گی با همسایه حشری

0 views
0%

سلام من تو این داستان اسم از کسی نمی برم و فقط سن میگم بریم سر خاطرم من ۲۵ سالمه و مجردم یه خونه کوچیک تو کرج دارم همسایمون مدیر ساختمون بود و اونم مجرد بود و همسن من بود منم که مجرد بودن و هم دوست داشتم بدم و ساک بـزنم از قیافش حشر می بارید هرکس میدیدش فک میکرد الان میکندش چن وقت بود کامپیوتر خونم خراب بود همسایمون که یه کم سر در میاورد آوردم تو واحد تا تعمیر کنه اومد سر کیس یه طوری نشست خط کونش از زیر شورتش معلوم بود همون لحظه حشری شدم و گفتم چه موقعی از این بهتر هیچی دیگه منم آروم دستمو زدن به کونش از توی شلوار یه نگاه بهم کرد و گفت جووون انگار دلت میخواد منم گفتم خیلییییی دلم میخواد ارهههه اونم بدون مقدمه اومد یه لب حسابی ازم گرفت این وضع تا ۲ دقیقه ادامه داشت بعد گفت تختت کجاست بریم رو تخت رفتیم رو تخت و زیپ شلوار خودشو و منو باز کرد دوتامون شورت داشتیم و معلوم نبود کیرمون اونم از رو شرتش یکم برا خودش مالید تا راست کرد همون اول کاری از زیر شرت معلوم بود کیرش چه گندس نمی دونید وقتی شرتشو در آورد قیافم چه شکلی شد اینقدر کیرش بزرگ بود رفتم خط کش آوردم اندازه کردم طولش ۲۵ سانت قطرش ۵ سانت اونم گفت لابد دوسش داری که اندازه میکنی گفتم چرا که نه بعد شرت منو درآورد کیرم ۲۰ سانت قطرش ۴ سانت بود بعد گفتش بخورش منم رفتم یه ساک حسابی براش زدم اول دورتادورشو بوسیدم و بعد کم کم کردم تو دهنم اونم کیرش داغ شده بود داشت می سوخت تا ۱۰ دقیقه براش ساک زدم که گفت دراز بکش دراز کشیدم یکم ترسیدم تا حالا کون نداده بودم اونم یه تف به کیرش زد یه تف تو سوراخم بعد آروم کیرشو کرد تو همین ارومش درد داشت داد و فریاد میکردم خوب معلومه با این کیر دراز باید داد زد دیگه بعد یکم گذشت تند تر تلمبه زد کونم عادت کرده بود و دردش کم شده بود بعد حالتو عوض کردیم ۴ دست و پا نشتم بعد اونم کیرشو کرد تو این حالت یکم درد داشت نمی دونم چرا بعد گفتش نوبت توئه حال بدم بهت اومد یه ساک مجلسی زد اینقدر خوب میزد انگار کلاس آموزش ساک زدن رفته ۱۰ دقیقه ساک زد بعد رفت روی تخت پاهاش پایین بود خودش بالا گفت بکن توش منم رفتم اینقدر محکم یهو تلمبه زدم عین دخترا جیغ محکم زد گفت مادر جنده چیکار می کنی گفتم حواسم نبود اولین بارمه گفت آروم منم مثل خودش اول آروم بعد سریع تلمبه زدم اونم هی چیزای بیغیزتی می گفت مادر جنده کونی کسکش منم گفتم ابم داره میاد گفت سریع بریز تو دهنم منم کیرمو کردم دهنش و ابم ریخت تو دهنش اونم اولش هی با ابم تو دهنش بازی کرد بعد همه رو قورت داد گفت خیلی خوشمزه است بعد اومد دوباره روم تلمبه زدن ۵ دقیقه زد گفت آب منم داره میاد منم گفتم همه رو بریز تو کونم یه دفه حس کردم کونم پر از آب شد هر دومون ارضا شدیم افتادیم رو تخت بعد رفتم دستشویی شروع کردم به آب کیر درآوردن از تو کونم لعنتی اینقدر زیاد بود تموم نمیشد تا صبح چن بار دیگه هم رفتیم با پوزیشن های دیگه ۶۹ سگی امید وارم خوشتون اومده باشه لطفاً فش ندید اگه خوشتون بیاد بازم می نویسم نوشته بنده

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.