کردن کس زید همکارم

0 views
0%

سلام به بچه های خوب شهوانی من اولین بارمه داستان می نویسم امید وارم خوشتون بیاد ما تو شرکت تمون یه پسره بود یکم دیوانه بود قرص مصرف می کرد داستان از اونجایی شروع شد که این طرف حشری شده بود شنبه بود که زنگ زد به دختره گفت باید جمعه بیای اولش دختره نه آورد اینا ولی بلخره قبول کرد منم دختر رو دیده بودم البته عکسشو دختر خوشگل سفید باسینه های هفتادو پنج با یه کون سفید گنده برا جمعه باهاش قرار گذاشت ما پایین شرکتمون مطب هست خاله این پسره کلید مطب داشت می خواست ازش بگیره ببره اونجا بعد همون روز به من گفت تو هم بیا یه حال بکن منم یه کم من مون کردم گفتم بهت می گم پسر با مرامی هست تو زمینه های دیگه هم حال زیاد داده به ما هیچی دیگه جمعه فرا رسید و دختر رو آورد مطب پایین من بالا بودم گفت اول من برم حال کنم بعد تو صدا می کنم از بالا بیا گفتم باشه یه نیم ساعتی گذشت دیدم دست به کمر اومد گفت برو تو مطب منتظرته من رفتم پایین رفتم تو مطب چه دختری بود رو تخت خوابیده بود انگار از کون فقط گذاشته بود دختره ارضاء نشده بود رفتم تو لباس هامو درآوردمو خوابیدم روش لبامو رو لباش قفل کردم تا حالا همچین لبی نخوده بودم بعد به پیشنهاد من شصت و نه خوابیدیم من چوچوله شو می خوردم اونم کیرمو انقدر خودم کسشو که آه آه آهش رو هوا بود از کسش ترشحات می آمد بعد بلندش کردم از جلو کیرمو یواش دادم تو کسش یه آه کشید و تا ته رفت تو و شروع کردم به تلنبه زدن خیلی واژنش داغ بود خیلی حال می داد تو همون حالت ازش لب می گرفتم بعد مدل عوض کردمو خابیدم پشت کمرش از اوجا کردم تو کسش تلنبه می زدم نیم ساعتی شد من باهاش عشق بازی می کردم بهش حال داده بود بعد دیدم یواش یواش داره ارضاء میشه کشیدم بیرون و ایستادم آوردمش لب تخت پاهاشو بردم بالا کردم توش چندتا تلبه زدم دیدم داره میاد اونم ارضاء شد همون موقعه منم حرکت تند تر کردمو آبم اومد ریختم توش می دونستم قرص خوده بعد خوابیدم روشو موهاشو نوازش می کردم بهم گفت خیلی از سکس باهات لذت بردم ولی با اون فقط میاد کونمو می کنه و میره فقط خودشو ارضاء می کنه دوست ندارم منم گفتم سکس یه چیز متقابله دو طرف باید لذت ببرن بعد بلند شدیم لباسامونو پوشیدم من شمارشو گرفتم بهش گفتم بهت زنگ می زنم بعد راهیش کردم رفت خیلی دختر خوبیه بعد اون چند بار دیگم باهم سکس کردیم از من خیلی لذت می بره امید وارم خوش تون امده باشه حال کرده باشید بچه های باحال شهوانی نوشته

Date: August 29, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.