کون دادن به پیرمرد کرولال

0 views
0%

سلام دوستان اسمم امیره این داستا گی میباشد کسایی که تمایل ندارند نخونند وقتی بچه بودم یه همسایه داشتیم که پسرش از من ۵ یا۶ سال بزرگتر بود یه مدت با هم جور شدیم ولی اون همش منو میکشوند یه جای خلوت و به کونم دست میزد به منم میگفت تو هم به کونم دست بزن ولی من تمایل زیادی نداشتم چون اصلا زیاد حالیم نمیشد تا یه روز که خونشون کسی نبود منو برد تو خونشون کم کم لباسامونو در اوردیم بهم میگفت با کیرش بازی کنم منم به کیرش دست میزدم بهم حال میداد وقتی کیرش سفت شد گفت بخورش من یکم نگاش کردن گفت بنداز تو دهنت منم سر کیرشو کردم تو دهنم همونطوری نگه داشتم گفت زبون بزن منم در حالی که کیرش تو دهنم بود تو دهنم زبون میزدم خلاصه اولین بارم بود ساک میزدم ناشی بودم ولی خوشم میومد یه چند دقیقه گذشت گفت بخواب گفتم چرا گفت میخوام با هم حال کنیم یکم تف به کیرش زد یکمم به کونم کیرشو گذاشت روی سوراخم اروم فشار داد کونم خیلی درد داشت یکم دیگه فشار داددر حالی که داشتم پاره میشدم تحمل کردم من فکر میکردم تموم شد یهو دیدم داره در میاره دوباره فشاره میده گفتم چرا نمیزاره بمونه گفت باید اینطوری کنم خیلی بچه بودم اونم هنوز به بلوغ نرسیده بود اینارو بعدا فهمیدم یه بیست دقیقه همونطوری تو کونم تلمبه زد یکم خسته میشد دوباره میکرد خلاصه کنم بعد چند بار کردن من یه روز برای اولین بار ابش اومد که تو کون من خالیش کرد همین موضوع باعث شده بود که بعد اون قضیه تا یک هفته هرروز کونو میکرد که یه روز تو یه باغ داشت منو میکرد که یکی از اشناها مارو دید به من زیاد حرف نزد چون بچه بودم ولی اونو زد این قضیه دیگه ادامه نداشت ولی من خیلی به کیرش عادت کرده بودم از اون جایی که همیشه اون میومد دنبال من برام یه جوری بود که بهش بگم اونم دیگه زیاد تحویلم نمیگرفت من با همون حس بزرگ شدم ولی همیشه دنبال یه کیر بودم که منو بکنه ۱۷ سالم بود که تو شهر ما یه جایی هست که بچه باز زیاد داره بیشتر شهرها فکر کنم داشته باشه خیلی اتفاقی مسیرم خورد به همون پارک یه مرده چاق تقربا چهل ساله ازم ساعت پرسید یکم بهم نزدیک شد سر صحبت و باز کرد که چند سال داری بچه کجایی اینجا چکار میکنی اول متوجه نشدم سریع بحث و سکسی کرد میگفت من عاشق کونم من دیدم اوضا خراب سریع خدافظی کردم ولی وقتی اومدم خونه پشیمون شدم به خودم گفتم خره تو یه عمر منتظر بودی حالا خودش اومد رد کردی یه چند ماهی گذشت دوباره مسیرم خورد یه مرد دیگه اومد عین سوال های اون قبلی رو میپرسید اون درحال پرسش بود منم داشتم نگاش میکردم با خودم میگفتم یعنی این میخواد منو بکنه اخیه قیافش یکم داغون بود بازم سریع خدافظی کردم بعد چند وقت دوباره رفتم یه مرده حدودا سی ساله بود جوون بود بازم رام نشدم خودم نمیدونستم چی میخوام تا یه روز دم غروب یه پارک دیگه بودم دیدم یه پیرمرده نشسته رو نیمکت نشستم بغلش اصلا تو فکرش نبودم اخه یکم سیاه بود یکم نگاش کردم سر تکون داد منم گفتم سلام یهو متوجه شدم مثل کر و لالها جواب میده حدودا شصت داشت برای اطمینان گفتم چطوری عمو جواب نداد دیگه مطمعن شدم لاله یهو یه فکر شیطانی زد به سرم با خودم گفتم بهترین ادم واسه اینکه بهش کون بدم همینه خیلی حشری بودم گوشیمو بیرون اوردم یه فیلم سوپر گذاشتم صداشو کم کم کردم یه طوری نگه داشتم که ببینه یکم نزدیک شد نگاش کردم اشاره زدم گفتم بیا ببین فیلمو عوض کردم یه فیلم گی گذاشتم داشت حال میکرد منم دستمو بردم سمت کیرش یهو جا خورد منم یکم لبمو گاز گرفتم به نشانه اروم باش یکم از روی شلوار با کیرش بازی کردم کیرش سفت سفت شده بود دیگه گوشیمو انداختم تو جیبم یکم که بازی میکردم یکی میومد پارک خلوتی بود ولی دم غروب بود یکم شلوغ شده بود دستاشو گرفتم بردم یه گوشه خلوتتر کیرشو در اوردم وااای چه کیری یکم بازی کردم یکم تف ریختم روش یکم براش جق زدم اینایی که میگم تو فاصله های پشت سر هم بود چون چند نفر ورزش میکردن هی میومدن و میرفتن موقعی که میرفتن من کارمو شروع میکردم خلاصه یکم براش جق زدم یکم اینور اونورو نگاه می کردم یه چند ثانیه براش ساک میزدم میومدم بالا یه نیم ساعتی شد خیلی براش ساک زدم دیگه اب خودم داشت میومد نمیتونستم تحمل کنم کونم کیر میخواست یکم رفتم پایین تر پارک دیدم یه جای خلوت خوشکل پیدا شد اومدم دستشو گرفتم بردم پایین تاریک تاریک بود سریع شلوارشو تا نصف اوردم پایین نشستم جلوش دوباره یه چند دقیقه ای براش ساک زدم یکم تف به سوراخم زدم با انگشت یکم گشادش کردم کیرشو گذاشتم دم سوراخم فشار دادم ولی چون یکم پیر بود کیرش خم میشد کم کم اروم اروم کیرشو تو کونم جا دادم اروم اروم تلمبه میزد دیگه داشتم بال در میاوردم با خیال راحت داشتم کون میدادم منم تو تلمبه زدن کمکش میکردم کیر منم سفت شده بود داشت منفحر میشد درحالی که اون میکرد منم جق میزدم ولی موقعی که یه کیر تو کون ادم باشه لذت ارضا چند برابر میشه البته من اینطوریم ابم اومد ولی اون داشت میکرد یه دو سه دقیقه بعد منو محکم فشار داد ابشو تو کونم خالی کرد خیلی حال داد بعد اون شب یه روز بعد رفتم دیدم همونجاست روز بود کیرشو دراوردم دیدم چقد کیرش سیاهه اون روز یکم براش ساک زدم چون کونم درد میکرد پاتوقش همونجا بود دیگه کسی رو که میخواستمو پیدا کردم اوایل هفته ای چند بار بهش میدادم دیگه خونمون هروقت خالی میشد میاوردمش تو خونه یه حال اساسی میکردم خیلی بهش کون میدام فرض کنید زمانی که میکرد هیشکی حرف نمیزد فقط صدای نفس و صدای تلمبه میومد تا چند سال باهم رابطه داشتیم دوسال و نیم میشد کونم گشاد گشاد شده بود بیشتر وقتا از کردنش فیلم میگرفتم و چند روز فقط فیلم مونو میدیدم اخه من سفید بودم اون سیاه وقتی منو میکرد تو فیلم خیلی باهال بود خلاصه تا دوسال و نصف کلی حال کردم اصلانم پشیمون نیستم همه جوره بهش کون دادم تا وقتی که میخواستم برم خدمت سربازی حتی یه روز مونده بود به اعزام جایی واسه دادن نبود رفتیم یه مسافر خونه دوبار بهش کون دادم یعنی دفه دوم نیم ساعت فقط براش ساک زدم تا کیرش سفت شد رفتم اموزشی بعد بیست روز برگشتم رفتم پارک ندیدمش چون زیاد مرخصی نداشتم زود رفتم ولی دیگه ندیدمش نمیدونم چرا هرکی منو میدید میفهمید من کونیم اصلا قیافه و تیپمم ضایع نبود بعد یه مدت تو پادگان با یکی اشنا شدم یعنی اون بهم کلید کرد که منو بکنه بعد کلی اصرار راضی شدم اگر خواستید اونم براتون تعریف میکنم ممنون که خوندید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.