وقتی لیلا کونش می خاره

0 views
0%

سلام این خاطره ای رو که می نویسم واقعیه ولی اگه باور نمی کنید به تخم راستم من پسری 19 ساله هستم ساکن گچساران خیلی از دختر و دختربازی خوشم میاد و توی کوچمون هم یه دختر به اسم لیلا کلاس سوم دبیرستان که تا به حال چهره ی به اون قشنگی تو عمرم ندیده بودم وقتی برای اولین بار دیدمش جوری به من نیگا می کرد که انگار تا به حال آدم ندیده بود من یه خواهر هم دارم عین ماه 15ساله که هر جامیریم اگه دختری باشه باهاش دوست صمیمی می شه یه روز که خودم و چند تا از رفیقام با 206 که مال برادر یکیشون بود رفتیم شهر تا یه خرگوشی جور کنیم ولی از شانس کیری که داشتیم نشد منو رسوندن خونه دیدم که خواهرم و لیلا دم در نشستن و در باره ی چی حرف میزنن نمیدونم وقتی پیاده شدم لیلا گفت چطوری با کلاس من هم حول شدم و نمی دونم چی گفتم و با خجالت رفتم داخل یه نیم ساعت بعد خواهرم اومد وبهم گفت نمی تونی یه سلام کنی بعد از چند روز خواهرم شمارمو داد به لیلا وقتی بهم زنگید طوری حرف می زد که نزدیک بود آبم بیاد خلاصه بعد از مدتی که باهم رفیق فابریک شدیم کارمون به جایی کشید که وقتی پدرو مادرم خونه نبودن میو مد خونمون و خودش و خواهرم می رفتن تو اتاق و فقط صدای خنده هاشون میومد یه وقتی که فقط خودم خونه بودم و مطمئن ودم تا 3 4 ساعت کسی نمیاد خونه بهش زنگ زدم گفتم بیا خونمون اونم که از خداش بود وقتی اومد خیلی خوش تیپ بود و یه شلوار لی تنگ آخه تو شهر بود پاش بود و در جا کیر آدم شق می شد اومد پیشم نشست و پاشو گذاش رو پام و من که کیرم داشت می پوکید پاشو بغل کردم و نمیدونم چی شد رفتم ازش لب گرفتم و اونم طوری خندید که کیرم ده برابر باد شد بهم گفت سرتو بیار جلو کارت دارم منم سرمو بردم جلو و چنان ماهرانه ازم لب گرفت که طعم شیرین لباش تو کل بدنم چرخید بعد خودش گفت کیرتو می خوام گفتم تو جون بخواه کیر من که چیزی نیست بغلش کردم بردمش رو تخب و خابو ندمش و خودمم روش خوابیدم ازش لب می گرفتم و با یه دستم سینه های زیباش که آدم درجا حشری می کرد رو می مالونم و با اون دست دیگم کسشو رو شلوار نوازش می کردم خیلی حال می کرد کمی منو حل داد منم بلند شدم از روش که دیدم داره لباساش رو در میاره تو کونم و کیرم عروسی بود که به من گفت لباساتو درار می خامت دیدم اون کامل لخت شدو خداییش عجب هیکل سکسی داشت و از همه مهمتر پوست لطیف و نرمش که براش می مردم منم لخت شدم وفقط یه شرت آمریکایی بلند پام بود خوابوندمش رو تخت و به محض اینکه رفتم روش انگار رفتم تو بهشب دست کرد تو شرتمو کیرم که مثل آهن شده بود و گرفت و باهاش بازی می کرد منم ازش لب گرفتمو بعداز حدودا 2 دقیقه شرتمو دراوردم واون یهو اومد برام ساک زد حسی که داشتمو نمی تونم توصیف کنم چند دقیقه بعد گفت بکن تو کسم من اولش نمی خواشتم از کس بکنمش ولی کاندوم رو آورد راضیم کرد وقتی کیرم و کردم تو کسش أهی بلندی کشید و اکثر شما این حس زیبا رو تجربه کردی تا5یا6دقیقه تلمبه میزدمو اونم با آه کشیدناش منو شهوتی تر می کرد آبم کم کم داشت میومد ولی چون کاندوم گزاشته بودم خیالم راحت بود بهش گفتم از کون بهم میدی گفت آآآ آره کیرمو کردم تو کونش کونش تمیز بودو مخصوص جر دادن کاندوم کمی اذیتم میکرد دراوردمش و با کیر بدون کاندوم که انگار 10 کیلو روغن بهش زده بودن کردم تو کونش که جیق نسبتن بلندی کشید وحدود2 دقیقه عقب جلو کردم که دیدم آبم داره میاد بهش گفتم لیلا آبم داره میاد با صدای ضعیفی گفت بریزش تو کونم منم وقتی آبمو خالی کردم یه احساس شیرین زیبا دوست داشتنی و بهم دست داد 10 دقیقه رو هم بودیم و بعدش بلندش کردم بردمش حموم اونجا هم انگار کونش می خارید و شیطونی می کرد وقتی از حموم در اومدیم لباسشو پوشید می خاست بره بهم گفت دفه ی بعدی تو باید بیای خونمون رفت و من تنها شدم ولی خداییش ناموس دختر جنده دوست داشتنی بود الان هم بیشتر از قبل باهاش رابطه دارم نوشته کیر

Date: August 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.