کونده محله گرگها

0 views
0%

سلام اسمم امیر هست ۲۰ساله قدم ۱۷۰ وزنم ۶۵ حسابی حشریم کونم خیلی گندس وتپل از بچگی تو همه جا منو انگولک میکردن تومحلمون یامدرسه یا استخر که همه محو تماشایه کونم میشدن نگاهایه سنگینه مردمو رو کونم حس میکردم همیشه تو ۱۵سالگی کونی شدم راحت تر بگم خفتم کردن خلافکارایه محلمون و یکی یکی بهم منو پاس میدادن یا دونفری میبردنم مکان ترتیبو میدادن به هربهونه ای که میشد بیشتر میترسوندم میگفتن به خانوادت میگیم منم ساده ازترس میرفتم باهاش که مبادا نگن جوری شده بود که خودم میخواستم و دوست داشتم کون بدم بهشون میرم سره اصل داستان این داستانه خفت شدنم هست توسط یکی از گرگها به نام اکبر ملقب به بچه خور هست تو محلمون همه میشناسنش برا اولین بار اون میخواست بکنتم البته کونی شدنمو شنیده بود یه سالی تو کفم بود خودش گفت بعدا بهم یه روز سرکوچمون واستاده بودم یهو دیدم یکی باموتور کنار واستاد گفت بچه خوشگل بریم باموتور یه دوری بزنیم منم بی خبر از همه جا سوار شدم اخه یکی نبود بگه بایه خلافکار چه کار داری آخه اونم چندسال بزرگتر از خودت ۲۸سالشه اکبر رفتیم چرخیدم توخیابونا دمه یه مغازه واستاد معجون فروشی بود و آبمیوه فروشی دوتا آب هویج بستنی گرفت اومد کنار موتور خوردیم تموم شد یکی دو دور زدیم رفت تو محله هایه پرت گفت بزار برم خونه یه چی بردارم بیام چند دقه گذشت من باموتورش دمه در خونه بودم تا بیاد تا اومد گفت موتورو بیار حیاط با ماشینم میریم میرسونمت منم ساده موتورو بردم تو حیاط خاموش بود موتور رفتم تو دیدم تا موتورو گذاشتم رو جک اومد سمتم گفت بیا تو خونه رفتم تو خونه نشستم رو کاناپه تا بیاد اومد دیدم لخته مادرزاده دستش یه قمه بزرگ کیرشم بزرگیش تو ذوق میزد راه که میرفت کیرش این مثله باتوم تکون تکون میخورد به هرطرفی اونجا بود که فهمیدم کونمو باید در اختیارش بزارم مثله نفرات قبلی آروم آروم اومد نزدیکم تا رسید بهم اولش ترسیدم حقیقتش قمرو اورد نزدیک گردنم گفت بدونه سروصدا لباساتو بکن لخت شو هرچند بعدا اکبر بهم گفت فکر کردم دادو بیداد میکنی قمه اوردم باخودم که بترسی راحت بهم بدی بگذریم لخت شدم مثله بردها ازش اطاعت میکردم لخت مادرزاد شدم گفت جون یه ساله تو کفه کونتم چه گندس کونت کیرش سیاه بود وزشت باپشمایه زیاد جوری که تخماش معلوم نبود کیرش کلفت بود کمی ولی دراز بود سایزش خوب گفت بشین رو کاناپه نشستم اومد نزدیکتر گفت بخور کیرمو هی کیرشو میمالوند به صورتم وکیرش بزرگتر میشد گرفتم دستم کیرشو یه بویه خاصی میداد کیرش کردم دهنم آروم آروم با اکراه لیس میزدم براش ومیک میزدم براش ۱۰دقه براش ساک زدم مثله بستنی خوردم کیرش تو دهنم جا نمیشد ازبس بزرگ شده بود و خود نمایی میکرد گفت بسه قنبل کن رو کاناپه قنبل کردم چنگ زد به کونم وچند تا گاز سکسی زد به کونم ودرآخر سیلی به کونم یه لحظه دیدم سرشو کرده لایه پاهام لیس میزنه کونمو خیلی حال میداد شهوتم چندبرابر شده بود زبون رو سوراخ وای نگو دلم آب می اوفته میخوام الان که مینویسم لیس زد زبون رو سوراخم کونم آماده شده بود واسه دادن یه تف داغ أنداخت رو سوراخ کونم کیرشم تفی کرد آروم آروم سرکیرشو جا داد تو کنم احساس میکردم الانه جر بخور کونم آخه من داده بود ولی به کیره انقد کلفت نداده بودم نم نم کیرش جا گرفت نصفش تو کونم دردو لذت قاتی بود که بهم گفت حال میده باسرتکون دادن گفتم آره گفت دو دستی کونتو باز کن میخوام بهت حال بدم جرت بدم کونیه من منم تاجای که تونستم کونمو باز کردم تف زد بازم کیرش جا داد تو کونم نم نم لحظه به لحظه کیرش تا ته کونم میخواست فتح کنه که یه فشار داد تا ته کیرش رفت تو کونم دردم گرفت ولی به روم نیوردم چون داشتم لذت میبردم از کون دادن به یه کیر کلفت یهو واستاد گفت بزار جا باز کنه میخوام تلمبه بزنم تو کونت جیگرت حال بیاد کونیه من منم بی صدا منتظر بودم فقط خوابید روم یهو تلمبه میزد جوری که صدایه بدنامون فضایه خونرو پر کرده بود کونم شده بود قلافه کیرش وکیرش لحظه به لحظه داغتر میشد ۱۰مین کرد منو خسته شد گفت برگرد بشین رو زمین پاهاتو بده بالا میخوام آبمو بیارم بریزم تو کونت پاهامو دادم بالا سوراخم خود نمایی میکرد وباز بازشده شده بود مثله سکه پول تا کیرشو گذاشت رو سوراخم کمی فشار کونم کیرشو مکید داخل تا ته ته رفت تو کونم کیرشو فشار میداد جوری که حس میکردم به جایه برخورد میکنه کیرش دو سه بارم کیرشو در اورد دوباره گذاشت تو کونم همین لحظه ها بود بشدت تلمبه میزد فکرکنم ۲۰مین شد کردنش که یه نعره ای زد هنگام تلمبه زدنش محکم منو چسبید بغلم کرد لب گرفت آبشو خالی کرد تو کونم داغ بود آبش چون داخله کونم داغی عجیبی حس کردم چند دقه همون جور تو همون حالت بغلم کردم تا کیرش کوچیک شد بایه صدایه عجیبی اومد بیرون کیرش از کونم پشت بندشم آبشم زد بیرون از سوراخه کونم بعد گفت خیلی حال دادی شرمنده ترسوندمت تو پایه خوبی هستی تو سکس بیا باهام باشیم الان نزدیکه ۲سال هست هم میکنه منو هم هوامو داره خیلی بهم میرسه این به نظرم جالب ترین خفت شدنم بود نظره شما چیه بچه هایه شهوتیه شهوانی امیدوارم غلط املایی نداشته باشم چون با گوشی اومدم آدمین جان زود بچاپ تا ادامه داستانامو بگم به شهوانیایه عزیزم امیدوارم لذت برده باشید شب خوش نوشته امیرکون گنده

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.