گی در مسافرت با دوستام

0 views
0%

سلام اسم من محمده و ۲۱ سالمه داستانی که میخوام تعریف کنم ماله ۱۸ سالگیمه از خودم براتون بگم یه پسر بدون مو لاغر خوشگل داستان از اونجا شروع میشه که مدرسه برا مقطع ما یه اردو مشهد گذاشت مقطع ما دوتا کلاس ۲۷ نفرس که همه واسه اردو ثبت نام کردن چون جمعیت اونا که ثبت نام نکرده بودند کم بود مدیر گفت که اونا نیان مدسه خلاصه من و دوتا از دوستام رامین سعید تصمیم گرفتیم خودمون جدا بریم که آزاد باشیم و کسی بهمون دستور نده اونا رفتن اردو ماهم که رشتمون کامپیوتر بود سریع نشستیم پشت کامپیوتر رو یه رضایت نامه با تاریخ دو روز دیگه چاپ کردیم و نشون خونواده دادیم و ۰اونا هم موافقت کردن خلاصه بلیت قطار گرفیم و فردا حدود ۱۱ صبح رسیدیم مشهد و رفتیم تو سوییتی که از قبل رزرو کرده بودیم ساعت ۶ بود که رامین سعید گفتن ما میریم یه دوری بزنیم تو ام میای من گفتم نه و حال ندارم خلاصه اونا رفتن و دو ساعت دیگه برگشتن شام خریده بودن خوردیم و خوابیدیم تا فردا صبح من زود تر همه بیدار شدم و رفتم حموم وقتی برگشتم دیدم رامین داره میاد سمتم بهش گفتم چیزی شده گفت بیا باهم حال کنیم سعید هم اومد جلو و گفت بیا بابا حال میده حسابی من که هنگ بودم اونا بهترین دوستام بودن اصلا انتظارشو نداشتم همه جا رو سکوت ور داشته بود که رامین گفت سکوت نشانه ی رضایت است سریع به خودم اومدم و گفتم من کونی نیستم که سعید گفت نترس کونی نمیشی یه حال ساده س منم دیگه اینگار بدم نمیومد تجربه کنم با تردید گفتم باشه هنوز کامل باشه رو نگفته بودم که سعید گفت آرمین طعم ها و کاندوم هایی که دیروز گرتیم رو بیار دیوصا واسه طعم و کاندوم رفته بودن سعید کامل لخت شد و شرتش رو درآورد فکر کنم کیرش یه ۱۹ سانتی بود من تا حالا کیر ندیده بودم به خاطر همین گفتم زود تر بیان رامین هم کیرش رو درآورد مال اون هم یه ۱۸ سانتی بود مال منم ۱۸ بود سعید کاندوم کشید رو کیرش و رامین هم طعم زد منو 69 کردن و رامین کیرش رو گذاشت دهنم منم هیچی نمی گفتم چون دوست داشتم حال کنم بهم گفت ساک بزن منم گفت چشم و شروع کردم به خوردن کیرش وای خیلی خوشمزه بود چون طعم زده بود و منم با تموم وجود می خوردم که سعید یه تف زد به سوراخم و کیرش رو گذاشت در کونم و آروم فشار داد تا کلاهکش تو کونم بود که کیر رامین رو کشیدم بیرون و داد زدم حدود پنج دیقه کلاهکش تو کونم بود تا جا باز کنه بعد محکم کیرش رو فشار داد تا کامل رفت تو کونم خیلی درد داشت ولی بعد چند ثانیه داشت خوشم می یومد که دوباره رامین گذاشت دهنم و سعید هم شروع کرد تلمبه زدن وای خدا اون موقع بهترین حس دنیا رو داشتم از دو طرف داشتم گایده میشدم اینقد محکم ساک زدم که آبش با فشار پاشید تو دهنم کیرش رو کشید بیرون و گفت بخور عزیزم بخور گفت بدم میاد نه که محکم زد زیر گوشم گفت یالا کونی خوشگل من آبش رو خوردم یه کم شور بود ولی چاره ای نبود رامین رفت رو مبل و افتاد ولی سعید هنوز داشت منو میکرد که یه دفع کیرش رو کشید بیرون و کاندوم رو درآورد و کیرش رو گذاشت دهنم و چندتا تلمبه زد که آبش پاشید تو دهنم کیرش رو درآورد و گفت بخور منم که از منی خوری خوشم اومده بود تا قطره آخرش رو خوردم بعد دوباره کیرش رو دهنم کرد و گفت تمیزش کن منم تمیزش کردم سعید و من هم رفتیم رو مبل و ولو شدیم بعد نیم ساعت سعید رفت حموم و رامین هم رفت رو کاندوم کشید و گفت بکش پایین می خوام بگامت منم که خوشم اومد گفتم چشم و لخت شدم کیرش رو با یه حرکت کرد تو کونم دیگه خیلی درد نداشت رامین نیم ساعت منو گایید تا آبش خواست بیاد سریع کاندوم رو کشید بیرون و کیرش رو گذاشت رو سینم که آبش ریخت و با دستش رو بدنم پخشش کرد و با این که بیحال بود گفت پاشو بریم سه تایی حموم گفتم چشم عزیزم و در حموم رو باز کردیم سعید یهو گفت بیان تو تا بیشتر حال کنیم رفتیم تو رامین یه کم سعید رو کرد تا آبش بیاد یه کم هم سعید برا رامین ساک زد منم دوباره براشون ساک زدم و گایدنم یک پنج روز روزی چهار بار بهشون کون میدادم وساک میزدم که خیلی دوست داشتم لطفا فحش ندین داستان کاملا واقعی بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.