کون دادن من به راننده حشری

0 views
0%

سلام به همه شهوانیا اسمم محمد هست سرباز هستم قدم ۱۶۸ وزنم ۷۰ کلیو خدابخواد ۱۲ ماه از خدمتم گذشته چون میگذرد غمی نیست بریم سره داستان ما تهران ساکن هستیم محله خدمتم کرمانشاه هست ازخودم بگم پاش بی افته توهزرگی وکون دادن تکم باچندتا هم خدمتیمم سکس داشتم وغیره دوساله حرفه ای کون میدم وادامه داستانم یه چند روزی بود تهران بودم واسه مرخصی موقع برگشتن به محل خدمتم که کرمانشاه بود بلیط اتوبوس گرفتم واسه ساعت ۱۰ شب توکف کیر بودم حسابی چون تو تهران کسیو پیدا نکردم نه توتلگرام نه جایی به امید دادن به هم خدمتیام که گفتم راه افتادم سوار اتوبوس تا اینکه نزدیکه صبح رسیدم کرمانشاه نزدیک ۶صبح بود تاکسیم نبود ماشین شخصیا واستاده بودن تا رفتم سمته ماشینا یه راننده با قیافه معمولی ودرشت اندام اومد سمتم سلام داد منم سلام دادم گفت سربازی کدوم پادگان میری بیا برسونمت منم سوار شدم اصلا فکر سکس نبودم گیج خواب بودم کوله پشتیمو انداخت صندق عقب رفتم صندلی جلو نشستم تا اومد راننده نشست ماشین روشن کرد گفت مسافرم نیست فکرکنم روزیم تویی فقط اوله صبحی خلاصه راه افتاد طبق معمول ازخدمتم پرسید و غیره یهو دیدیم مشکوک میزنه از یه مسیر دیگ رفت آخه بلد بودم مسیر دیدم سوالارو برد سمته سکس دوست دختر داری میکنیش یا غیره منم جواب میدادم معمولی دوزاریم افتاد که بله راننده اینکارس کمی شل کردم شیطون رفت توجلدم بهم گفت خیلی خوشگلی اهله حالی منم گفتم تا چی باشه میدونستم منظورشو اونم سریع گفت خودم باشم مشکلیه منم شیطونیم گل کرد گفتم نه چه مشکلی مگه چیه سریع زیپه شلوار باز کرد کیر کلفتشو در اورد گفت خوبه دوس داری دستمو گرفت گذاشت رو کیرش کمی مالوندمش کیرشو سرمو بردم جلو کمی کیرشو خوردم گفت بسه خونه خالی دارم میایی بریم گفتم چرا که گفت ازپادگان مشکل پیش نیاد برات گفتم یه چی میگم حالا رسیدیم خونش دیدم جاش هنوز پهنه گفت مجردیه دیگه زنمو طلاق دادم بعد گفت لخت شو تا من بیام سریع لخت شدم اومد دیدم اونم لخته یه کیر خوش فرم داره و نیمه راست سریع رفتم تو کار کیرش ساک زدم براش خیلی حال میداد کیرشم خوشمزه بود برام با یه بویه عجیب گفت برگرد که میخوام حال کنیم دوتایی به پشت خوابیدم تا کونمو دید یه جونی گفت و شروع به لیس زدنه کونم و سوراخم کرد منم بدنم بی مو هست کلا گفت چه جیگری هستی شمارمو میدم بهت تا همیشه باهم باشیم گفتم همیشه که نه تا وقتی سرباز کرمانشاه هستم زنتم اونم حال کرد باجملم گفت جوننن کیرشو تنظیم کرد رو سوراخم تف زد به کیرش نم نم کیرش فتح کرد کونمو تا اینکه کیرش تو کونم جا خوش کرد نگه داشت تا جا باز کنه کیرش تو کونم تلمبه میزد هی قربون صدقم رفت گفت تو چه جوری دوس داری حال کنی گفتم پا بالا هفتی اونم سریع برگشتم کونمو بالشت گذاشت زیرش کیرشو تنظیم کرد تلمبه زد منم هی میگفتم زنتم جرم بده تلمبه شدید میزد تا ارضا شد منم در حین کردش کیرمو مالوندم آبم پاشید رو بدنه خودتم گفت زنم چطور بود حال کردی گفتم عالی بود دفعه بعد بیشتر حال میکنیم باهم رفتیم حمام بعدش منو رسوند پادگان شمارشم گرفتم هروقت مرخصی شهری میگیرم میریم پیشش حال میکنیم فداتون با کیرتون تهرانیا کرمانشاهیا فدایه کیرایه کلفتتون نوشته محمد

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.