دانلود

چه حالی میده دو تا چینی رو اینجوری بکنی

0 views
0%

6-7 سال پیش وقتی که فیلم سکسی من کلاس اول راهنمایی بودم و

اولین سکسم رو با دوستم جواد کردم.ازجواد بگم که قدش183 وزنش – 70 و سکسی باپوستی سفید که تا الان هنوز

حتی شاه کس یه تار مو هم درنیاورده.منم پوستم سفیده اما نه

به سفیدی اون وتازه همه جام کونی مو در آورده.بریم سر اصل مطلب:من با جواد کلاس اول راهنمایی آشنا شدم.هنوز به

بلوغ جنده نرسیده بودیم.من اون موقع جق زیاد میزدم.با جواد دوست

شدمو کم کم صمیمی شدیم و پستون پامون به خونه همدیگه باز شد. طوریکه 90 درصد روزها رو خونه همدیگه میرفتیم

و درس کوس میخوندیم و پلی بازی میکردیم و فیلم میدیدیم

و…فک کنم تو ماه اسفند یا دی بود هوا خیلی خیلی سرد بود.اون موقع ما همیشه شیفت صبح بودیم و یه روز سکس داستان در میون ظهر

بعد از ناهار میرفتیم خونه همدیگه.اون روز جواد ایران سکس بعد از

ناهار اومد باباو مامانم خواب بودن و خواهرم هم دانشگاه بود که جواد فیلم ماموریت غیرممکن 2 رو آورد نگاه کنیم. اومد و رفتیم تو اتاق من و فیلم و گذاشتیم رو دستگاه و خوابیدیم پای تلویزیون . بعد از چند دقیقه احساس کردم سردمه که جواد گفت برو پتو بیار.(اصلا فکر سکس نبودم)منم یه پتو بیشتر تو اتاقم نبود .مجبور شدیم کنار هم زیر یه پتو بخوابیم.خوابیدیم زیر پتو و گرم فیلم بودیم که احساس کردم انگشت شست پای جواد زیر کونمه و یوااااااااش یوااااااااش داره بیشتر میاد زیر کونم.من دلم داشت تند تند میزد. اونم اصلا به روی خودش نمیاورد و درباره فیلم حرف میزد.منم که بدم نمیومد . کیرمم داشت بلند میشد.عمدا کونم رو بلند کردم و کامل گذاشتم رو پاش اونم پاشو یواش یواش زیر کونم تکون میداد و با کونم حال میکرد.بعد چند ثانیه دستشو گذاشت رو کیرم و از روی شلوار مالشش میداد منم همین کارو کردم(اصلا به روی خودمون نمیاوردیم)بعد دستشو کرد تو شلوار من کیر شق شده ی من گرفت ماشش میداد.منم هر کاری اون میکرد میکردم.بعد از چند دقیقه مالش دادن کیرای همدیگه.جواد دستشو از تو شلوارم در آورد و شلوارشو تا مچ پا کشید پایین و منم کشیدم پایین.واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای چه کیفی میداد تو اون سرما زیر پتو رونامونو چسپوندیم به هم کیر همدیگه رو مالش میدادیم(حتی یه کلمه هم حرف نمیزدیم)بعد از چند دقیقه یه دفعه جواد رو پهلوخوابید طرف من .منم رو پهلو خوابیدم طرف اون.طوریکه رو در روی هم بودیم.کامل چسپیدیم به هم دیگه اون کیر منو کرد لای پاش منم پیرنم رو کشیدم بالا تا کیرش بخوره به شکمم.سرامون رو شونه های همدیگه بود و محکم کون همدیگه رو فشار میدادیم.اون هی کونشو جلو عقب میکرد تا من حال کنم چون کیرم لای پاش بود.واااااااااااااااااااااااای نمیدونید چه کیفی میداد.(الان که دارم مینویسم کیرم داره میترکه)بعد از چند دقیقه که حال کردیم یه دفعه جواد رو شکم خوابید و گفت بکن.منم خوابیدم روشو یه تف گنده انداختم وسط کونشو کیرمو گذاشتم وسط کونش وکیرم رو تو شکاف کونش میکشدم که دیدم فایده نداره باید بکنم تو سوراخ کونش دوباره یه تف انداختم دقیقا رو سوراخش و کیرم گذاشتم و یواااااااش یوااااااااش فشار میدادم(خیلییییییییییییییی خیلییییییییییییییییی کیف میداد) .جواد هم هی کونشو سفت میکرد تا شایدنره توش. همین که یه ذره رفت توش یه دفعع گفت آیییییییییی و کونشو کشید کنار و با عصبانیت گفت خیلی در میکنه اینطوری نکن.منم گفتم باشه .(تودلم گفتم این کون باید باز بشه یانه)دوباره یه تف انداختم رو سوراخشو همین که کیرم رو گذاشتم و فشار دادم دوباره کونشو کشید کنار و گفت میگم درد میکنه نکن.ایندفعه پاهاشو چسبوندم به هم ویه تف دیگه انداختم لای پاش و کیرمو گذاشتم لای پاشو چندتا تلمبه زدم(کیرم میرفت کنار بیضه هاش)خیلی شالاپ شلوپ میکردو خیلی کیف میداد که بعد از یکی دو دقیقه ارضا شدم.اون موقع هنوز آبکیر نداشتیم.حالا نوبت من بود که کون بدم.منم رو شکم خوابیدم و یه تف انداخت وسط کونم و کمی کیرشو در کونم کشیدو خوشبختانه دوقیقه طول نکشید که ارضا شد.(راستی کیر من کلفت بود ولی کیر اون باریک و دراز بود) تموم شد .از اون موقع کون کونک کردیم تا مهر امسال بود که با هم عهد بستیم که دیگه کون کونک نکنیم.اولش سخت بود ولی الان حود 3 ماهه که کون کونک نکردیم و باهم هستیم.

Date: December 5, 2019
فیلم سوپر خارجی آوردهبریم آیییییییییی انداخت انداختم اونطوریکه اینطوری باپوستی بخوابیمخوابیدیم بدممنم براتون بکنمنم بوداون بودواااااااااااااااااااااااای بودیمکامل بودیممن بیاراصلا پاهاشو پایینواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای پهلوخوابید تلویزیون چسبوندم چسپوندیم چسپیدیم خوابید خوابیدم خوابیدیم خواهرم خودمون خوشبختانه خیلییییییییییییییییی داستانی دانشگاه درباره درنیاوردهمنم دستگاه دوباره دوقیقه راهنمایی رونامونو زدمکیرم سلامعلی سوراخش سوراخشو شایدنره شدراستی شدماون شدمهنوز شکممسرامون شلوارشو شلوارم طوریکه عصبانیت غیرممکن کردمازجواد کردماصلا کونممن گذاشتم گذاشتیم مامانم ماموریت مطلبمن میترکهبعد میخوام میخوندیم میدادالان میدادمخیلییییییییییییییی میدادمنم میدادیماون میدادیمحتی می‌دیدیم میرفتیم میزدمبا میزدمنم میشدعمدا میکردبعد میکردمبعد میکردو میکردیم میکشدم مینویسم نبودممنم نداشتیمحالا نرسیده نکردیم نکنایندفعه نکنمنم نکنیماولش نمیاورد نمیاوردیمبعد نمیدونید نمیزدیمبعد نمیومد هاشخیلی هستمقدم همدیگه همدیگهاون همدیگهجواد یانهدوباره یوااااااااش یواااااااش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *