دانلود

چه ساکی میزنه این خوشگل خانوم پستون گنده

0 views
0%

شده بودم.از اونجایی که شهرمون فیلم سکسی خیلی کوچیک و مذهبی بود تا

قبله ورودم به دانشگاه من دوست دختر نداشتم.تا اینکه وارد دانشگاه شدم و با سکسی دختری بسیار خوش اندام و سکسی

به شاه کس نامه فاطمه آشنا شدم.طریقه آشناییمونم مثه همه دانشجویان از

طریقه پیجه خوابگاه و گذاشتنه قرار کونی بود. ما به همدیگه یه مدت ارتباط داشتیم و بیشتره قرارامون تو کافی شاپ

و جنده سینما بود.تو دفعاتی که میرفتیم سینما از گرفتنه دستش

به بهونه گرمای وجودشو حس کردن پستون شروع کردم و در دفعاته دیگم تو سینما به بهونه های مختلف سینهاشو مالوندمو

لب ازش کوس گرفتم البته خوده فاطمم پایه بودو اعتراضی نمیکرد.اینم

بگم سینمای بیرجند شهری که دانشگامون توش بود خیلی خیلی خلوت بود.راستی یادم رفت خودمو معرفی کنم من سینا هستم و یه سکس داستان سال از فاطمه

زودتر دانشگاه قبول شده بودم و 2سالم از ایران سکس فاطمه بزرگتر

بودم.گذشتو گذشت تا آخره ترمه یکم رسید و تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده فاطمرو بکنم آخه میخواس سکس داشته باشه ولی ناز میکرد و خودشو مخالف جلوه میداد منم حرصم گرفته بود.یه روز منکرات بهمون گیر دادو با هزارتا منت کشی و پاچه خاری و تعهد ولمون کردو بهونه داد دستم واسه بردنش به خونه خالی.یه سری به بهونه گیر ندادنه منکرات و اینکه ایندفه بگیرنمون دهنمون سرویسه کشوندمش خونه دوستم.بش قول دادم که فقط قصدم صحبته.اونم از خوابگاشون مرخصی 1روزه گرفتو منم قبله رفتن به خونه دوستم رفتم کاندومو اسپری لیدوکائین و یه کم خوردنی مثه آبمیوه و کیکو موزو چیپس خریدمو بعده غروب با هم رفتیم خونه دوستم که اسمش محسن بود.خونش 2تا اتاق داشت که وسطشون 1هاله بزرگ بود.منو فاطمه رفتیم تو یکی از این اتاقا.گفت:خوب بفرما گوش میکنم.منم که واسه اولین بار بود که یه دخترو میبردم خونه گرفتمشو تا میتونستم لبو بدنشو بوسیدمو سینهاشو با دستام مالوندمو میگفتم”چی چیرو بفرما.حرف باشه بعده عشقو حال!اونم که بدش نمیومد ولی به رو خودش نمیآورد یه مقدارم حشری شده بود خودشو لوس کردبی مقدمه و گفت:سینا ازت خجالت میکشم نگام نکن تا لباسامو درارم!خلاصه لباساشو در آوردو خوابید و به من که روم اونور بود گفت:بیا بکنیم!همین که اینورو نگا کردم یه بدنه لخته لخته بی موی ناز و خوش استیله مانکن گونه با یه کس و کونه تمیزو خوش فرم جلو چشام بود.منم به خاطره اینکه دیر ارضا بشم اسپریه لیدوکائینو که داروخونه ها میفروشن و مخصوصه درده دندونرو به کیسه بیضم زدم.نمیدونم چه اثری داره ولی برا من باعث شد آبم بعده 20دقیقه بیاد.خلاصه بعده زدن اسپری تصمیم گرفتم همونطور که تو داستان سکسیا خوندم حشریش کنم.شروع کردم به خوردنش از بالا به پایین.اول پیشونیشو بوسیدم بعد گونه/لب/گوش/گردن/سینه…به سینه های اناریش که رسیدم صدای آخو اوفش دراومد.منم که دیدم لذت میبره با ولعه بیشتری خوردم.تا اینکه سینهاش سفت شد.بعد شیکمشو خوردم نافشم خوردم تا اینکه رسیدم به کسه خوشکلش که حسابی خیس شده بود حسابی با زبونم باش بازی کردم که گفت:بسه سینا جون بخواب که نوبته منه.منم خوابیدمو اونم شروع کرد به خوردنه کیرم.با چنان ولعی واسم ساک میزد که انگاری داره خوشمزه ترین چیزو میخوره!بعد به حاالت سجده خوابوندمشو کرمو از کیفم در آوردمو در کونشو کرمی کردم و با انگشتم یه خورده باش بازی کردم تا باز بشه سوراخه کونش با دسته دیگمم با کسش بازی میکردم تا اینکه یه نمه سوراخه کونش باز شد.منم کیررو کرم زدمو یهویی کردمش تو کونش.وااااااااااااایییییییییی چه گرمایی…چه لذتییییی به خدا تو عمرم انقد لذت نبرده بودم.اومنم یه جیغه آروم کشیدو گفت سینا جوون آروم…بسه…درش بیار!منم بدونه توجه به حرفاش با شدت تلمبه میزدم و با دستمم کسشو میمالوندم بعده یه مدت دیدم صداش در اومد و فهمیدم اونم داره حال میکنه.بعد 10 دقیقه ای تلمبه زدم تا اینکه دیدم آبم دارم میآد کیرمو از کونش کشیدم بیرونو آبمو ریختم تو کمرشو به کمرش مالوندم.اون شب شاید باورتون نشه ولی به خدا 4-5بار ارضا شدم آخه شب تا صبح با هم بودیم.یه بارم با همین مالوندنه کسش فاطمه به ارگاسم رسوندمش و یادمه میگفت بهترین لذته زندگیمو بهم دادی.از اون موقع به بعد هفته ای یه بار میکردمش تا زمانی که فارغ التحصیل شدم.چند وقت پیش فهمیدم ازدواج کرده و الان بچم داره.اگه نظرتونو راجع به داستانم بدین ممنونتون میشم.با امیده موفقیت واسه همتون…

Date: August 30, 2019
فیلم سوپر خارجی آبمیوه آرومبسهدرش آشناییمونم آوردمو اتاقاگفت:خوب ارتباط ارگاسم ازدواج اسپریه استیله اعتراضی التحصیل اناریش انگاری انگشتم اونجایی ایندفه اینورو باورتون بزرگتر بفرماحرف بکنیمهمین بگیرنمون بلوند بهترین بودخونش بودراستی بودماز بودماومنم بودمگذشتو بودمنم بودمنو بودیمیه بوسیدم بوسیدمو بیادخلاصه بیارمنم بیرجند بیرونو بیشتره بیشتری پاییناول پورن پیشونیشو جنده حالاونم خالییه خریدمو خوابگاشون خوابگاه خوابوندمشو خوابید خوابیدمو خوردمتا خوردنش خوردنه خوردنی خوشکلش خوشگل خوشمزه دادیاز دارهاگه داروخونه داستان داستانم داشتیم دانشجویان دانشگامون دانشگاه درارمخلاصه دراومدمنم دفعاته دفعاتی دندونرو دهنمون دوستمبش رسوندمش زدمنمیدونم زندگیمو سرویسه سلامخاطره سوراخه سینمای سینه گنده سینهاش سینهاشو شاه کس شدمچند شدمطریقه شهرمون شیکمشو صحبتهاونم فاطمرو فهمیدم فیلم سکسی قرارامون کاندومو کشوندمش کنمشروع کونشوااااااااااااایییییییییی کیرمبا گذاشتنه گرفتمشو گرفتنه گرماییچه گفت:بسه گفت:بیا گفت:سینا گونه/لب/گوش/گردن/سینهبه لباساشو لباسامو لذتییییی لیدوکائین لیدوکائینو مالوندماون مالوندمو مالوندنه مخصوصه مدل مقدارم ممنونتون منکرات منهمنم موفقیت میبردم میتونستم میخواس میخوام میخورهبعد میرفتیم میشمبا میفروشن میکردم میکردمش میکنممنم میکنهبعد میلف میمالوندم ندادنه نداشتمتا نظرتونو نمیآورد نمیکرداینم نمیومد هزارتا همدیگه همونطور واستون وجودشو وسطشون

Leave a Reply

Your email address will not be published.