گاییدن کون رویاهام

0 views
0%

سلام من رضا هستم ۱۷سالمه باقد ۱۷۸ سانت بچه درس خونی هستم وزیاد به فکر سکس نیستم همه چی از اونجا شروع شد که رفتم رشته ریاضی ویه هم تختی جدید پیدا کردم اسمش مهدی بود و بچه خوشگلی بااندام باحال کون کمی بیرون زده موهای زیبا وچشمای عسلی براق وتقریبا هم قد من بود بگذریم زیاد سرتونو درد نیارم که هرچی بگم کم گفتم خلاصه یه جوری به این مهدی آقا علاقه پیدا کرده بودم که هرشب خوابشو میدیدم تااینکه پارسال رفتیم شلمچه توراه رفت اتفاقی پیش اون نشستم و باهم خیلی عادی صحبت میکردیم و زیاد صمیمی نبودیم هروقتم دستمو میزاشتم رو رونای گرم و نرمش دستمو پس میزد راستی این رو هم فراموش نکنم بگم که اون بچه مرموزی بود و توجمع خودشو خوب نشون میداد وسط های راه بود تو اتوبوس ساعت ۱۲ شب بود که همه خواب بودن وما کم کم صمیمی شده بودیم منم داشتم جوک سکسی میخوندم که ازم پرسید بانک جوکت ارسال میشه منم بهش گفتم که دارم از اینترنت میخونم بعد وقتی فهمید بسته اینترنت دارم ازم خواست یه سکس بگیرم ببینیم اولش تعجب کردم ولی کمی بعد حس تعجبم خوابیدو رفتم تو سایت یه سکس گرفتم حدود ساعت ۱۲ ۴۵ بود که فیلمه دانلود شد اما مهدی خوابش برده بود منم که نمی خواستم زحماتم هدر بره بیدارش کردم تاباهم فیلم روببینیم درحین دیدن سکس دستم رو گذاشتم رو رونش اما عکس العملی انجام نداد اولش فکر کردم خواب آلوده اما بعد که دستمه کم کم بردم لای پاهاش دیدم خوشش اومده خواستم بهش پیشنهاد سکس بدم اما از طرفی داخل اتوبوس بودیم و نمیتونستیم سکس کنیم از طرفی اگه باهاش قرار بعدا میزاشتم ممکن بود پشیمون بشه ازطرفی هم ممکن بود ناراحت بشه اون شب شب خوبی بود صبح روز بعد ساعت ۱۰رسیدیم اردوگاه بعد از کمی گردش تواردوگاه وقت ناهار شد جاتون خالی ناهاری به مادادن که اگه جلوی سگ میزاشتی نمیخورد منم که همیشه منظم سفر میکردم کولوچه ورانی خوردم و نه تنها نهار بلکه شامم کلوچه خوردم شب وقت خواب از شانس خوبم یه تخت جفت به تخت مهدی بهم دادن من ومهدی وقتی همه خواب بودن ساعت 2 ۱۵ بود که باهم چند تا سکس نگاه کردیم آخراش که شد از پشت بغلش کردم اونم که فکر میکرد من غذا خوردم و کافور تو غذا مانع شق شدن کیرم میشه حرف نزد وقتی خوب بغلش کردم کیرم به پشت کونش خورد اما به روی خودش نیاورد منم کم کم پرو شده بودم بادستم کونشو مالش دادم بعد روبروی هم خوابیدیم و دستشو کرد تو شلودارم باورم نمیشد داشت کیرمو میمالید منم شلوارشو کشیدم پایین و بعد شلوارمو کشیدم پایین گفتم بخورش گفت پررو نباش من فقط واست خیسش میکنم بعد برگردوندمش وکیرمو کردم تو کون نازش عجب حرارتی داشت اولش کمی نفس نفس میزد ولی مثل اینکه قبلا یکی کارشو ساخته بود زیاد دردش نمیومد که کیر ۱۷سانتی من تو کونش بود بعد که آبم اومد در نهایت سختی کیرمو در آوردمو آبمو ریختم زیر تخت بعد باهم رفتیم دست شویی حالا بگزریم که بعد از شستن خودمون یبارم تو دستشویی کردم ممنون که این خاطره کستوشرم رو خوندین غلطای املایی مارو لطفا ببخشید این اولین تنها داستانمه نوشته

Date: September 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.