کون کردن و گرفتن شارژ

0 views
0%

من این اتفاق واسم افتاده حالا باورکنین یا نه دیگه میل خودتونه یه پسر بود خیلی ناز بود به اسم مرتضی که بهش لقب مرتضی دختره می گفتن من واون دوستای صمیمی بودیم و با هم چت میکردیم و عشق بازی خلاصه یروز که چت می کردیم دیدیم یکی داره تو روم مینویسه هرکی جلو وب کون بکنه شارژ میدم بهش من فوری بهش پی ام دادم وگفتم که منظورت کون دختره گفت پسر هم باشه میدم شارژ قرار شد مرحله به مرحله شارژ یده منم با مرتضی اکی کردم که نوبتی شارژ رو بزنیم به گوشی هامون شروع کرد به مالوندن کیرم جلو وب و منم مال اونو بازی میدادم طرف که مطمئن شد دو نفریم شارژ اولی رو داد و مرتضی زد به گوشیش بعد شلوارشوکشید پایین وکون نازشو جلووب نشون داد و طرف گفت بزن به کونش منم زدمو مالوندم کونشو و کیرمو مالوندم به کونش شارژ دوم داد و باز مرتضی زد بعد سوراخشو مالوندم ولاپا زدم جلو وب و اونم میدید و شارز داد وومن زدم به گوشیم گفت دولا شو سوراختو خوب ببینم و مرتضی اساسی دولا شد و منم با انگشتم نشونش میدادمسوراخشو که گفت تف مالیش کن ومنم خیسش کردم انگشت کوچیکمو فشار دادم و رفت توش اوف عجب حسی داشت بعد گفت با سر کیرت سوراخشوبمال که منم از خدا خواسته زود این کارو کردم که یه دفه گفت فشار بده بره توش مرتضی گفت نکنی ها اونم گفت بذار فقط سرشه بده تو هرچی شارژ بخای میدم مرتضی هم گفت باشه من اروم فشار دادم تو سر کیرم رفت تو آخ جون خیلی باحال یود یه 5 داد مرتضی هم زد به گوشیش من یذره فشار دادم کیرم رفت توش که یهو مرتضی گفت هوی چیکار میکنی جر خورد منم گفتم ببخش عمدی نبود طرف گفت مرتضی اگه بذاری بره توش همش هر قدر بخای شارژ میدم مرتضی گفت لازم نکرده درد داره منم گفتم نترس عزیزم دردش زود تموم میشه و حال میکنی یکم دیگه فشارش دادم رفت تو و مرتضی گفت وایییی نمی خوام پاشو بسه درش بیار منم گفتم مرتضی باشه حرکت نکن دیگه نمیدم توت بذار همونطوری بمونه و بغلش کردم و یه شارژ هم داد و دادم مرتضی بزنه اون شارژو میزد که من وقتی نگام به سوراخ مرتضی افتادکه اونقدر باز شده و کیرمو خورده بدجور حشری شدم و کیرمو تا ته فشار دادم توششش وای عجب حسی داشت اولین کونی بود که مفتی نصیبم میشد اونم کون بیست بیست مرتضی مرتضی صداش در اومد و گفت بیشعور عوضی در بیار جر خوردم منم گفتم نمیشه داره ابم میاد صب کن تموم میشه دو سه بارعقب جلو کردم احساس کردم دارم میام که زود کیرمو در اوردمو ابمو ریختم رو کونش اونم که بدجور ازدستم ناراحت شده بود برگشت یه سیلی زد به گوشم و شلوارشو کشید بالا و فحش بارونم کرد و رفت پسره هم پشت ویس گفت که دمت گرم و یه شارژ 5 داد بای کردیم درسته که کون عالی کردم ولی دیگه مرتضی رو از دست دادم و تا الانم قهریم با هم نوشته

Date: March 14, 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *