کون سفید پسردائی

0 views
0%

سلام دوستان میخوام براتون اولین خاطره مو بنویسم از دوم سوم راهنمایی بود که توسط یکی از رفیقام با جق اشنا شدم و بعد هام هم سکس و یه دونه پسر دائی دارم ک دختر بازی میکنه و کلا خراب دختر و هستش این بنده خدا از اونجائی که خیلی باهم راحت هستیم و میومد از شارژ و پول میگرفت و پیام بازی میکرد و سر قرار میرفت یه جورائی بهم وابسته شده بود نزدیک سه سال پیش بود که بعد از چند ازدواج که توو فامیلمون شد چند تا از فامیلامون رفتن مسافرت و کلید خونه رو دادن به من که شب اونجا باشم و منم زدم به پسر دائی که بیاد و تنها نباشم اون بنده خدا هم دمش گرم اومد و شب اول از که پیش هم بودیم از دوست دختراش برام میگفت و برام تعریف میکرد منم گوش میدادم و شب دوم هم به همین طریق منتهی شب دوم موقع خواب دیگه راحت فقط با شرت چند متر اون طرف تر از من خوابید منم که عادت دارم شب ها بیدار و فوتبال میدم اون شب بدن سقید و رون و پاهای سفیدش رو میدم تحریک شده بودم اون شب همش خودم رو بهش نزدیک میکردم و چند باری هم روو کونش دست میکشیدم و رسیدیم به صب و صب اول وقت بیدار شدم و با کیرم بازی میکردم و کیرم 20 سانتی میشه و میگفتم که اگه این کیر 20 سانتی بره توو این کون سفید چی میشه و چای و صبحانه رو خودم درست کردم و خوردم پسردائی رو بیدارش کردم اما این مگه بیدار میشد هی این طرف و اون طرف غلت میزد و کونش بازم تحریک میکرد منو منم که بهش چسپیده بودم و به بهانه هل دادن از خواب بیدار کردنش خودم رو روش انداخته بود و اون انگار نه انگار تا اینکه رفتم بهش در گوشش با شوخی گفتم که بلند شوو با این کون سفیدت که داره حالم یه جوری میشه و مست میشم این بنده خدا هم فک میکرد شوخی میکنم و به روی خودش نمیاورد و من هم پر رو تر میشدم و و بیشتر حال میکردم و کونش دیگه قشنگ توو دستم بود دیگه طاقت نیاوردم گفتم بلند شو دیرم شده اگه بلند نشی شرتت رو در میارم و کونت میزارم که هیچی نگفت منم لجم در اومده بود و شرتش رو در اوردم وای خدا چی میدیدم یه کون سفید و نرم دگه از خود بی خود شده بودم و کیرم رو هم در آوردم و روو کونش میمالوندم دیدم هیچی نمیگه خودم کامل لخت کردم و اونم لخت بود دیگه کیرم رو گذاشتم در سوراخ کونش و گفتم بلند میشی یا بکنم تووو هیچی نگفت و منم دیگه شروع کردم و میکردمشاون تخت رو شکمخوابیده بود منم تلمبه میزدم لامصب چه حالی میداد روو ابرا بودم کیرم رودر آوردم و رفتم بالا سرشدو سه بار با کیرم روو لباش و صورتش میزدم و بهش فحش میدادم که لامصب توو که کونی بودی چرا زودتر بهم نگفتی که دیشب و پریرشب جرت بدم اون بنده خدا هم مونده بود چی بگه به انواع و اقسام روش ها کونش گذاشتم یه چهل دقه قشنگ بهم کون میداد و منم میکردمش تا اینکه گفت تمومش کن من با تمام وجود کیرم رو بیرون کشیدم ریختم روو کونش بلند شد و بدون سرو صدا صبحانه خورد و باهم اومدیم بیرون و دیگه از اون به بعد شده بود کونی خودم و همیشه کونش میکردم و بهش شارژ میدادم الانم که رفته سربازی هر وقت میاد ما رو بی نصیب نمیزاره دمش هم گرم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.