کردن زن یکی از دوستانم

0 views
0%

این یک اتفاق که میخوام بنویسم دروغی هم نیس کاری با دوستان شهوانی ندارم که فحش یا بهم حرف بزنن دوس دارم براتون مینویسم خب اسم من جواد هست 25سالمه از استان فارس قدم 180هست هیکل مناسبی هم ندارم قیافه هم نمیدونم ولی خوب نیس دانشجو هستم به چندسال قبل بر میگرده ماجرای من که دنبال یه دختر بودم دختر مناسبی بود واسه کردن که اشناه بود با خانواده ما من شمارشو پیدا کردم برا بار اول بهش پیام دادم و تحویل نگرفت منو و از من خوشش نمیومد که من بهش گفتم تو رو میخوام و دوسش دارم برا زندگی کردن اسمش طاهره هست همسن خودم هیکل متوسطی داشت و قیافه معمول قدش حدودا 170 بود سینهاش کوچیک و بدن سفید تو پری داشت دختری بود که کلا با دوست پسر حال نمیکرد خلاصه هر کاری کردم باهام دوست نشد که من قیدشو زدم تا چند ماه بعدش پسر خالش اومد خاستگاریش و نامزد شدن پسر خاله طاهره هم دوست من بود البته در حد شناخت باهم دوست بودیم مدتها گذشت تا طاهره ازدواج کرد و شوهرش کارمند یه اداره بود صبحا تا ظهر همیشه سر کار بود منم دانشجو بودم تو شهر خودم نبودم و خونه اجاره ای بودم یک روز عصر خواب بودم یه شماره ناشناس بهم پی ام داده بود که سلام خوبی و غیره که من اولش باور نمیکردم که دختر باشه تا برسه به یکی که بخواد باهام بمونه خلاصه من تا اونجای که تونستم دورش رو گرفتم و بهم گفت که طاهره هست بهم گفت خیلی واسش سواله که چرا من عاشقش بودم و میخواستمش منم با دروغ که هنوزم عاشقش هستم و دوسش دارم نظرش رو جلب کردم و دوستی ما شروع شد و چند مدتی باهم بودیم و گذشت تا اینکه من ازش خواستم تا ببینمش اونم قبول کرد که فردا خودش تنهای میاد به همون شهر واسه دیدن اقوامشون و گواهی نامه گرفتن گفتم بهش که سوار ماشین بشیم بریم بیرون قبول کرد خلاصه صبح شد منم دور خودمو گرفتم رفتم حمام و تمیز کردن خودم قرار بود که عصر باهم بریم بیرون تا ظهر بود منم بهش زنگ زدم گفت یک ساعت دیگه بیا دنبالم منم اماده شده بودم و یه نصف قرص ترامودل خوردم و راه افتادم برم دنبالش که وسایل قلیون هم با خودم بردم وقتی رسیدم بهش براش بوق زدم و ماشین منو شناخت اومدش سوار ماشین شد و باهم کلی احوال پرسی و سلام علیک که بهش گفتم چقد وقت داری باهم بمونیم که گفتش ساعت 5کلاس اموزشگاه داره یه سه ساعتی میتونیستیم باهم بمونیم منم شروع کردم رانندگی تا از شهر بریم بیرون و یه جای که کسی نباشه بیست دقیقه ای که از شهر رفتم بیرون یه جای بود سرسبز و خوب که وایسادیم و قلیون هم به راه کردیم و شروع کردیم باهم صحبت کردن که چرا اون موقع جوابمو ندادی و چطور شد که حالا بهم زنگ زدی و که نیم ساعتی حرف زدیم و کمی قلیون هم کشید که گفت سرش گیج میره طاهره گفت میره تو ماشین بنشینه گفتم مشکلی نیس منم دیگه رفتم کنارش تو ماشین که باهم بمونیم که تا رفتم داخل ماشین شرو کردم نوازش دستاش که دیدم مخالفت نمیکنه وباهم لب و بوس کردنامون شروع شد که بهم گفت جواد باهام سکس نکن منم التماسش کردم خیلی طول نمیکشه فقط بزار تا زود بریم با کلی اسرار قبول کرد که تو ماشین رو صندلی جلو بخوابه منم کارمو کنم و بریم که من شروع کردم لباسشو بالا اوردن که دیدم سینهاشو یه دونه سینهای ناز و سفید که چند ماهی بیشتر نبود ازدواج کرده بود تو دستم بود شروع کردم نوازش کردن و خوردنش که اونم با موه سرم بازی میکرد و منم کارمو انجام میدادم که با فشار دستام به سینهاش جای دستم سرخ شده بود ازش خواستم شلوارشو باز کنم که دیدم خودش برام شلوارو باز کردمنم تا شورت ناز نارنجی پاش بود که تا دیدمش کیرم حسابی داغ کرد بعدش شروع کردم شورت را از پاش پایین کشیدن که کوس نازشو دیدم بجان خودم دست پام شل شد راستش من از نزدیک کوس ندیده بودم اولین بارم بود که داشتم به طور طبیعی کوس میدیدم و شروع کردم با انگشت دستم باهاش بازی کردن و اونم شلوارمو از پاهام کشید پایین که کیر سیاه و شق شده منو دید که شروع کرد به نوازش کردن منم داشتم با یه دستم سینشو میمالیدم و یه دستم هم رو کوس طاهر بود حال میکردم که دید کوس طاهره خیس خیس شده و سرخ شده از طاهره گفتم امادای گفت آره و شروع کردم با کیرم به کوسش ضربه زدن که حال میکرد که بعدش یواش یواش سر کیرمو رد کردم داخل کوسش که صداش در اومد بهم میگفت زود باش که جام خوب نیست شکمم پاره شد و منم داشتم اروم اروم تلنبه میزدم که حدودا بیست دقیقه ای شده بود که بهش گفتم برگرد که کمی هم از کون بکنمت بهم گفت تا حالا از کون نداده و خیلی براش سخته که بخواد بار اول اینجوری بگایمش منم با کمی نازو و التماس خواهش کردم که اگه میشه برگرد اگه دردت گرفت باشه از کون نمیکنم منم کمی توف زدم به سر انگشت دستم و کشیدم به سوراخش وقتی لمبرش رو جلو خودم میدیدم دیگه طاقتم تمام میشد که خودم رو به زور کنترل میکردم خلاصه شروع کردم انگشتم رو تو سوراخ کونش کردن که دیدم خیلی تنگه و پاهاشو سفت میگرفت تا دردش نگیره و کمی هم با انگشت دیگریم این کارو کردم دیدم یه ذره جا باز کرده اومدم که کیرمو بزارم دم سوراخش به حالت خابیده بود هر کاری میکردم کیرم نمیرفت تو بی خیال کونش شدم و دوباره برگردوندمش به سر جلو به حالت طاق باز خوابید و دوباره رفتم سراغه کوس سرخ شدش که خیلی ناز بود و شروع کردم کیرمو فشار دادن که راحت رفت تو و شروع کردم دوباره تلنبه زدن که حدود ده دقیقه ای تلنبه میزدم که خسته شده بود طاهره فقط میگفت جواد زود باش دیگه داشت ابم میومد که کیرمو دراوردم و ابمو داخل کفپوش ماشین خالی کردم و کمی همینجوری رو هم افتاده بودیم که کمی باهم لب و بوس گرفتیم و دیگه تمام کردیم این سکس رو و خودمون رو اماده کردیم تا حرکت کنیم وبعدش اوردم رسوندمش که تو راه بهم میگفت خوب حال کرده هنوز با شوهرش اینقدر حال نکرده و بهم قول داد که موقعیت هر وقت بود باهم دوباره سکس کنیم خلاصه رسوندمش و رفت سر کلاسش از تمامی دوستان که این داستان یا اتفاق خوب زندگی منو خوندن متشکرم هیچ میلی به دروغ دادن و الکی بودن داستان هم نداشتم همه چیز واقعی بود فقط اسم ها تغییر دادم اگه دوستان منو تشویق به ادامه کنن بازم با طاهره سکس داشتم مینویسم براتون امیدوارم توانسته باشم اتفاق خوبی نوشته باشم برای دوستان ایام همگی خوش اروزی سلامتی برای همه جوانها منتظر نظرات دوستان هستم عزیزین همگی خداحافظ نوشته جواد جواد

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.