کون دادن من تو سرخ حصار

0 views
0%

سلام اسم من اشکانه ۱۹ سالمه و قدم ۱۷۰ و وزنم ۸۰ هیکلم معمولیه و بدن سفیدی دارم چند وقت پیش بدجوری حشری شده بودم اومدم شهوانی یه تاپیک زدم و خواستم کسی اگه نزدیک است بیاد پیام بده حدود دو ساعت بعد یه پسری به اسم ارش حدود ۲۵ ساله بهم پیام داد خدا رو شکر نزدیک بود ادرس بهش دادم و تو زمانی که برسه رفتم حموم و خودم رو اماده کردم حدود ساعت ۶ عصر بود که زنگ زد و گفت سر کوچتونم رفتم سوار ماشینش شدم تقریبا هوا تاریک شده بود رفتیم سرخ حصار و گشتیم و یه جای خلوت پیدا کردیم یه دست شویی پیدا کردم و رفتم خودم رو خالی کردم پیاده شدیم و یه پتو پهن کرد زمین و نشستیم اول یکم حرف زدیم بعد اروم لبش رو گذاشت رو لبام وای داشتم میمردم از حشر و استرس زبونش رو میکرد تو دهنم خیلی عالی بود گردنم رو لیس میزد و حشرم صد برابر میشد هلش دادم زمین و زیپش رو باز کردم کیرش زیاد بزرگ نبود ولی کلفت بود افتادم روش و کیرش رو کردم تو دهنم سرش رو زبون میزدم دادش میرفت هوا از حشر حدود پنج دقیقه براش ساک زدم گفت بسه دیگه داره ابم میاد منم عقب کشیدم و صبر کردم تا سرد بشه دفت از تو ماشین وازلین اورد و من رو روی صندلی عقب خوابوند طوریکه بدنم تو بود ولی پاهام و کونم بیرون ماشین بود یزره وازلین زد به کیرش و یزره هم به کون من یزره انگشتم کرد تا باز ب شه سوراخم بعد کیرش رو گذاشت و اروم فشار داد تو زیاد درد نداشت چون قبلا داده بودم ولی خیلی حال کردم دلشام زیر کیرش از گرمای بدنم اب میشدم کم کم تلنبه هاش تند تر و محکم شد حدود پنج دقیقه تلنبه زد و گفت داره میاد گفتم بپاش تو صورتم در اورد و یزره براش جلق زدم ابش رو با تموم قدرت پاچید تو صورتم خیلی داعغ بود ابش خیلی حال کردم یزره گذشت صورتم رو پاک کردم اومد بوسم کرد و من رو رسوند بهترین خاطرم بود ممنون از اینکه خوندید نوشته

Date: June 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.