گی من و همخدمتی با یک شوخی

0 views
0%

سلام به همه ی دوستای عزیز شهوانی بخصوص بچه های گی داستان گی خودم با همخدمتیم که دوسال بزرگترازمن بود رو میخام بگم من ۲۵سالمه و کلا گی هستم و حس زیادی به دختر ندارم وکاملا هم احساسیم من گی زیاد داشتم اما میخام داستان گی با کسی رو بگم که باوجود گذشت یکسال و تموم شدن خدمتم هنوز رابطه دارم باهاش قدم۱۸۳و وزنم حدود۷۴ بدن سفید و بیمو که خیلی ها رو به سمت خودش میکشونه با یه قیافه معمولی داستان از اونجا شروع شد که من با کسی بنام امین توی خدمت آشنا شدم که فوق لیسانس بود و من لیسانس وظیفه و توی بخشای اداری یه ارگان نظامی خدمت میکردیم و باهم رفیق شده بودیم ما چندتا سرباز درجه دار بودیم حدودشش تا که بعد ناهار و نماز اجباری توی محوطه ی بزرگی که داشت قدم میزدیم و صحبت میکردیم و بعضی وقتا به کتاب خونه بزرگی که داشت میرفتیم که اتفاقا کتابخونه اش دست یکی از درجه دارا بود من و امین و چنتای دیگه خیلی جوش خورده بودیم و باهم همه جور شوخی میکردیم و یخمون باز شده بود بعد چندماه خدمت توی یروز ازاین روزا طبق معمول رفتیم کتابخونه اما اینبار کلا چهارنفربودیم واردکتابخونه که شدیم دوتا ازما نشست رو صندلی و من و امین دیگه جا نداشتیم بشینیم و بخاطر همین بین قفسه ها ی کتاب میچرخیدیم ببینیم چیه کتاباش که من به شوخی زدم تو تخمای امین و اونم تخماشو گرفت هی فحشم میداد یدفعه گفت دیوث میخای بگو بهت بدمش چرا اینجوری میکنی منم گفتم از داشته هات بگو کل کل کردیم یکم که گفت دارم به اندازه کله ات میخوریش منم گفتم هرکی درنیاره من میدونستم خجالتی تو این چیزا اینکارو نمیکنه ولی یدفعه اومد جلوتر گفت بیا از رو شورت کیرشو نشون داد گفتم هه چیه میترسی هسته خرمات دیده شه که یدفعه کیر نیمه شقشو نشون داد چشام چهارتا شد یه کیر سفید و کلفت که حدود۱۸سانت بود چون خودشم بور بود و با بدن سفید و کم مو قشنگ کیرش شبیه گی خارجیا بود منم رفتم جلو کیرشو بگیرم یدفعه رفت عقب گفتم من گفتم بکشی بیرون میخورم پس بده بخورمش گفت غلط کردی میخایی گازش بزنی گفتم نه دیوونم مگه یکم رفت اونورتر دوتا دوستمو یه دید بزنه که دید اونا دارن حرف میزنن باهم الکی ماهم یکم باهم بلند حرف زدیم بعدمن زانو زدم با ولع کیرشو خوردم دیدم کیرش تو دهنم شقه شق شد اینقد بهم چسبید اب شهوتشم قورت میدادم تخماشو میلیسیدم تا اینکه یه صدایی اومد جفتمون خودمونو جمع کردیم الکی رفتیم سر وقت قفسه ها من از اونور قفسه ها رفتم با یه کتاب سمت رفیقام که یکیشون گفت امین کجاس گفتم نمیدونم داشت کتابارو انگولک میکرد این ماجرا گذشت و من رفتم بخش خودم همش تو فکر کیرش بودم وقتی رفتم خونه گوشی رو برداشتم و بهش پی ام دادم تلگرام و وکاملا روک و بی پرده ازش درخواست کردم که میخام بازم کیرتو ساک بزنم اونم قبول نمیکرد یکم ترسو بود و یکمم وسواس خیلی تمیز بود اما من بازم تو خدمت که رفتیم اینبار سعی کردم یجا تنها افتادیم باهاش حرف بزنم و همینطورم شد تنها شدیم و بهش گفتم امین بازم میخام گفت چی گفتم خودتو به اون راه نزن گفت باشه بعدا میحرفیم گفتم الان بریم یه لحظه کتابخونه گفت بس کن نمیشه کلا هی نه اورد که یدفعه گفت اینجا خطریه رفتیم بیرون حرف میزنیم تا رسید همون شب من بهش اس دادم که کجایی گفت بیرونم شب ماشین اومد دنبالم رفتیم یجا خلوت اصلا حرف نمیزدیم چون یه اتفاق جدید بینمون افتاده بود و این رفاقت قبل نبود رسیدیم یجای خلوت همه جاهم تاریک بود از ماشین پیاده شدیم و همونجا زانو زدم شروع کردم ساک زدن حدود ده دقیقه براش ساک زدم داشت واقعا لذت میبرد منم واقعا خیلی خوب ساک میزنم مثه پورنا کیرشو خوردم که گفت داره میاد میخواست کیرشو بکشه بیرون که نزاشتم ابشو همرو ریخت تو دهنم همون لحظه هم من کیرشو میمکیدم که هرچی اب تو کیرشه بیاد دهنم ابشو تو دهنم خالی کرد منم ابشو تف کردم بیرون چون تاحالا اب قورت ندادم اونشبم گذشت تا یک هفته بعد خونمون خالی شد و من بهش زنگ زدم که بیاد پیشم بعد یکساعت اومد و وقتی داشت میومد خونمون و میخاست در اتاقو ببنده چشاش چهارتا شد من فقط یه شرت پام بود بدن سفید و بیمومو به رخ کشیدم براش و دلبری میکردم همین اومد تو حال خودمو چسبوندم بهش گفت خاااا وایسا برسم بردمش تو اتاق خودم رختخواب پهن بود یکم بغل کردیم همو مالیدیم من لختش کردم گفت چیکارمیکنی یه ساک میخایی بزنی دیگه گفتم نه امین میخام کونمو باز کنی حالا اعتراضی گفت نه نه اصلا من اینکارو نکردم تاحالا خطریه مریضی داره که سری از کشو میزکامپیوترم کاندوم رو کشیدم بیرون گفتم بیا باز میگفت نه اما یکم نرم تر شده بود خوابید رو تشک منم شلوارو شورتشو دراوردم و شروع کردم ساک زدن و یکم که گذشت کونمو اوردم طرف صورتش و منم کیرشو ساک میزدم گفتم امین با کونم بازی کن کونمو ماساژ میداد از شورت که شورتمو کم کم کشید پایین منم توی بدنم از پا و باسن و سینه و دست یه تار مو هم نداشتم شورتمو که داد پایین سوراخمو دید حشری تر شد انگشتشو خیس کرد روی سوراخم میمالید منم قبل سکس تخلیه کرده بودم خودمو و با شیلنگ اب و شامپو شیته بود امین هم وقتی دید انگشت میکنه تا ته اما تمیزه سوراخم حال کرد گفت کاندومو باز کن اینو که گفت من حشری تر شدم کیر گنده اش که دهنمو پر میکرد سنگ شده بود بلندشد ومنم زانو زدم جلوش منم اب دهنم خشک شده بود ازش خواستم یه تف بندازه رو کیرش وقتی تف انداخت من گذاشتم کیرشو تو دهنم انتظار نداشت اینکارو بکنم اما خوشش اومد گفتم یدونه دیگه بنداز دهنم خشک شده دهنمو بغل کیرش باز کردم تو چشاش نگاه میکردم و یه تف انداخت که یکم ریخت رو لبام یکمم روکیرش شروع کردم خوردن کیرش مثه کیر ندیده ها بدجور میخوردم دیوونه شده بود یدفعه کاندوم برداشتم گذاشتم سرکیرش با دهنم کاندومو کشیدم روکیرش خودم داگی قمبل کردم منتظر بودم منو کونیه خودش کنه کرم هم بغلمون گذاشته بودم که کرم زد انگشتشو یکم رو سوراخم مالوند و انگشتم کرد بعد کرمو زد رو کاندوم اروم اروم داشت رو سوراخم میمالوندش سر کیرشو حس کردم داره میره داخل منم خیلی وقت بود سکس نداشتم تنگ تنگ بودم ناله های من شروع شد کیرشم کلفت بود ضربه های ریزی میزد که کیرش تا نصفه رفت تو سوراخم گفتم امین یدفعه همشو بنداز بزار توش بمونه اینکارو که کرد من از شدت درد خوابیدم رو شکم امین هم افتاد رو من منم دستشو گرفتم انگشت دستشو کردم تو دهنم و میک میزدم از درد زیاد اینکارو کردم کم کم تلمبه زدنو شروع کرد اروم عقب و جلو میکرد کیرشو منم درد خیلی کم شده بود و به لذت تبدیل شده بود افتاده بود رو من بدن جفتمونم بیمو و سفید بود امین یه شکم کوچولو داشت که گودی کمرمو پر کرده بود اصلا حرف نمیزد فقط داشت عقب جلو میکرد توهمین حین گفتم امین یه مدل دیگه برگشتم به پشت خوابیدم پامو گذاشتم رو شونه هاش انداخت تو سوراخم تند از قبل داشت تلمبه میزد منم که واقعا داشتم حال میکردم چون امین و خیلی دوست داشتم و خیلی هم بدنش سکسی بود فقط یکم بی احساس بود توی سکس نمیتونست احساسی سکس کنه اما همینم خوب بود چون داشتم لذت میبردم بعد یه ربع سکس توی چند مدل دیگه رفتیم سمت حموم سرپا بهم تلمبه میزد گفتم اگه خواست ابت بیاد بهم بگو منم ابم بیارم که بعد چن دقیقه گفت دارم میام منم شروع کردم کیرمو مالوندن دیدم ناله اش در اومد منم ابم داشت میومد دونفری ابمونو اوردیم وخیلی بهم چسبید اونایی که تجربه دارن میدونن چه حالی میده یه کیر تو کونت باشه و همزمان ارضا هم بشی ابت قشنگ دو برابر میاد یه دوش گرفتیم همونجا امین لباساشو پوشید و رفت اس ام اس داد خیلی بهم حال داد تاحالا سکس نداشتم من بدنت هم واقعا زنونس منم حسابی خوشم اومده بود ازم تعریف کرده گفتم دفعات دیگه بیشتر حال میدم بهت خلاصه این شد شروع کار که هنوزم باهمیم اما هر سه چهارماه بخاطر نبود مکان باهم سکس میکنیم اما هرماه یکی دوبار براش تو ماشین ساک میزنم من خودم گی احساسی و همجنسگرا بودن رو بیشتر دوست دارم اما چه فایده که تو ایران همجنسگرایی زیاد جواب نمیده چون اول اینکه تحقیرت میکنن دوم اینکه همجنسگرایی توی ایران چه بخوای چه نخوای چون یدفعه وارد ایران شده تبدیل به همجنسبازی شده و دیگه کسی از روی عشق رابطه ایجاد نمیکنه و اکثرا و حتی خودمم دیگه به رابطه ی جنسی یا همون سکس بااحساس و یا بی احساس توی گی عادت کردم اما تهران باز نسبت به جاهای دیگه بیشتر همجنسگرا میبینی تا همجنسباز چون قبلا تهران بودیم همجنسگرا بودم اما ساکن قزوین که شدیم دیگه خبری ازاون احساسات قبل نبود چون اینجا فقط میخان بکنن و برن زنده باد گی های ایرانی نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.