دانلود

همسر خوشگل و بلند جنده

0 views
0%

شايد براي شماهام جالب باشه. فیلم سکسی من تو يكي از شهرهاي مازندران

تو دانشگاه درس ميخونم.كلاسي كه من توشم پراز دختراي سكسي باحال شماليه.خود من شمالي سکسی نيستم اما ازين نظر شماليارو خيلي

قبول شاه کس دار.من آدم خيلي حشري اي هستم.دوس دخترم از خودم

بدتره.البته جريان داره كه واستون ميگم.2ماهي کونی بود با دوس دخترم دوست شده بودم.به شدت هم توكف سكس بودم اما بعد

2ماه جنده كه كاسه صبرم لبريز شد بهش پيشنهاد سكس كردم.با

هزار بدبختي قبول كرد.بدبختانه خودم خونه پستون ندارم و توخوابگاهم.واسه همين مجبور شدم ويلا بگيرم واسه يك شب كه واسم كلي

خرج برداشت.راستي کوس يادم رفت اسم دوس دختر حشري من ساراست.ساعت2بعدازظهر

رفتيم ويلا.يه ويلاي توپ كامل.اولين كار زدم ماهواره كانال سكسي.رئش نميشد لباساشو دربياره سارا.آخه نه تنها تاحلا سكس نكرده بود بلكه من سکس داستان اولين دوس پسرش

بودم.خلاصه من قدم پيش گذاشتمو رفتم جلو.شروع كردم ایران سکس به لب

گرفتن.درحالي كه لباشو گرفته بودم آروم آه ميكشيد.با اين كار مني كه 2ماه بود سكس نكرده بودم كيرم يكهو راس شد.من اصليتم كورده تبعيديه.اندازه كيرم 22سانته.خيليم كلفته. لب كه تموم شد رفتم تو كار سينه.از رو سوتين خوشگل صورتي كادوي خودم شرو كردم به خوردن سينه هاش.ديگه صداش دراومد.ميخواست سرمو پس بكشه نزاشتم بدتر خوردم تا كاملا حشري شد.سوتينشو درآوردم بو كردمو پرت كردم يك گوشه.ديگه نوبت خوردن كس رسيده بود دامنشو دام بالا از رو شرتش شروع كردم به خوردن.دادش دراومده بود.دستشو بردم گذاشتم رو كيرم از رو شلوارك گفتم بگيرش.همين كه لمسش كرد چشاش 4تا شد.گفت جواد مادرقحبه اين كيره يا تيربرق؟آخه طفلكي حق داشت.هيكلش كوچيك بود.تقريبا اندازه ساعدش بود.بدجوري از هيبت كيرم ترسيد.گفت عمرا اگه بزارم اينو بكني تو كونم آخه كسش نميشد پرده داشت منم از كون فقط خوشم مياد.توجه نكردم.شرتشو آوردم پايين كسشو با اشتها خوردم.آروم قرار نداشت.داد ميزد.به خودش ميپيچيد منم هي شديدترش ميكردم.چوچولشو ميمكيدم اونم داد و هوارش ويلارو برداشته بود.بعد پاشدم شلواركو كشيدم پايين يكهو ساراي بيچاره گريش گرفت.گفت بخد اين بره تو كونم حتما پاره ميشم.بغلش كردمو دلداريش دادم.زبون چربيم دارم راضيش كردم كه بخوره.كيرمو دادم دستش انگار دسته بيل گرفته بود دستش.آروم دهنشو برد سمتش كه بخوره.اول بهش زبون زد بعد كرد تو دهنش.اما متاسفانه هركاري كرد فقط سر كيرم رفت تو دهنش.ناجارا با سرش باربون يكم بازي كرد بعد شد نوبت كردن كون خوشگل ساراجون.خيلي كون باحالي داشت اما بيش از حد تنگ بود.اول كامل كرم زدم بهش.باكونش بازي كردم سوراخشو با انگشت نرم كردم اما تو حالت انگشتم باز درد زيادي ميكشيد.منم كم صبر.كيرگندمو گذاشتم لاي سوراخ كونش.يكم فشار دادم جيغ كشيد.انگار سوزنم نميتونه بره تو چب برسه به 22سانت كير كلفت من.ديدم اينطوري فايده نداره.سرشو با سختي رد كردم بجون خودم حلقه سوراخ كونش از تنگي داشت كيرمو نصف ويكرد.ميدونستم چه دردي داره ميكشه.اما رحم نكردم يكهو يك فشار دادم اون عظتو كامل دادم تو.سارا يك جيغ خيلي بلند كشيد شروع كرد به فوش دادن و گاز گرفتن.از بس چنگم زد بدنم خوني شد.تحمل كردم و واسش شروع كردم به تلمبه زدن.كم كم داداش كم شد روون شد ديگه آه ميكشيد باورم نميشد اون سوراخ تنگ انقد گشاد شه.آخه كير من بيوه زن 35ساله رو به گريه انداخته بود.آبم دير ميومد واسه همين وحشيانه تلمبه ميزدم. اونم تو اين فاصاه 2بار از درد گريه كرد ديگه داشت آبم ميوود كه درآوردم كيرمو از كونش گذاشتم دهنش ساك بزنه.اونم باحرص ساك ميزد.گفت اگه آب كبرت اومد نريزي تو دهنم اما وقتي آبم اومد وحكم فشارش دادم تو دهنش تا همشو نخورد درش نياوردم.يادش بخير تو اون 12ساعت8بار كردمش.كونش كاملا باز شده بود اما سكس باسارا واسم لذت بخش ترين سكس بوده و هستاالانم باهميم.هفته اي 2بار ميكنمش.چون كون سارا تكه تو همكلاسيام.اينم از داستان سكس حاج جواد كير كلفت.اميدوارم خوشتون اومده باشه.

Date: July 13, 2019
فیلم سوپر خارجی اصليتم انداخته اندازه انگشتم اينطوري باحالي باربون باسارا باهميمهفته بخورهاول بخورهكيرمو بدبختي بدترهالبته برداشتراستي برداشته بزنهاونم بگيرشهمين بهشباكونش بودآبم بوداول بودبدجوري بودبعد بودتقريبا بوددستشو بودمبه بودمخلاصه بيچاره پيشنهاد تبعيديهاندازه ترسيدگفت توخوابگاهمواسه توسارا تيربرقآخه جلوشروع جوادهميخوام خاطرات خوردمآروم خوردندادش خوشتون دادمزبون داستان داشتهيكلش دامنشو دانشگاه دختراي درآوردم دراومدميخواست دراومده دربياره دستشآروم دلداريش دهنشاما دهنشناجارا روماسم ساراآخه ساراجونخيلي ساراستساعتبعدازظهر ساعتبار سانتهخيليم سكسيرئش سوراخشو سينهاز شدتحمل شدسوتينشو شديدترش شلوارك شلواركو شماليارو شماليهخود شماهام شهرهاي صبركيرگندمو كاملاولين كردبدبختانه كردمبا كردمشكونش كشيدانگار كلفتاميدوارم كونشيكم گذاشتم گذاشتمو گرفتگفت گرفتناز گرفتندرحالي گوشهديگه لباساشو مادرقحبه مازندران ماهواره متاسفانه منديدم ميادتوجه ميپيچيد ميخونمكلاسي ميزدبه ميزدگفت ميشمبغلش ميكردمچوچولشو ميكشهاما ميكشيد ميكشيدبا ميكشيدمنم ميكنمشچون ميگمماهي ميمكيدم ندارهسرشو نداشتداد نزاشتم نكردمشرتشو نميتونه نياوردميادش هاشديگه هركاري هستاالانم هستمدوس همكلاسياماينم واستون وحشيانه ويكردميدونستم ويلارو ويلايه

Leave a Reply

Your email address will not be published.