گاییدن وحشیانه کون سفید پسرعمه

0 views
0%

سلام من اشكان هستم ١٨سالمه ساكن تهران قدم ١٦٥ پوستم سفيد مايل به قهوايي و چهراه ام ساده است و هيكل مناسبي دارم البته تعريف از خود نشه منظورم اينه كه نه لاغرم و نه چاق كيرم هم نسبت ب سنم عاليه درازيش ١٤سانته و كلفت هست رنگشم قهوه اييه بريم سر اصل مطلب من ي پسر عمه دارم كه هم سن خودمه و خيلي كون سفيد و بي مو و حرفه ايي داره سوراخ كونشم قرمز تيره است اسمش هم شروين خاطره ايي رو كه ميخام بگم ي بار از اون بارهايي كه كردمش كه از همه بيشتر حال داد ي روز معمولي از مدرسه اومدم خونه تا اينكه شب شد خونه پسر عمه ام با ماهمسايه اس اون شب شروين خونه تنها بود منم ي سر رفتم پيشش ببينم چيكار ميكنه ديدم تنهااست هر دفعه كه دلم كون ميخواست كافي بود بهش بگم اونم بيشتر وقتا راضي بود بهش گفتم شروين الان خونتون كسي نيست بيا ي حالي بهم بده گفت نه امشب حال ندارم باشه واسه بعد من اون شب خيلي حشري شده بودم شلوارشو به زور كشيدم پايين يكم ب زور گاييدمش ولي ديگه نشد ادامه بدم منم گفتم باشه پس من ميرم ديگه منم رفتم خونمون بعد ي ربع زنگ زد گفت زود بيا خونمون منم كيرم مثل آنتن رايتل سيخ شد سريع رفتم خونشون ديوار خونشون زياد بلند نبود ميشد ازش رفت بالا منم خواستم سوپرايزش كنم در نزدم از ديوار رفتم بالا يهويي در اتاقشو باز كردم خيلي ترسيد فكر كرد يكي ديگه اومده اخه شلوار پاش نبود و داشت جق ميزد از در كه وارد شدم همه درارو قفل كردم يهو كسي نياد بعدش خودمو لخت كردم اونم پيرهنشو درآورد كيراي همديگرو گرفتيم درحالت ايستاده با ي دست كمر همديگرو گرفته بوديم و با ي دست ديگه واسه هم جق ميزديم من پيش آبم اومده بود اون شب شروين خيلي حشري شده بود منم از اون بدتر در حالت ايستاده با لاپايي شروع كردم چون سوراخش خيلي تنگ بود أصلا نميشد ايستاده بكنمش حدود ٣ديقه لاپايي زدم هر چه بيشتر ميگذشت حشري تَر ميشد خلاصه بهش گفتم به پشت بخواب رو زمين و با دستاش سوراخشو واسم باز نگه داشته بود منم كمكش ميكردم و اول ي تف بزگ انداختم در كونش شروع كردم ب تلمبه زدن بعد روش رو عوض كرديم و ب هر حالتي كه اون شب بلد بودم گاييدمش البته من كيرمو تا آخر فرو نميكردم فقط تا يك سومش رو ميكردم تو بعدش رفتيم تو آشپز خونه تو آشپزخونه لاپايي زدم و حسابي كيرمو خورد واسم خيلي حشري شده بود تخمامو باهم ميكرد تو دهنش و از هر طرف كيرمو ليس ميزد حتي ميخواست سوراخ كونمو هم ليس بزنه ولي نزاشتم خسته شده بودم گفتم بريم تو تخت خواب كه تمومش كنم رفتيم تو اتاق خواب رو تخت دراز كشيد و منتظر دستور من بود كه بگم چيكار كنه خيلي بدنش داغ شده بود يكم باهاش عشق بازي كردم كه خستگيم در بره لباشو خوردم لباش كوچيك و داغ بودن گردنشو ميخوردم و هي چك ميزدم ب كونش خيلي وحشي شده بودم اونم دوباره ي ساك مجلسي ريز واسم زد و شروع كردم ب گاييدن مثل مار دور هم ديگه ميپيچيديم از بس كه حشري شده بوديم با روش سگي شروع كردم سوراخش خيلي باز شده بود يكم كرم مرطوب كننده صورت زدم به سوراخ كونش خلاصه شروع كردم ب گاييدن ايدفعه دو سوم كيرمو كردم داخل همينجوري كه زانو زده بود و كونشو قمبل كرده بود با ي دستم با تف واسش جق ميزدم و ي دست ديگه أم رو كمرش بود من لذت ميبردم و اون جيغ ميكشيد البته ن اونجوري كه همسايه ها بفهمن واسش حرفه ايي جق زدم تا آبش اومد و خالي كرد رو دستم منم ماليدم به سوراخ كونش و ادامه دادم خلاصه آبم اومد و روي سوراخش ريختم و انگشتمو كردم تو كونش صداي جلق جلق ميداد بعدش باهم يكم لب گرفتيم و رفتيم تو حموم كيرهاي همديگرو شستيم خيلي اون دفعه حال داد ولي آخرش خيلي خسته شدم و رفتم ي غذاي مشتي خوردم اميدوارم شما ي روزي ده برار من حال كنيد حالا نه حتما با پسر منتظر خاطره هاي بعدي من باشيد و حتما درباره خاطرات نظر بديد ممنون نوشته اشکان

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.