کون دادن به دوستم در غیاب همسرم

0 views
0%

با سلام میخوام خاطره یکی از کون دادنامو بنویسم من کون زیاد دادم ولی این یکیشو نه که خدب بود من تو یکی از شهرا زندگی میکردم و متاهلم بودم یه همکاری داشتم اسم سعید مستعار قد کوتاه و یکم توپول بود یه شب که خانومم نبود سعید و یکی از دوستامون اومدن خونمدن شب موقع خواب شد منو سعید کنار هم خابیدیم و علی اونورتر خوابید یکم باهم حرف زدیم بدنه سفت و پشمالویی داشتم خوشم میومد با شلوار بدن زیر موش بود منم همینطور خلاصه کرم منو گرفت و بدنشو مالیدم هی رفتم پایین تا با کیرش رسیدم یکم لمسش کردم راس شده بود 17سانت و خیلی کلفت بود خلاصه با مسخره بازی کیرشو گرفتم دستم گفتم کلفته و مالیدمش گفتم منو میکنی گفت اگه بخوای ولی امشب نه شلوارو دادم پاییین کونمو سمتش کردم و کیرشو مالیدم گفت امشب نه علی بیدار میشه فردا حال میکنیم خلاصه خوابیدیم و صبح رفتیم سرکار ظهر علی رو پیچوندیم و دوتایی رفتیم خونه اول ناهار خوردیم و بعد فیلم سوپر گذاشتیم بعد جفتمون لخت شدیم گفت وای چه کون گنده ای داری گفتم ماله خودته خلاصه تو فیلم یارو ساک میزد گفت تو هم میخوری گفتم اده شروع کردم با ولع ساک زدن و خایه لیسی بعد گفتتم کیرت کلفته تو کونم نکن گفت باشه گذاشت دم کونمو خوابیدیم هی میمالید حشرم زد بالا گفتم پاشو کیرشو ساک زدم و تفیش کردم و کونمو خودم تف زدم گفتم نکنی توش دردم میاد گفت باشه دوباره افتاد روم و کیرشو مالید سولاخم یکم حال کردم کم کم کونمو دادم بالا و کیرش اروم رفت تو درد نداشتم چون حشر ی بودم سولاخم باز شده بود خلاصه به خودمون اومدیم دیدم کیرش تا خایه تو کونمه وتلمبه میزنه هیلی نرم و اروم بعد قومبول کردم دوباره گایید بعد پاشدم اون به پشت خوابید نشستم رو کیرش یکم بالا پایین کردم بعد همونطوری که کیرش تو کونم بود اروم نشست و همو بغل کردیم و منو میکرد بعد همونطوری اروم که کیرش در نیاد به پشت خوابیدم پاهام رو شونه هاش گذاشت و از جلو میکدد 5دقیقه تلمبه زد خیلی حال میداد جان بعد پاشدیم وایسادم و دستام رو مبل گذاشتم 5دقیقه تلمبه زد ابش داشت میومد گفت چیکارش کنم گفتم وقتی اومد درش بیار و بریز دهنم خلاصه یه دقیقهدتلمبه های خشن زد تا ابش اومد و نشستم دهنمو باز کردم زبون اوردم بیرون ریخت دهنم یه حسو خوب داشت زیاد کون دادم ولی اب نخورده بودم تاحالا همشو خالی کرد و کیرشو گذاشت دهنم ساک زدم که اب خودمم اومد جفتمون خسته دراز کشیدیم کیرش هنوز راس بود رفتیم دوش دوتایی گرفتیم اومدیم یه چایی خوردیم یبار دیگه منو کرد ایندفعه به پهلو خوابیدم و میکرد کونمو بیست دقیقه تلمبه زد ابش اومد ریخت روی کونم بعدش تا ساعت 6خوابیدیم بعد پاشدیم دوش گرفتیم رفتیم بیرون جاتون خالی میتزا و قلیون اومدیم خونه یه دست دیگه منو کرد ایندفعه یه ساعت تلمبه زد ابش کم بود ریخت تو کونم خوابیدیم تا سه روز که خوته خالی بود بعد از کار میومد خونمون و دوبار تا صبح سکس کردیم دیگه خانمومم اومد تا یه ماه نشد سکس کنیم و همین کار تا دوسال ادامه داشت خانمم که میرفت کارمون شده بود هر روز دوبار سکس بعدش از اون شهر رفتیم و دیگه ازش خبر دار نشدم هنوزم تو کف کیر شم که منو بکنه نوشته

Date: April 25, 2019

One thought on “کون دادن به دوستم در غیاب همسرم

Leave a Reply

Your email address will not be published.