پروا و شهاب

0 views
0%

سلام این داستانی که مینوسم داستان زندگی خودمه و کاملا واقعی دلیلی هم واسه دروغ نمیبینم که بگم دو ساله ازدواج کردم ۲۱ سالمه و شوهرم شهاب ۲۷ سالشه نمیخوام زیاد ازش تعریف کنم ولی در کل هم خوشگله هم قد بلنده ورزشکار نیس ولی هیکلش بدم نیست خودمم بد نیستم بقیه ازم تعریف میکنن نه سینه ۸۵ دارم نه کون بزرگ ولی پرم هیکل زشتی ندارم برای اولین بار میدیدم یه پسری مثل شهاب اینجوری عاشقمه حتی فکرشم نمیکردم ولی درسته اون عاشقم شده بود با این که همش فکر دختر بازیو سکسو اینا بود که بعدا فهمیدم ولی با من یه جوره دیگه بود منو واسه خودم میخواست نه پولو سکسو اینا باهاش از طریق دوستم اشنا شدم یه سالی با هم دوس بودیم که دیدم منم عاشقش شدم اون دیگه پسری نبود که به فکر زن مردمو دخترو سکس با اونا باشه حالا فقط به فکر این بود که منو به دست بیاره تا چند ماه اول فقط در حد لبو بوسه عاشقونه بودیم که کم کم خودش حرف سکسو اورد وسط منم کم میل نبودم ولی اینکه باهاش رابطه هم داشته باشم واسم سخت بود یعنی میترسیدم پردمو بزنه و از این حرفا یه روز که با هم بیرون بودیم منو برد خونشون مثل اینکه از قبل پیش خودش برنامشو ریخته بود اولش یکم دادو بیداد کردم ولی فکر این که دیگه راحت میتونم بغلش کنم سکوت کردم لباسامو دراوردم حالا فقط یه تاپو شلوار تنم بود اومد نزدیکم لباشو گذاشت رو لبام اروم اومد پایین از گردنم شروع کرد به بوسیدنو لیسیدن لباسامو در اورد یکم ترسیدم ولی من عاشقش بودم نمیخواستم این فرصتو از دست بدم سوتینمو باز کرد اولش سینه هامو فشار داد بعد کرد تو دهنش منم رو سینه هام خیلی حساسم نوکشو میمکید لیس میزد منم حال میکردم دستشو برد روی کسم میمالیدش من دیگه تو حال خودم نبودم از سینه هام رسید به شکمم کم کم اومد پایین دست منم گذاشت رو کیرش که واسش میمالیدم شرتمو در اورد کسمو لیس میزد چوچولمو میخورد من اخو اوخم در اومده بود فقط میخواستم ارضا شم واسم میخوردو با دستاش سینه هامو میمالید ارضا که شدم بلندم کرد گفت حالا تو بخور از لباش شروع کردم اونم همکاری میکرد به سینه های پر موش رسیدم نوکشو میخوردم کیرشم میمالیدم رسیدم به شکمش کم کم اومدم پایین سر کیرشو کردم تو دهنم وای که چقدر حال میداد بهش یکم که خوردم بغلم کرد لب گرفتیمو اونم جق زدو ارضا شد نمیخواست دفعه اول بیشتر از این جلو بریم منم نمیخواستم چون میترسیدم بعد اون روز چند بار دیگه هم رفتم خونشون البته باز هم به همون صورت فقط لبو جقو اینا ولی یه با دیگه شدیدا احساس میکردم میخوامش میخوام باهاش یکی شم میخوام اون همسر ایندم باشه دیگه هیچی دست من نبود کلا خودمو سپرده بودم بهش ایندفعه دیگه خودم لخت شدم رفتم سمتش شهاب به به خانوم خودم بیا بغلم ببینم رفتم بغلش یه لب توپ ازم گرفت لباساشو در اوردم اومد روم از گوشم شروع کرد به خوردن پروا وای شهاب بخور همه جامو بخور من کلا ماله توام عشقم شهاب پروا تو همه زندگیمی دوست دارم خانومم تو با من چی کار کردی که جز تو هیچ کیو نمیبینم این بار یه شورتو سوتین قرمز پوشیده بودم شهاب از این رنگ خیلی خوشش میاد یکم لاله گوشمو خورد به لبام رسید یه لب طولانی یه دستشم رو سینم بود میمالیدش بلند شد من رفتم روش از گوشش شروع کردم به خوردن ببعد گردنشو خوردم بدنشم میمالیدم نوک سینشو فشار میدادم بازی میکردم باهاش کردمش تو دهنم اونم چوچولمو میمالید که بیشتر حشریم میکرد یکم خودمو اوردم بالا سینمو گذاشتم تو دهنش اونم با شهوت تمام میخوردشو قربون صدقم میرفت کم کم اومدم پایین از شکمش گذشتم به کیر نازو کلفتش رسیدم دیگه بلد بودم چجوری بخورمش سرشو میک میزدم میلیسیدمش خیلی بهش حال میداد تخماشو میکردم تو دهنم خط زیر تخماشو لیس میزدم که به کونش رسیدم برگشت سوراخ کونشو حسابی خوردمو کیرشو میمالیدمو گاهی هم تو دهنم میکردم حالا نوبت اون بود اومد روم از سینه هام شروع کرد حسابی میخوردو منم حسابی حال میکردم اوووووووف بخور بخور عشقم نافمو میخورد که به کسم رسید شرتمو دراورد چوچولمو یکم مالید بعد شروع کرد به لیسیدن اخ بخور شهاب سرشو فشار میدادم اه ه ه ه داشتم ارضا میشدم که دست نگه داشت کیرشو مالید به کسم از بالا به پایین روش تابش میداد بهترین حسی بود که داشتم بعد گذاشت لای پام سینمو گرفت تو دستش لباشم گذاشت رو لبام عقب جلو میگرد که دوباره احساس کردم دارم ارضا میشم خیلی حال داد با هم ارضا شدیم شهاب عاشقتم خانومم منم عاشقتم ادامه داره مرسی که خوندید نوشته

Date: February 24, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.