گی اتفاقی اما مستمر

0 views
0%

من ناصر هستم کیر 14 سانتی دارم از دوره راهنمایی سابقه جلق و جادادن اشیا داخل کونم داشتم و لذت می بردم بعد از هرجلق به شدت احساس گناه می کردم اما چند روز بعد دوباره آتش هوس روشن می شد و دوران دبیرستان برای تحصیل از روستا به شهری که مدرسه درآن وجود داشت آمده و اتاقی اجاره کرده بودم شبی یکی از دوستان به دیدنم آمد تا موقع خواب عادی بودیم موقع خواب تشک کوچکی برای دونفرمان مهیا کردم راحت خوابیدیم وچون سابقه همخوابی بی اتفاق راداشتم راحت به خواب رفتم نیمه شب کیر بی ملاحظه راست شده بود بی اختیار به پای دوستم چسپیدم نگو او هم بیداره و همراهی کرد کمی از روی شلوار کیر مالی کردیم بعد کیرم را بیرون آوردم دوستم هم همین کار را گرد از روبرو کیر خود را لای پای همدیگر می گذاشتیم درحالی که سعی می کردم کیرم را لای پای دوستم بگذارم دستم برای اولین بار به تخمهای دوستم خورد جریان شدیدی از احساس خوشایند سکس در بدنم پیچید بعد از مدتی دوستم بلند شد و رفت دستشویی موقع برگشتن هرکاری کردم ادامه نداد و آن شب در حسرت سپری شد یک هفته بعد من به دیدن دوستم رفتم وبعد از صرف شام قصد داشتم به خانه خودم برگردم دوستم مانع شد و خواست همانجا بخوابم رختخوابی آماده کرد و چراعها راخامو ش نمود و خودش هم زیر پتو خزید با کارهای شب اول شروع کردیم اما کمی پرروتر بعد از مدتی کیر مالی از رو شلوار دوستم منو چرخوند و پشت سر من قرار گرفته و کیرش را از روی شلوار به کون من می مالید احساس خوشایندی داشتم سپس نوبت من شد من شلوار دوستم را پایین کشیده و کیرم را به سوراخ کونش مالیدم بعد از کمی کیرم را با آب دهن خیس کرده و سوراخش راهدف گرفته و کلاهکش را داخل کونش کردم دوستم احساس درد کرد و فوری خود را کنار کشید بعد منو چرخوند و شلوارم را کامل از پام درآورد در همین حین درحالی که داشت کیرش را تف مالی می کرد کونم منتظر کیرش بود واحساس اننظار خوشایندی داشتم بالاخره انتظار به سر رسید و کلاهک کیرش به کونم بوسه ای زد خیلی زود احساس خوشایند جای خود را به دردی خفیف داد کیرش را از کونم بیرون کشیده و گفتم بیشتر تف بزند بار دوم درد کمتری داشت و بزودی تمام کیر 15 سانتی دوستم در حال حرکت پستونی داخل کونم بود و بسیار لذت می بردم سه چهار دقیقه بعد آبش را داخل کونم خالی کرد و نوبت من شد کیرم بخاطر کون دادن کمی شل شده و داخل کون رفیقم نرفت یک دقیقه لاپایی زدم وابم را همانجا خالی کردم و تا صبح خوابیدیم فردا صبح درحالی که کمی از هم خجالت می کشیدیم از دوستم خدا حافطی کردم این شروع رابطه ی دوساله ما تا پایان دوره مدرسه بود ودیگر هیچ گاه فرصت تکرار تجربه دوساله را پیدا نکردم نوشته پسر خوزستان

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.