کون دادن من به هم محله ای

0 views
0%

سلام اسم من محمده بچه افسریه میل زیادی به برقراری روابط جنسی با هم جنس خودم دارم یعنی گی هستم اول از خودم بگم که بتونید کمی تصور کنید قدم حدودا ۱۷۰ هست وزنم حدود ۹۰ کیلو میشه ولی بیشتر وزنم تو کونم جمع شده و زیاد چاق نیستم بدنمم سفیده ولی کمی مو دارم و معمولا حال ندارم ک بزنمشون بگذریم بریم سر اصل داستان راستش چند ماهیی میشد ک دوست داشتم مفعول بودن رو تجربه کنم ولی هر دفعه یا طرف جا میزد یا من میترسیدم خلاصه این ترس ادامه داشت تا دیروز که یه تاپیک شهوانی گذاشتم و عکسای با لباس زنونم رو گذاشتم چند نفر اومدن و پیام دادن ولی راهشون دور بود تا اخر یکی پیام داد به اسم فرشاد ک هم محله ای بود و کلا ۶ تا ک چه فاصله داشتیم ساعت ۶ عصر پیام داد ک حشری هستم و بیا پیشم منم دو دل بودم هم میترسیدم هم نگران بودم ک ممکنه کس دیگه ای با این فاصله کم پیدا نشه دل رو زدم ب دریا و رفتم پیشش خونش تو یه زیر زمین بود و خونه مجردی داشت خلاصه تا رسیدم رفتم تو در رو قفل کرد یه لیوان اب خوردم چون دهنم خشک شده بود دراز کشیدیم رو تخت دستم رو گرفت گذاشت رو شرتش یه زره مالوندمش و بعد کیرش رو دستم گرفتم یزره بازی کردم و گفت برام ساک بزن دفعه اولم بود زیاد بلد نبودم و خوشمم زیاد نمیومد سعیم رو کردم و بالاخره ساک رو به بهترین شکل زدم بعد رفتم دستشویی و کونم رو خالی کردم و اومدم مدل سگی دراز کشیدم رو تخت یه ژل زد ب کیرش و بدون هیچ مقدمه ای کرد تو کونم چون تپلم کونم زیاد تنگ نیست بدون درد رفت تو کونم حس خیلی خوبی داشتم اولین بار بود کون میدادم و اصلا هم درد نداشت داشتم لذت میبردم یه کیر ۱۵ سانتی که میرفت تو کونم و در میومد چون کونم تپله صدای تلنبه خیلی خوبی میداد یه ۵ دقیقه تلنبه زد و گفت پوزیشن رو عوض کن فرغونی خوابیدم و بالشت رو گذاشتم زیر کمرم تا بهتر من رو بکنه خجالت میکشیدم نگاش بکنم چشمامرو بسته بودم از حشر دهنم خشک شده بود حدود ۱۰ دقیقه تلنبه زد و گفت بیا بشین رو کیرم اول براش ساک زدم تا راحت برو تو کونم نشستم ولس نمیتونستم خودم رو تکون بدم چون تموم جونم گرفته شده بود تکیه دادم و خودش تلنبه میزد ۵ دقیقه بعد دوباره من رو سگی کردو تلنبه زد چند دقیقه بعد حرکاتش سریع شد و با تموم زورش فشار داد تو کونم کلفت شدن کیرش رو حس کردم کشید بیرون داشت از تو کونم اب میریخت بیرون با دستمال پاک کردم راستش ترسیدم وقتی من رو میکنه جق بزنم و ارضا بشم و حس دادنم بره پس دست ب کیرم نزدم اومدم خونه و رفتم حموم بعد با فیلم کون دادنم ساک زدنم جق زدم و ارضا شدم خیلی بهم خوش گذشت ممنون ک وقت گذاشتید و خوندید ببخشید اگه اشتباه داشت نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.