گی من در آژانس

0 views
0%

سلام به همه خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به یکسال پیش من یه آژانس دارم که به خاطر اینکه منشی ندارم اکثر مواقع خودم دم دفتر هستم یه روز یکی از راننده های سابقمون بهم زنگ زد و گفت راننده میخوای گفتم آره کی هست گفت یکی از بچه محله های خودم گفتم خب بگو بیاد بعدظهر دیدم یه پسر خشگل فشن هم سن خودم من 25 سالمه با یه ته ریش با حال اومد خلاصه ضمانتهای لازم رو ازش گرفتم و شرایط کار براش توضیح دادم اونم قبول کرد قرار شد از فردا بیاد سر کار یه دو سه هفته ای که اومد سر کار دیگه تقریبا شوخیهای پسرانه رو باهاش طبیعی شده بودم چون خونشون نزدیک دفتر بود گفت میشه من شیفت شب وایسم گفتم آره چرا که نه چون من از اول روش نظر داشتم از خدا خواستم بعد از چند شب که آون تخت بالا میخوابید و من تخت پایین بهش یه شب گفتم بیا پایین پیش من اولش گفت دونفری جا نمیشیم روی یه تخت گفتم چرا تو بیا خلاصه راضیش کردم بیاد پایین وقتی اومد پایین یه نیم ساعتی که گذشت گفتم خیلی گرم بذار لباسم در بیارم اونم رفت کنار بعد که لباسم در آوردم رفتم رو تخت دوباره از اول آون به پشت خوابیده بود من فقط دستم رو گذاشته بودم رو سینه ها ش بعد کم کم شروع کردم سینه هاشو به مالیدن دیدم هیچی نمیگه پرو تر شدم و گفتم یه وری بخواب تا راحت تر باشیم اونم قبول کرد و پشت شو به من کرد وای من دیگه داشتم میمردم آروم خودم بهش نزدیک کردم از روی شلوار چسبوندم بهش دیدم هیچی نمیگی گفتم تو گرم نیست گفت نه آگه خودتو یکم ازم جدا کنی بهترم میشه یکم جا خوردم چون تا قبلش هیچی نمیگفت آون شب به همین منوال گذشت تا فردا شب دیگه برای بار دوم راحت تر بودم همون اول لباسم در آوردم با شرط خوابیدم دیدم میخواد بره بالا گفتم بیا پایین گفت نه از این حرفها گفتم بیا پایین دیگه خودتو لوس نکن خلاصه هر جوری بود راضیش کردم قبلش بهش گفتم شلوارتو در بیار دیگه فکر کنم بعد از آون همه مدت فهمیده بود روش نظر دارم اول قبول نکرد ولی بلاخره راضی شد وقتی کنار هم خوابیدیم دستم رو گذاشتم رو سینش دیدم قلبش داره تند تند میزنه فهمیدم اونم فهمیده یه خبرایی هست کیرم حسابی شق شده بود چسبوندم بهش بعد از چند دقیقه کامل رفتم روش خوابیدم و حسابی داشتم حال میکردم شروع کردم به بوس کردن و زیر لاله گوششو خوردن راستشو بخواین فکر نمیکردم توشی بده من به لاپایی هم قانع بودم بهش گفتم بذار برم یه کاندوم بیارم که کثیف کاری نشه لباسم رو پوشیدم رفتم از تو فایل یه کاندوم برداشتم آخه قسمت خوابگاه با دفتر جدا بود رفتم دوباره رو تخت که این بار شرط خودمو درآوردم و کاندوم کشیدم بهش گفتم شرط تو در بیار اونم کشید پایین یه تف انداختم لای پاش کیرم گذاشتم لای پاش زیاد شیو نبود یعنی تمیز نکرده بود بعد چند دقیقه آبم اومد که دیدم کاندوم پاره شده ریخته بین پاهاش براش با دستمال کاغذی تمیز کردم ازش تشکر کردم و خوابیدیم فردا شب دوباره ازش خواستم با هم حال کنیم دیگه طبیعی شده بود اونم قبول کرد ولی امشب فرق داشت چون وقتی لباسشو در آورد دیدم تمیز کاری کرده گفتم ایول چه تمیز کردی چه سوراخ قرمزی داری دمت گرم اونم خندید و هیچی نگفت با خودم گفتم پس میشه گاییدش چون آگه نمیخواست توشی بده تمیز نمیکردم خلاصه دیگه شروع کردم به لب گرفتن واقعا خشگل بود بعد گفتم بخواب عزیزم ژل سر داشتم دم دفتر ژل آوردم زدم دم سوراخش یکم زدم به کیرم شروع کردم به انگشت کردنش دیدم آره آه و واهش شروع شد بعد از چند دقیقه دیدم سوراخش حسابی وا شد آرو کیرم گذاشتم دم سوراخش یه هل آروم دادم که کلاهک کیرم رفت تو کونش یه آهی کشید گفتم جوووووووووووووووو ن چی شد جوجو گفت آروم گفتم چشم عزیزم آروم آروم شروع کردم تلمبه زدنو اونم آخ و واخش در اومده بود دیگه داشتم حسابی حال میکردم وای چه سوراخ داغی تو اوج لذت بودم که دیدم داره آبم میاد تا ازش پرسیدم آبم داره میاد کجا بریزم که دیدم آبم اومد و ریختم تو سوراخش وای چه لذتی توان اینکه از جام بلند شم رو نداشتم کلی بوسش کردم قربون صدقش رفتم از آون شب به بعد تقریبا 15 تا 20 بار دیگه در طول 2 ماه با هم سکس داشتیم و واقعا لذت بخش بود اونم تقریبا بعد از آون مدت از آژانس رفت با هم در ارتباط هستیم ولی دیگه پا نداد بهم و آرزو میکنم یه بار دیگه بکنمش ممنون که وقت گذاشتن و داستان منو خوندین با چند نفر دیگه هم سکس داشتم آگه دوست داشتین بگین براتون تعریف کنم موفق باشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.