کون دادن تو استخر خونگی

0 views
0%

سلام اسم من نیما است داستان برمی گرده به دوران 16 سالگیم من نیما و دوستم شاهین که تو یه محل از محلهایی شمال غرب تهران زندگی میکردیم وقتی تابستان شد با هم رفتیم باشگاه فوتبال تس دادیم منو شاهین قبول شدیم با هم میرفتیم باشگاه با هم بر میگشتیم اینو بگم که من بدن تو پر و کون گنده و سفید بودم و خیلی ها تو کف کون من بودم ولی من میترسیدم آبروم بره تا به حال با کسی گی نبودم ولی خوشم میومد خونه شاهین از این خونه های ویلایی محل بود و تو حیاط خونشون استخر داشت و وضع مالیشون خوب بود یه روز که از باشگاه خسته و کوفته بر میگشتیم که شاهین بهم گفت بریم خونمون استخر بابا و مامانم امروز صبح پنجشنبه رفتن شمال شنبه میان منم که از خدا خواسته یه استخر رایگان تا شب آب بازی میکنیم خوشحال شدم رفتم خونه شاهین از اونجا زنگ زدم به مامانم گفتم من خونه شاهینم دیر میام باهم رفتیم تو آب شنا میکردیم بعد شاهین شوخی اش گرفت اومد پیش هی منو آب میداد من باهاش بازی میکردم میومد پشتم به بهونه آب دادنم خودشو میچسبد به کونم یه خورده که گذشت احساس کردم کیر شاهین صفت شده منم دلم هری ریخت یخورده شهوتی شدم احساس کردم شاهین از قسط میچسبونه بهم بعد چند دقیقه خسته شدم اومد بیرون بغل استخر رو به شکم خوابیده بودم که شاهین اومد گفت امروز خسته شدیم من گفتم اره فوتبال بازی کردیم بعد اومدیم استخر من که خیلی خسته ام شاهین گفت میخوای ماساژ بدمت منم گفتم باشه من یخورده احساس کردم شاهین رفته تو نخ من اومد ماساژ داد رسید به کونم بهم گفت شرتو دربیارم دستم لیز میخوره من گفتم باشه چون من بدم نمیومد بعد به شاهین اطمینان پیدا کرده بودم که به کسی نمیگه قبول کردم کونمو ماساژ میداد من دیگه حشری شده بودم که صدام در اومد که یه آه کشیدم شاهین که متوجه شده بود من خوشم اومده لای کونمو باز میکرد با سوراخم بازی میکرد و یه دستشم برد طرف کیرم دیگه داشتم دیونه میشودم شاهین دید خوشم اومده انگشت کرد تو سوراخم عقب جلو میکرد انگاری حرفی بود بعد دوتا انگشت کرد تو سوراخم من دیگه داشتم دی ونه میشدم اومد در گوشم گفت کیرمو بکنم تو کونت تا این جملرو شنیدم شهوت ام چند برابر شد با سر اشاره کردم آره اومد پشتم کیرشو در آورد یه نگاه به کیرش کردم دیدم چه خوش فرمه نه کلفت بود نه نازک مثل کیر من بود ولی آون یه خورده بزرگتر بود آورم آورد دم سوراخم بازی داد من دیگه داشتم دیونه میشدم که بهش گفتم بکن دیگه که با این حرفم حشری شد یهو همشو کرد تو کونم اوش یخورده درد داشت یک دقیقه نگاه داشت بعد اروم تلمبه میزد دیگه داشتم از اوج شهوت میمردم در گوشم گفت تو دیگه کونی منی منم گفتم آره من کونی شاهینم تا اینو گفتم تلنبه زدنو زیاد کرد احساس کردم تو کونم داغ شده بعد آورم شد افتاد روم یه چند دقیقه روم بود بعد در گوشم گفت خوشت اومد من گفتم خیلی شاهین گفت از این به بعد تو چاقال من هستی بعد بلند شدیم رفتم تو خونه تو حموم خودمونو شستیم اونجا هم منو یه بار دیگه کرد بعد اومدیم بیرون من لباس پوشیدم رفتم خونه رفتم خونه هی فکر دادنم بودم که چه حالی کردم ساعت8 شب بود که با شاهین زنگ زد گفت امشب میای منم از مامانم اجازه گرفتم رفتم خونه شاهین تا صبح چند بار دیگه منو کرد هر بار که میدادم دوست داشتم بازم بدم خلاصه دو روز شاید7 8 بار دادم به شاهین بعد آون قضیه هر وقت فرصت میشد بهش کون میدادم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.