کون دادن تو خدمت مقدس سربازی

0 views
0%

سلام به همه شهوانیا داستانی رو که میخام بگم مال چن سال پیشه واقعیه وقتی که رفتم خدمت افتادم سازمان زندانها و زندان قصر تازه که رفتم اونجا با هیچکس گرم نگرفتم با اینکه خیلی اون موقع لاغر بودم ولی یه مقدار کم مو بود بدنم و میترسیدم کسی بخاد منو ترتیبم رو بده از این رو با کسی گرم نگرفتم تا چن ماه تا یه گروه سرباز جدید اومد تو یگان چنتاشون بچه خشگل بودن و همون شب اول کون رو به باد دادن اونجا هم طوری بود که اگه یه بار میدادی و بقیه میفهمیدن دیگه باید به همه میدادی یکی بود خیلی خشگل بود و جز جدیدا بود ولی قیافش یکم شهرستانی بود و ترک بود منم رفتم باهاش گرم گرفتم و بعد چند وقت باهاش شوخی کردم و هی میمالیدمش توکل بدنش و صورتش یه مو هم نبود ولی از اون زرنگا بود منم هی باهش ور میرفتم و یدفه یه لب ازش گرفتم و اونم خوشش اومد حشرش زد بالا تو اون ساعت کسی تو اسایشگاه نبود و منم حسابی راست کرده بودمو و هی ازش لب میگرفتمو و دست زدم به کیرش کیر که نه دودول فک کنم ده یازده سانت هم نبود ولی حسابی تحریک شد و منم دست زدم به کونش و با سوراخش بازی کردم داشتم کیف میکردم که چه چاقالی گیرم اومده گفت بریم تو حموم که تو خود اسایشگاه بود و یه حالی بکنیم منم از خدا خواسته رفتیم پیش خودم میگفتم عجب کونی بکنم من داخل یکی از کابینا شدیم یه دفه گفت اول خودش بکنه منو میگی مات موندم که این چی بود این چاقال گفت منم قبول نکردم ولی هی اسرار کردومنم منم به خاطر کون خوشگلش مجبور شدم شلوار رو دادم پایین اونم با دودل ده سانتی و یه تف کرد تو کونم با اینکه نازک و کوتاه بود ولی دردم گرفت چون اماده نکرده بود سوراخمو ولی تحمل کردم شش هفتا تلمبه نزده بود که ابش اومد و خالی کرد تو کون من و اب از سوراخ من بیرون میومدو منم گفتم حالا تو بکش پایین که هی الکی گفت یکی داره میاد و از این حرفا نگو اقا خودشو خالی کرده و دیگه به سکس میلی نداره و من موندمو یه کیر شق و یه کون اب کیری و اونم زود پرید بیرون و منم دستم بهش نرسید و تا خودمو بشورم و شلوارو بدم بالا اونم رفت پیش بقیه واستادو منم دست به خایه موندم ودیگه تا چن وقت سمت من نمیومد و رفته بود ماجرا رو برای چن نفر گفته بود ولی هیچ کس باور نمیکرد و اینم شانس من بود وگرنه باید به همه میدادم یکی دو ماه بعد رفته بود بالای تخت جای من خوابیده بود و چون قدیمیا رفته بودن جاشونو ما گرفته بودیم رفتم بالا دیدم علی خوابیده اسمش علی بود گفتم پاشو برو تو جای خودت منم اون شب شیفت امادم بود و تا صبح فقط باید میخابیدم گفت نه همین جا خوبه و تو هم بیا باهم بخابیم من گفتم باشه رفتم پیشش دیدم شلوار راحتی داره و پشتشو به من کرده منم حشری کیرمو چسبوندم به کونش که دیدم کونشو هی داره بالا پایین میکنه نگو اوبش زده بالا منم هی میگفتم به خودم نکنه بازم میخاد کیر بزنه دیدم شلوار با شورتشو داد پایین منم شلوارمو دادم پایین به کیرم چنتا تف زدمو گذاشتم دم سوراخش و هی جلو عقب کردم نوک کیرم تو کونش جا کردم هی فشار میدادمم ولی تو نمیرفت کیر من فک کنم یه شونزده هفده بشه کلش گونده تر از پایینشه هی بازی دادم تا دیدم خودش کونشو هی عقب میداد کلاهک وارد شد و خودش بقیه کیر رو جا داد تو کونش و هی تلمبه میزد منم با دودولش بازی میکرزم ولی نه زیاد که ابش بیاد ولی از شدت حشر من زود ابم اومد و ریختم تو کونش و اونم ابش اومد و ریخت رو کف دستش خیال من راحت شد که علی رو کردم و تلافی کردم از اون به بعد چن بار همین اتفاق افتاد البته اونم میکرد ولی من بیشتر حال میکردم تا اون نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.