دانلود

پسرم میخوریش یا به بابات بگم داشتی چه غلطی میکردی

0 views
0%

که بگین راسته یا دروغ فیلم سکسی اسم من جواده و 28 سالمه

هیچ دوست دختری ثابتی نداشتم هیچ وقت هم یک حال اساسی توپ نکردم و سکسی تا دیروز که برای دور زدن

ووقت شاه کس گذرانی رفتم داخل شهر تا یک کس چرخ بزنم

ودور میدون بسیج بودم که دیدم کونی یک خانمی حدودا 40 ساله دست بلند کرد و گفت ترمینال که من اولش

فقط جنده محض رضای خدا میخواستم یه کاری کرده باشم خلاصه

این بنده خدا سوار شدو منم پستون حرکت کردم نرسیده به ترمینال گفتم که من تا خیابون کمربندی پشت ترمینال میرم

اگه مسیرتون کوس میخوره تا برسونمتون واونهم گفت که اره منم

میام اونجا اول کمربندی گفتم بفرمایید رسیدیم برگشتم یه نگاه به صندلی عقب کردم دیدم ای وای خانومه غش کرده وولو افتاده سکس داستان روی صندلی عقب

منم سریع دور زدم وبردمش بیمارستان امام خمینی ایران سکس و بخش

اورزانس بستری اش کردن ویک امپول بهش زدن ومن هم مونده بودم که چکار کنم خدایا اگه ولش کنم وبرم که خیلی نامردیه وبعد از تهیه داروهاش با کلی خرج که روی دست ما گذاشت مرخص شدو نشوندمش تو ماشین نگفتم که تقریبا چاق بود خانومه خلاصه دوباره گفتمش کجا برسونمتون وبدون هیچ تعارفی گفت که امشب میتونم هر جا که تو بخوای باشم منم حول برم داشته بود که یعنی یک زن تا این حد میتونه پررو باشه داشتم شاخ در میاوردم که با دست پاچگی گفتم که یعنی چی من جایی ندارم اونم گفت من که نمیخوام بخوابم یک لحظه خنده ام گرفت و از شوخ طبع بودنش خوشم امد و گفتم من تازه کارم و جایی ندارم صدای کلیداش رو در اورد و گفت جاشم با خودم فهمیدم که از اون بد کاره هاست ادرس رو گفت منم راه افتادم مال اموالی نداشت اما تو همون خونه ی کوچیکش یه سیستم باحال داشترسیدیم خونشو گفت که شما بشین تا من برگردم بعد از حدود 10 دقیقه دیدم با یک پیکنیک وچند تا سیم ویک سنجاق ویک پلاستیک که کمی تریاک داخلش بود اومد کنار من نشست ولباسشو کند ومنم لباسمو در اوردم و شروع کرد به کشیدن تریاک وبه منم تعارف کرد من اهلش نبودم ولی با اسرار زیاد شروع کردم کشیدن یک نیم ساعت که کشیدیم دیدم انگار روی هوا دارم سیر میکنم خیلی خوشم اومد و گفتم که دیگه بسمه داره حالم بد میشه خلاصه یک ساعتی بیشتر خودش مصرف کردو کم کم رفتیم سر اصل مطلب دوتایی مون لخت بودیم کیرمو گرفت تودستشو شروع به خوردن کرد وگذاشت دم کوسش وفشار داد منم مثل یه بره در اختیارش بودم هر کار دوست داشت میکرد ومنم خیلی حال میکردم و خیلی صفا کردم وقرار گذاشتیم که همیشه با هم حال کنیم بعد از حال وحول زیاد رفتیم سیستم رو روشن کرد واین سایت رو نشونم داد وگفت که این داستان هارو بخون وبعداز خوندن داستانها گفتم دوست داری اتفاق خودمونو بنویسیم تا بقیه ملت هم حال کنند گفت که بنویس والعانم که دارم مینویسم لخت کنار من نشسته وبزور خودشو کنار صندلی من جا داده و از هم لب میگیریم وکلی حال کردیم وفقط داره سر من گیج میخوره که میگه از موادیه که زدی زود خوب میشی امیدوارم که خوشتون اومده باشه برگ سبزیست تحفه درویش

Date: August 27, 2019

6 thoughts on “پسرم میخوریش یا به بابات بگم داشتی چه غلطی میکردی

  1. کیرم بیست ساانتی و دیر انزال و حرفه ای در سکس با زمان دوساعت سکس ساکن تهران 09910026883

  2. کیرم بیست ساانتی و دیر انزال و حرفه ای در سکس با زمان دوساعت سکس ساکن تهران 09910026883

Leave a Reply

Your email address will not be published.