کردن کون م ر

0 views
0%

سلام من اسمم الف ر هست حدودا سال 86 وارد دانشگاه شدمو تا ترم چهارم کاری به هیچ دختری نداشتم تو لاک درس بودن تا اینکه با یه دختری به اسم م ر اشنا شدم و با هم تلفنی رابطه داشتیم یه مدت تلفنی بود تا اینکه دانشگاه تمام شد دانشگاه داخل شهرستان بودو بعد از اتمام دانشگاه اون روانه استان شد که منم بعد از یه مدت رفتم استان یه مدت با هم رابطه نداشتیم بعداز حدود شش ماه رابطمون وصل شد که منم فهمیدم با یکی دیگه رابطه داشته و قبول کردم دوباره باهم باشیم قبلا حرفی از سکس نمیزدیم اما ایندفعه خودش یه جاهایی سوتی میداد باهم میرفتیم بیرون خیلی میچرخیدیم هر وقت که میدیدمش کیرم حسابی میزد بالا چون اندامش خیلی سکسی بود و کون خیلی نازی داشت بعد از یه مدت تقاضای پول کرد که منم گفتم پول میدم بهم بوس بده اول حرف غرورش رو میزد اما قبول کرد بوس بده که بعدش بهش گفتم پول بابت بوس نمیدم یه چیز مهمتر میخوام که گفت متوجه نمیشم چی میگی منم گفتم باید بهم بدی که اول قبول نمیکرد و دید من پافشاری کردم گفت اول پول بده نا بهت بدم منم که فهمیدم با کسای دیگه ای دوست بوده و تیغشون زده گفتم پولت میدم فقط میخواستم مخشو بزنم به هر طریقی کیرمو بذارم در کونش اخه نمیدونین چه کونی داشت همه میگفتن خیلی دختر خوبی هستش اما من میدونستم که راحت میشه کونشو جر داد تا یه چند روز به هم پیام میدادیم و اون اسرار داشت پولش بدم منم میگفتم اول باید کون بدی میدونستم تا حالا کسی دست به کونش نزده خیلی پیام سکسی میدادم و با پیامها خیلی ارضا میشدم بهش میگفتم باید بذاری بکنم توش عاشق کونت هستم و فقط میخوام کیر کلفتمو بذارم لای کونت تا اینکه قبول کرد کون بده خانوادش خیلی ادعاشو میکردن بالاخره باهم قرار گذاشتیم که من پولش بدم اونم به من کون بده وقتی رفتم دنبالش و سوار ماشین شد گفتم اول باید کون بدی که گفت پول لازم دارم اول پولاتو نشون بده که منم نشونش دادم من بهش گفتم باید بریم داخل خونه من که گفت فقط داخل ماشین بهت کون میدم و وقتی دید من رفتم خونه پیاده شد اومد رفتیم داخل خونه اولش ترسیده بود میگفت تا حالا به هیچ کس کون ندادم گریه شد که من گرفتمش داخل بغلم کمکم اروم شد یه کم سینه هاشو مالوندم فهمیدم تا حالا دست بهش نخورده بعدش خوابوندمش بهش گفتم فقط میخوام بکنم داخل کونت که حسابی ترسیده بود و گفت فقط لاپایی میدم بذار لای پاهام منم دیدم ترسیده گفتم قبول روش نمیشد شلوارشو بکشه پایین که خودم اروم شلوارشو کشیدم پایین وای که چه کونی داشت مثل پنبه سفید بود اون چیزی رو که دلم میخواست و همیشه بخاطرش کیرم راست بود الان جلوم بود وقتی کیرمو در آوردم ترسید نگاه نمیکرد و بهش گفتم امروز میخوام تا ته بکنمش داخل کونت یه ذره کونشو مالیدم بعد گذاشتم لای پاهاش اولش براش سخت بود یه کیر کلفت قرار بگیره لای پاهاش کمکم که تلمبه زدم یه ذره تف گذاشتم سر کیرم بعد کیرمو گذاشتم در سوراخ کونش که ترسید و گفت لاپایی هرقدر دوست داری بزن اما داخلش نمیذارم بزنی بعد از چند لحظه که لاپایی زدم خودش خیلی لذت برد منم کمکم گذاشتم در سوراخ کونش و یه ذره فشار دادم داخل که دیدم یه اهی کشید که فهمیدم داره حال میکنه که منم کمکم فشار میدادم داخل کونش که یه دفعه دیدم گفت صبر کن تا کونمو قنبل کنم که من حسابی حال کردم وقتی کونشو داد بالا گفت بهم گفت تو که بهم لاپایی زدی حالا درست بکن توش تا دوتامون حال کنیم که منم با یه تف حسابی کیرمو فشار دادم داخل کونش که دفعه جیغ زد اما اروم شد و شروع کردم تلمبه زدن حسابی شهوتش زده بود بالا که بهم میگفت گیر کلفتتو تا ته بذار داخل کونم بذار داخل کونم باشه میگفت اگه میفهمیدم کون دادن اینقدر لذت داره زودتر میدادم بکنی توش منم که حسابی با حرفاش حال میکردم کیرمو تا ته میکردم توی کونش که یه دفعه حس کردم ابم داره میاد با همون سرعت تلمبه زدن ابمو ریختم داخل کونش که یه دفعه دیدم یه آهی کشید و گفت آبت خیلی داغه بعد از این داستان دیگه نیومد کون بده زدیم به تیپوتار همدیگه و عروس شد رفت توی پاچه یه آدم بدبخت نوشته الف

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.