همکلاسی دوران دبیرستانم کونم گذاشت

0 views
0%

سلام به همه اسم من فرزاد و اسم دوستم مهدی بود من اون موقع يه پسر 17 ساله قدم 165 با وزن 85 بودم کونم بزرگ بود سینه هامم خوب بودن یکی از بچه های کلاس هي دستمالی میکرد و هي کیرشو میمالید به کونم البته منم بدم نمیومد و خب نمیخاستم يه کونی به حساب بیام امتحانایه پایان ترم بود وقتی امتحان تموم شد نشستع بودیم تو حیاط این دوستم اومد کنارم نشست و شرو کرد با گردنم بازی کردن تا رسید به سینه هام منم کاریش نداشتم چون حال میکردم تا زمانی که یکی از بچه ها اومد و تمومش کردیم وقتی از مدرسه رفتیم بیرون چون آخرین امتحانمون بود رفتیم پارک یکم بگردیم رفتیم يه جا نشستیم منم حسابی داع کرده بودم اون دستشو گزاش رو کیرم و باهاش بازی میکرد منم دستم رو کیر اون بود کیرش بزرگ بود انصافا بعد یکم دستمالی هردوتامون کیرامونو در آوردیم و برا هم جق زدیم این رابطه ها تا يه سال ادامه داش تا اینکه کار به جایی رسید تو پارک قرار میزاشتیم و من براش ساک میزدم و اون کونمو میمالید خیلی حس خوبی بود وقتی براش ساک میزدم دیگه اون تو خودش نبود و منم حسابی حال میکردم کیرش خیلی خوشمزه بود مخصوصا آبش که میریخت تو دهنم قصه همینطور ادامه داشت تا دوستم يه کار تو مغازه پیدا کرد که صاحب کارش طرفای ده یازده مغاذه ميومد و دوستم مغازرو باز میکرد بهم زنگ زد گف اگه دوس درری يه سکس حسابی بکنیم بیا مغازه رفتیم با اس ام اس هماهنگ شدیم قرار شد من ساعت هفت برم اونجا شبش همه موهامو زدم سفید سفید شدم رفتم مغازه رفتم تو رفتیم طبقه بالا چون استرس داشتیم یکی بیاد در مغازه با عجله شرو کردیم بدون مقدمه لباسای همو در آوردیم فقط شرتمون موندش بعد به کیرامون اسپری بی حس کننده دندون زدیم من عاشق سرخ کردن کونم بودم نشستم رو پاهاش و حسابی کونمو سرخ کرد قرمز قرمز شد بعد دراز کشید شرو کردم به خوردن تخماش و نهایتا به کیرش حسابی میخوردم بعد يه رب بیس دیقه بلند شد کیرشو دوباره گزاش تو دهنم و حسابی تو دهنم تلمبه زد ابمون نمیومد واقعا اسپری باحالی بود بهم گف خم شم و مدل سگی بشينم ژل مو آورد یکم زد به سوراخم راستی اینپ بگم من با سوراهم خیلی ور میرم خیار و کدو موز همیشه تو کونمه به خاطر همین زیاد تنگ نبودم ژل و آورد زد به سوراخم با انگشت یکم بازی کرد و یکم ژل زد به کیرش و گزاش در سوراخم یکم حل داد و با یکم درد رفتش تو کیرش حدودا 16 سانت ميشد کلفت بود تا خايه کیرشو کرد تو کونم منم داشتم اه اه میکردم بعد چن دیقه که جا باز کرد شرو کرد تلمبه زدن اونقد تلمبه زد تا آبش اومد و تمام ابشو در آورد ریخت تو شرتم و شرتم حسابی خیس کرد یکم برام ساک زد تا آب منم بیاد بعد يه نگا به ساعت کردیم دیدیم اوه اوه خیلی دیر شده من همین شرت ابکیری رو تنم کردم و لباسامو پوشیدم رفتم خونه از اون موقع به بعد فعلا نشده باز سکس کنیم ممنون که داستانمو خوندید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.