پاک کردن و بدون خداحافظی از در خارج شدن و فردا و پس فرداشم من سگ ایشون بودم تا اینکه برگشتن شهرشون این داستان

Date: April 25, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.