دانلود

وقتی تو سکس مامانم میخنده محکم تر میکنمش

0 views
0%

رو براتون بنویسمیه شب حدود فیلم سکسی ساعت 12 بود من خواب بودم

یه دفه حس کردم یه چیزی رو صورتم و لبمه چشمامو باز کردم دیدم سکسی کیر شوهرمه شق کرده حسابی منم

نشستم شاه کس بعد شروع کردم به لیس زدن اول سرشو خوب

لیس زدم بعد تنه کیرشو تا کونی رو تخماش و بعد سر کیرشو کردم تو دهنم برا خوردن کیرش خیلی بزرگه

با جنده ولع می خوردمش خیلی حال میده حدود 5 دقیقه

کیر رضا رو می خوردم اونم پستون با من ور می رفت بعد من خوابیدم رو تخت پاهامو باز کردم رضا

هم شروع کوس کرد به خوردن کسم وایییییی الان که دارم

می نویسم حالم یه جوری میشه خیلی خوب می خوره با زبونش لیس میزد کسمو بعد زبونشو فشار می داد تو کسم سکس داستان وای چه حالی

می داد خوب کسمو خورد بعد سینه هامو ایران سکس خرد و

میمالید منم کیبرشو گرفته بودم دستم می مالیدم دلم می خواست بازم کیرشو بخورمبعد کیرشو گذاشت رو کسم و یواش فشار داد تا سرش رفت تو کسم خیلی کیرش بزرگه یواش یواش شروع کرد به زدن هی کیرشو بیشتر می کرد توش دیگه داشت تند تند میزد تا ته منم صدام رفته بود بالا من موقع سکس خیلی سرو صدا میدم ان جوری حالش بیشتره خلاسه همین جور پاهام بالا اونم می کرد بعد کیرشو در آورد منم قمبل کردم اونم از پشت شروع کرد به کردن کسم خیلی تند تلمبه می زد چه شبی بود تا می تونست منو خوب کرد من دیگه ارضا شده بودم اونم داشت آبش می یومد که کیرشو در آورد ریخت رو سینم و کیرشو گذاشت بین سینه ام و همونجا کرد اینو خیلی دوست دارم اون شب خیلی حال داد یه ربع منو می کرد .راستی من 180 قدمه و 65 وزنم و سینه هام 75 و دوره باسنم 95من اولین باره داستانمو مینویسمبازم از سکسم با شوهرم می نویسم

Date: September 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.