دانلود

پستون گنده خوشگل کیر کلفت آفریقایی پیدا میکنه

0 views
0%

کار خونه بود . باید فیلم سکسی بگم که پسر خاله م بچه

شماله .دو سه روزی بود که خونه ما بود و از اونجا که شوهرم سکسی تو فامیل کاملا بهش اعتماد داشت

وداره شاه کس خیلی با ما راحت بود تا اون شب که

من تنها با پسرم داشتم از کونی خونه مامانم می رفتم خونه که به مامانم گفت خاله نزار تنها بره بگو

وایسته جنده منم با هاش می رم شبه اخه. بدش ما

باهم رفتیم خونه پسرم رو که پستون خوابوندم بهش گفتم اگه می ترسی بیام پیشت بخوابم .اخه اون شب بدجور تو

کف یه کوس کیر بودم اونم گفت باشه فقط داوود شوهرمو

می گفت نیاد یه وقت فکر بد کنه !!!! گفتم نه بابا اون تا فردا 9 صبح کارخونهست .گفت خواب چه بهتر سکس داستان من که دوست

داشتم با دختر خالهم بخوابم توی دلم بهش ایران سکس گفتم پرو

خجالت نمی کشه تو کف منه!!!!! ولی از این حرفش خوشم اومد.وقتی که من دراز کشیدم اومد بغلم دستش رو کرد توی موهام بعدش از یه بوسه به لپم زد من که منتظر بودم با یه حرکت رفتم روش و شروع کردم به در اوردن لباساش اونم دست اندخت کرست و شورت منو در اورد بعدش چند تا لب ازهم گرفتیم انصافا از داوود بهتر سکس می کرد وقتی که داشت کوسمو می خورد اونقدر باحال بود که تا بحال ارگاسم نشده بودم بعداز نیم ساعت از ماساژ و خوردن کسم که گذشت دیدم نباید جلوش کم بیارم شروع کردم به ساک زدن کیرش بزرگتر از شوهرم بود توی دهن که گذاشت وقتی تا ته فرو کرد احساس کردم دارم خفه میشم بعد از 20 دقیقه ساک زدن بالاخره ابش اومد چه اب داغی بود بعد شروع کردش کاندومشو در اوردن بهش گفتم تو کاندوم از کجا اوردی ؟؟ گفتش ادم بیاد پیش دخترخالشو موقع سکس کاندوم نداشته باشه .جوابمو درستو حسابی نداد!!!!!!!! بعدش کیرشو فرو کرد تو کسم .از جلو از عقب سرپا هر جور که فکر بکنی انگار که سکس من بود واسه خودش بعدش که نزدیک بود ابش بیاد کاندومشو در اورد و بهم گفت برگرد من که برگشتم دیدم خوابید روم بعدش سوراخ کونمو پیدا کرد رو 5 دقیقه داشت تلمبه می زد اونقدر درد داشتم من تا حالا حتی به داوودم کون نداده بودم بعدش ابشو ریخت تو ی کونم گفت بزار اینجا بمونه تا وقتی رفتی حموم یادت باشه که کون گشاده تو مدیون منی .حالا از ماجرای اولین سکس ما 5 سال می گذره من از شوهرم جدا شدم و با پسرم تنها زندگی می کنم هر وقتم که هوس می کنم به پسر خالم می گم که بیاد خونه خالیه .بهش گفتم اگه بخواد زن بگیره باید اجازه بده من لز زنش باشم تا بازم بتونم با حاش سکس کنم

Date: September 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.