همیشه پسرا یا معرفت نیستن

0 views
0%

حتما همتون اردوی مدرسه رفتین خیلی وقتا خوش مگیذره ولی یه دفعه واسه من نگذشت پارسال بود کلاس دهم بودم از طرف مدرسه رفتیم اردو تقریبا همه ی مدرسه اومده بودن البته پیش دانشگاهی ها کم بودن شاید 3_4 نفر رفتیم کنار دریا 3 روز قرار بود اونجا باشیم همون اول خدافظی کردیم و از شهر یه مقصد رامسر حرکت کردیم 3 تا اتوبوس رسیدیم اونجا یه خوابگاه بود که اجاره کرده بودن مال این مدرسه های شیانه روزی اونا تعطیل بودن یه هفته چون هزینه ی نگهداری شون واسه 2 روز کرایه نمیکرد اخه نزدیک عید بود با بچه ها یه اتاق بهمون دادن و شب اول تا 3 صبح بیدار موندیمو عشق و حال صبح پاشدیم تنی به اب زدیم و فوتبال تا شب اون شب واسه اذیت و ازار رفتیم سر اتاق بچه های دیگه اینور ادامس چشبوندیم به دستگیره در اونور رو بالشتشون اب ریختیم من و رفیقم که خیلی کرممون گرفته بود رفتیم شمت سومی ها تا اونارو هم اذیت کنیم _یه فکر بکر چطوره اب بریزیم لای پاشون که فک کنن شاشیدن _ایول رفتیم اب ریختیم رو اولی بیذار نشد رو دومی بیدار شد یادمون رفته بود ابو گرم کنیم تا بیدار نشن پاشد صدا کرد اینام بیدار شدن مارو گرفتن خواستن بزنن که گفتن بذار استفاده کنیم مام همچین خشگل نبودیم ن کون داشتیم ن چیزی زشتم نبودیم معمولی یکیشون پیشنهاد داد واسشون ساک بزنیم منم گفتم گوه نخور و داشتم میرفتم که دوتاییمونو گرفتن جلوی دهنمونو گرفتن یه پارچه انداختن دور دهن تا صدا در نیاد 6 نفر بودن 3 نفر رفیقمو 3 نفر منو گفتن دستا رو با پیرهنشون بستن پاها رو هم با شلواراشون دستو پا میزدیم فایده نداشت جیع میزدی در نمیومد کاملا بدبخت شده بودیم گفتن باید به ساک رازی میشدین شلوارمو کشید پایین گفت خوب چیزیه بگمتون که هنوز اونموقع انچنان مویی نداشتیم بچه بودیم خو هیچی دیگه نامرد تف انداخت وا کرد باز یکی دیگه از ته گلوش انداخت که فک کنم توش خل هم بود هیچ کاری نمیتونستم بکنم شلوار خودشم در اورد که بذاره تو رفیقش گفت صبر کن دردشون میاد بذار یکم بازی کنیم با کونشون ما رو نکردن که یکم اب ریختن رومون قانع شد انگشتشو چرخوند چرخوند یه ذره یه حالت سوختن داشت دو انگشتی کرد یه 5 دقه که ور رفت گذاشت تو درد میکرد تا ته که برد خورد به اخر راست رودم درد گرفت خیلی ولی مادرجنده نمیفهمید که مث گراز تلمبه میزد بعد 5 دقه ابش اومد کس ننه همون جا خالی کرد اخه چون بچه اگه ایدر بگیرم میخوای با کون دادن رفعش کنی این پاشد بعدی اومد و بعدشم بعدی همه جور کیرو تجربه کردم 3 تا کیر رفته بود تو یه دفعه یه کسکشی گفت بیاین جارو عوض کنیم ای خداا اینایی که منو کرده بودن رفتن رو دوستم اونایی که دوستمو کرده بودن اومدن رو من گااییدن اقا گاییدن چون ابشون اومده بود بیشتر گاییدن دیگه حدودا 1 5 ساعت داشتیم تلمبه میخوردیم هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم یه ذره هم شاید لذت داشت بعدش مارو انداختن بیرون درو بستن گفتن اگه به کسی بگین فیلمتونو پخش میکنیم کص میگفتن اما اون موقع که ما نمیدونستیم مث گاو ترسیدیم مام که خیس بوی تخمی اب کمر رفتیم بیرون بیرون تا شاید بوش بره یا یه گوه دیگه بخوریم تو دستشویی رفتیم یک دستشویی کشیدم پایین شروع کردم به شستن رفیقم گفت بدم نبود ها حال داد گفتم گم شو گم شو ناموسا کونی شدیم رفت گفت میای باهم انجام بدیم رسما کونی شده بود موندم همینطوری اصن گفتم من نمیدم دیگه گفت باشه من میدم رفیتم رو چمنا پست یه درخچه تو تاریکی زیاد چپوندم توش کوچکتر از مال اونا بود خیلی حال داد گاییدن بیشتر از دادن حال میده خلاصه 5 دقه گاییدم ابم اومد ریختم بیرون رو چمنا رفتیم تو جلو در اتاق اونا میخواستم حداقل یه کاری کنم انتقام بشه فردا شد بازم رفتیم بازی ولی خب کون درد میکرد شب شد برای انتقام تصمیم گرفتم جلو درشون برینم نزدیک شدم دیدم صدا میاد از سوراخ کلید نگا کردم دیدم بععله کصکشا دارن لواط میکنن گوشی رو دراوردم واقعی فیلم گرفتم اول تو تلگرام واسه دوستم فرستادم تاداگه اگه گوشی پاک شد بازم داشته باشمش دوستم گفت در بزن فیلمارو عوض بدل کنیم در زدم گفتیم بهشون پشماشون ریخت اونجا بود که فهمیدیم لینا اصن فیلم نگرفتن یه انتقام گرفتیم از همشون همشونو کردیم کون بچه هارو ابارم توشون خالی کردیم لباس پوشیدیم بعدشم اومدیم یه 1 5 متر عقب جایی که راه فرار باشه دستو دراز کردم فیلمارووپاک کردم استارت زدن بیان مارو بگیرن مام دررفتیم خداروشکر جون سالم بدر بردیم و دیگه هم با ما کاری نداشتن بجز یه 3_4 تا لگد ولی این کار رفیقمو کونی کرد نوشته

Date: January 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.