گی با کلی عشقبازی

0 views
0%

سلام من مهرداد هستم 25سالمه دوهفته پیش توسایت شهوانی باکیوان آشنا شدم 18سالش بود بعد چند روز ارتباط تلفنی تصمیم گرفتیم هموببینیم تو پارک معلم کرمانشاه قرار گذاشتیم وهمو دیدیم ی پسر اروم با ادب قایفشم بد نبود خب منم ی پسر معمولی هستم وشدیدن گی خلاصه رفتیم ی دور زدیمو توخیابون کلی دسته هموگرفتیم اینم بگم ی گی لذت میبره دسته عشقشو بگیره منکه خیلی دوسدارم گذشت ویه روز بهم گفت بیا خونه که باهم باشیم منم جنگی ی دوش گرفتم ی صفا دادمو رفتم دل تودلم نبود حقیقتاً دوسش داشتم بعد اینکه رسیدم ی سلام واحوال پرسی وچون از هیجان لبم خشک شده بود ی لیوان آب ازش خواستم گفت ابوکه خوردم اومد نشست توبغلم وشروع کردیم به خوردن لب هم وای بچه ها لبش عالی بود نیم ساعت فقط لبشوخوردم گاهی وقتها ی گاز کوچولو که میگف نکن دیوونه لبم کبود میشه این حرفاش بیشتر حریصم میکرد که بازم لبشو بخورم بعدم که باقی بدنشو گردنشو خوردم گفت مهرداد میخام کیرتو بخورم منم گفتم عزیزم ماله خودته ی نیم ساعتی کیرمو خورد که احساس کردم آبم داره میاد گفت خالقش کن ته حلقم منم همین کارو کردم همشو خورد البته بعد گفت خیلی بد مزه بود نمیدونم چرا حالا نوبت کونش بود ی کون هیچ کیری توش نرفته تاحالا خودم باید افتتاحش کنم ازش کرم خواستم که حسابی چربش کنم براش شروع کردم به گایدنش با انگشت دفعه اولش بود خیلی درد داشت اما کم کم جا باز کرد گفت مهرداد میخام کونمو لیس بزنی منم که عاشق این کارم حسابی براش خوردم دیگه مست شده بود که یدفه گفت بکن توش منم به پشت انداختمش روتخت پاهاشودادم بالا وسر کیرمو گذاشتم روکونش ی کم اذیت کرد ولی رفت ازش پرسیدم درد نداری گفت نه ادمه بده کم کم همشو فرستادم تو معلوم بود که درد داشت ولی بخاطر من چیزی نگفت کیرم توکونش بود وداشتم ازش لب میگرفتم واقعا عالی بود حالا پوزیشنمو عوض کردم به شکم افتاد روتخت منم افتادم روش این حالت عالیه چون تمام بدنت بابدن عشقت درگیر وحال میده کونشم کلی تنگ بود حسش واقعا بی نظیر بود شروع کردم به گایدنش باسرعت میدونستم این حالتودوسداره دوست داشت وحشیانه بکنمش انقدسریع کردمش که احساس کردم داره آبم میاد بهش گفتم ولی چیزی نگفت چون خودشم داشت ارضا میشد من باشدت همه ابمو خالی کردم توکونش وهومن ارضاشد بی حال افتادم روش نای بلندشدن نداشتم به هزار زحمت پاشدم بازم کلی ازش لب گرغتمونوازشش کردم من عاشقشم بهترین گی دنیاس طرف من واین داستان همچنان ادامه دارد جان مادرتون فحش ندید کاملاً حقیقت داره ببخشید اگه بد نوشتم بار اولم بود نوشته

Date: July 20, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.