یه شب خوب

0 views
0%

سلام خدمت دوستان عزیز فرشیدم این دومین داستانیه ک میفرستم داستان قبلیم 8 3 9 8 3 8 4 8 8 1 8 9 86 8 8 8 7 8 4 8 8 8 7 سکس شیرین با شیدا بود میخواستم از اون دوستانی ک نظر دادن کمال تشکر و بکنم حالا چه مثبت مصبت مسبت کیر خر همون چه منفی به هر حال انتقاد هست و من دوسش دارم این داستان بر میگرده به اولین دختری ک خودم با عرضه خودم تور کردم یعنی نه ماشینی نه پولی خرج کسی کردم نه هیچی فقط خودم حالا یه جور میگی انگا کیر قول شوکوندی به هر حال یکی از اون روزای ک اعصابم فوق العاده کیری بود داشتم تو کوچه پیاده میرفتم و سیگار میکشیدم تو همین هین وین یک لحظه یه ۲۰۶ تیز کنارم زد ترمز همچین ک صدای جیغ ترمزاش شنیده شد شما ک غریبه نیستین ریدم تو خودم سیگار تو دستم خاموش کردم گفتم بابام الان کونم میزاره بعد دیدم ما اصن ۲۰۶ نداریم برق سه فاز از کونم پریده بود به خاطر همین یهوو داد زدم لاشییی چه گهی داری میخوری دیدم اون جا کش بی پدر امیر شیشه سمت شاگرد و داد پایین سرش و کرد بیرون داره میخنده _رو اب بخندی این حرکت و تازه یاد گرفتم میریم خط بعد اندرلاین میزاریم درد تو سوراخ نشوست تو اگه بابا بالای سرت بود از این کارا نمیکردی بعد یه چند لحظه فک کردم دیدم این که اینوره پس کدوم خری اونور پشت فرمون نشسته سرمو کردم تو ماشین دیدم به به چه کسی بینی عملی لب پروتز کلا پلنگی بود کیرم تیزی پاشد یه سلام کردم نه ها نه نه در عقبو باز کردم نشستم تو ماشین این دختره اینقد مال بود ک جریان امیر و سیگار و دستی و اینا از یادم رفت یه گپ کوتاهی با دختره زدم فهمیدم دختره اسمش مریم متولد ۶۶ از اون کس کلوچه ای ها بود اینو حدس زدم به هر حال یه جقی ذهن خلاقی داره بگزریم فهمیدم فردا شب تولد دخترس و یه مهمونی توپ لاکچری گرفته همون موقع منم دعوت کرد ک تشریف ببرم خودش گفت تشریف بیارید اینا منم رسوندن در خونه نیم ساعت بعد امیر زنگ زد به من تذکر داد گفت خواستی بیای دختر کیری نیار و اینکه با اون دخترایی هم ک منو میشناسن یا با دوستشون دوستم یا هر کیر خری نیا اصن خودت تنها پاشو بیا تق گوشیو قط کرد بی پدر عادتشه گفتم خیلی خوب اینجوری ک نمیشه باید یه حرکتی بزنم بلند شدم رفتم سراغ اینستا دیدم نه کس خوب ک میخوام نیست رفتم سراغ بیتالک تو کانتکتام اصن اونجور ک میخاستم نشد به چند نفرم زنگ زدم یکیش میخواست بده یکیش زیر کار بود یکیش جای دادنش درد میکرد گفتم کیر خر تو کون من ک واسه فردا یه میکس ندارم برم پرچمم رفته تو گه ولی از اونجایی ک اقا فرشید بچه زرنگیه ماشین بابا رو بر میداره منظور بابای خودم رفتم دور دور الهی به امید تو برسان روزی این بندت و بچرخ بچرخ کردم دیدم نه وضعیت کس بازیم خراب هیچی دست از پا دراز تر برگشتم خونه شب گرفتم کپه مرگمو گزاشتم تا اینکه فردا شد اومدم جیم بزنم برم دنبال کس بازی بابام مچمو گرفت تیپا کشید تو کونم بردم سر ساختمون پردمو زد از بس کار کشید ازم گل بودیم به سبزه هم اراسته شدیم یکی نیست بگه لاشی تو ک پول کارگر میدی دیگه کونت درد میکنه از ما کار میکشی دیدم امیر اومد یه سلامی به بابام کرد یخورده هم لاس خشکه زد داد زد فرشید کچالو بیا بیرویم اوستا منتظرمیباشد لاشی از بس افغانستان باباش گزاشته اینم فول شده به هر حال بگزریم رفتیم ارایشگاه بعدم رفتیم خونه لباس پوشیدیم بریم تولد مریم کلوچه امیر کونش پاره میشه وقتی اینو میگم اخه زید فابش رفتیم وارد اونجا ک شدم اووووف کسا ریخته بودن به به پر پرو پاچه تا حالا اینقد پلنگ ندیده بودم به به چه پسرایی همه مدلینگا اصن خوبا تو دلم گفتم کس خوار یک یکتون دقیقا با لحن پیرمرده ک میگه کیرم تو کوس خوار یک یکشون رفتم سمت میز بارشون یه چند تا پیک ودکا زدم یه لیوان کاملم ورداشتم رفتم یه گوشه خیلی حس کیریه بدون دختر بری مهمونی هی سیگار میکشیدم و یواش مشروب میخوردم دلم لک زده بود برا یه دنس کوچیک تو دلمم هرچی کیر انواع و اقسام موجودات دریای و غیر دریای بود حواله کون امیر کردم داشت کونم پاره میشد مست شده بودم اونجا هم پر دود بود گفتم برم بیرون یه هوا بوخورم رفتم بیرون رو پله های باغ نشستم دیدم صدا اوق زدن میاد یکی داره خراب میکنه برگشتم رفتم اونور دیدم یکی از اون گوشتا داره بالا میاره عین یه جنتلمن رفتم بالا سرش گفتم خانوم چیزی شده میخواین کمکتون کنم شما همراهتون کیه دیدم سرشو اورد بالا گفت دستمال دارید اخه یه جنتلمن همیشه یه دستمال تو جیبش داره کس ننت دستمال کنم بهت بدم هیچی دیدم هیچی نیست پریدم چپری براش یه اب معدنی اوردم و کلی دستمال دهنشو شست با دستمال خودشو خشک و تمیز کرد بعد اومد بلند شه یهو لپ لو خورد داشت میخورد زمین زیر بغلشو گرفتم اروم اوردمش تا کنار پله ها نشوندمش گفتم اب باز بزنم به سر و صورتت گفت چیزیم نیس فقط یخورده زیاد مشروب خوردم کارد به شکمت بوخوره کاه از خودت نیس کاه دون ک از خودت گفتم مشکلی نیس همشه پیش میاد از این موضوع ها داشتم نطق میکردم لاشی باز اورد بالا خواهرتو گاییدم حالمو بهم زدی فک کنم ظهر قرمه سبزی یا فسنجون خورده بود به خودم گفتم بشاش تو شانست همه رو برق میگیره مارو گوز ننه ادیسون باز کمکش کردم بهش گفتم کی همراهت هست گفت شیما خواهرم شیماخر کیه اومدم پایین به مریم اینجوری کردم شیما کیه بیارش کارش دارم رفت یه دختری و اورد اسمش شیما بود گفتم خواهرت حالش بده خراب کرده گفت من ک خواهر ندارم بعد دیدم یدونه از این فیتنس ها هم بعد نیگام کرد فهمیدم دوست پسرش لاشی نکردمش ک بهش حرف زدم فقط رفتم بالا گفتم شیما ندیدم فهمدیم میگه شیوا کس ننت رفتم با کلی مکافات دختر پیدا کردم اوردم بالا خواهرش حالش بده دوستان جق نه خرجی داره نه گرفتاری داره تازه هرکیم بخوای میکنی گفتم ابجیت حالش خیلی بده باید بیریش بیمارستان گفت من مستم نمیتونم رانندگی کنم برید به مریم جون بگید برا ما اژانس بگیره صبح ماشین و میام برمیدارم گفتم ای بابا این چه حرفیه بیاید خودم میرسونمتون گفتم به به الان سوار یکی از این ماشین های خدا تومنی میشم فرشید با کون افتادی تو خامه عسل رفتم بیرون دیدم وای ماشینش ته کوچست از این ماتیزاست ام وی ام ۱۱۰ کاردم میزدی خونم در نمیاد به هزار بد بختی سوار شدیم رفتیم تو راه هم براشون بنزین زدم اخه من چه ظلمی به کسی کرده بودم این حق من نبود خانوم بو بنزین بهش خورد باز اورد بالا ولی این بار دقیقا از عقب رو من بالا اورد یه لحظه سکوت کیرم تو اون شب کتم پیرهنم زندگیم بوی گه گرفته بود گفتم شیوا خانوم کجا بریم گفت خونه ما سمت زرهی هست بریم اونجا ابجیمم سردیش کرده حالش خوب میشه بیمارستان نیاز نیست بردمشون تو ماشین با شیوا حرف میزدم بیچاره خیلی عزر خواهی کرد ک خواهرش اینجوری کرده از همه دری صحبت کردیم تا رسیدیم در خونشون گفتم اگه میشه واسه من یه تاکسی بگیرید برم خونه شیوا گفت امکان نداره بابا من جای مادر یا هر کس دیگیه بودم با این وضع راهت نمیدام خونه بیا بریم بالا یه استراحتی کن منم لباساتو بشورم میدونید منم ک بدم میاد رفتم بالا مستقیم خواهرشو بردم خوابوندم رو تخت بعدم حمام و نشون داد لباسامو در اوردم رفتم حمام گفتم به به الان مثل این داستانا لخت میشه میاد حمام ک به من بده ۱۰ مین گزشت نیومد ۱۵ مین گزشت نیومد خلاصه ۱ ساعت تو حموم بودم دیدم نیومد یه خودم گفتم فاز زدی کس خل صداش زدم برام حوله اورد پوشیدم گفتم لباسام کجاست گفت تو لباس شویی گفتم لباس مردونع ک دارید ان شا الله برام یه شلواری اورد کیر و خایه و همه جام توش افتاده بود پیرهنم ک نداشت با همون حوله نشستم رو مبل اجازه گرفتم و یه نخ سیگار روشن کردم یه زنگ زدم به امیر ک گوشیش جواب نداد دیدم دختره با کلی خوراکی اومد نشست رو مبل اونوری دوباره وایسادم کس شعر گفتن یه لحظه وسط حرفاش گفت یخورده مشروب داریم پایه هستی منم ک اعصابم کیری بود گفتم بیار تو همین حرفاش فهمیدم مینا خواهرش پریود بوده گرمی چای زعفرونی خورده پریود شده بعدشم مشروب خورده تو دلم گفتم اسم من باید میزاشتن شانس علی نه فرشید کیر تو کونت درخشید نشستم مشروبشو خوردم گرمم شد حوله رو در اوردم بهم گفت او له له چه بدن سکسی نمیگم سیکس پک دارم ولی بازو هام هر کدوم اندازه صورتتون سینه هامم پهنه مال جق زیادم هست نه بدن سازی بحثمون سر بدن و این حرفا شد گفت میخوام بازوتو گاز بگیرم منم گفتم بیا بگیر قرار شد دوتا اون یکی من دوتا گازشو گرفت لاشی جاش زخم شد تا یه هفته پیش هیچ دختری نمیتونستم برم نوبت من شد گفتم میخوام گردنتو گاز بگیرم گفت یواش اومد جلو موهاشو زدم کنار چه گردن سفیدی ادم دلش نمیاد اینو گاز بگیره یواش لبمو گزاشتم رو گردنش شروع کردم خوردن گفت قرار شد گاز بگیری سرمو زدم پس گفتم خیلی سفید ادم دلش نمیاد گاز بگیره ادم باید اینو ماچ کنه بیا یه زره بوسش میکنم باز گردنشو اورد جلوم شروع کردم لیس زدنش از کنار یقش تا زیر گوشش یواش بوس میکردمو میمکیدم یه دستمو بردم پشت کمرش یه دستمو هم بردم زیر پاهاش بلند شدم محکم سرشو چسبوند بهم دستاشم دور گردنم حلقه کردهیچکدوم حرفی نمیزدیم انگار زمان متوقف شده بود یواش رفتم سمت اون یکی اتاق درو هم بستم یه چراغ سفید کوچیک اون گوشه روشن بود خوابونمش رو تخت خودمم افتادم روش تو چشاش زل زدم داداچ اشتباه داری میزنی هنوز به قسمت های خوبش نرسیدیم نزن برادر من نزن لبامون گره خورد زبونمو بردم تو دهنش مک زد و عقب جلو میکرد دهن جفتمون مزه الکل میداد با طعم تلخ سیگار فوق العاده بود لباشو خوردم صورتشو غرق بوسه کردم همه چیز از یادم رفته بود گوشاشو خوردم اونم کم نزاشت دستشو برد پشت سرم سرمو نوازش میکرد بعد گردنمو میخورد باز شق کردم منو برگردوند افتاد روم خودشو میمالید به کیرم گردنمو میخورد بازو هامو چنگ میزد من خودم از اینجا شروع میکنم به جق زدن منم بیکار ننشستم روم ک خوابیده بود تاپشو در اوردم به به باز کرست اسفنجی با این قفلای کیری خانوما عاجزانه ازتون میخوام این کارو با احساسات پاک ما مردا نکنید مرد حرمت داره نه لذت کرستو کندم جوری ک گفت یواش وحشی گفتم این سینه هارو میخوام بوخورم ک کبود شن خوابوندمش رو تخت افتادم رو ممه ها تمرکزی وقتی راسیه رو میخوردم چپی رو میمشتم وقتی چپی رو میخوردم راستیو میمالیدم هر از گاهیم سرشو گاز ریز میزدم شلوارمو کشیدم پاین فرشید کوچولو از جلو نظام پاشد شلوار اونو هم با شرت در اوردم یه تف زدم سر اقای خان به بقل خوابوندمش یه خورده انگشت کردم تو کسش کیرم و از عقب هل دادم تو یه اهی کشید ک من نفسم گرفت یواش جلو عقب میکردم دستشو اورد پشت سرم صورتشو هم برگردوند داشتم لب میگرفتم تلنبه هم میزدم داشت ابم میومد اونم اه و اووه میکرد تند تند تلبه میزدم یه لحظه گوشیم زنگ خورد اونشب شب شانس من بود کیرت تو این زندگی گوشیو جواب دادام دیدم امیر اینم موقع شکار ریدنش گرفته بود میخواست بدونه من کجام مثل اینکه مریم جونش بهش نداده گوشی تو پوزش قط کردم عادت دارم موقع حرف زدن راه برم انداختم اونور دیدم یارم رو تخت داره نگام میکنه وای کیرم تیز تیز شد گفت فرشید میشه زودتر بیای پریدم تو بقلش باز لب و لب بازی اینبار نوبت اون بود رفت پایین کیرمو گرفت تو دستش گفت اوووووه دوسش دارم گزاشت تو دهنش تا ته کرد تو حلقش میخواست اوق بزنه در اورد تازه دندوناشم گرفت به کیرم در اورد گفت اولین بارمه دوست داشتم تجربه کنم گفتم نمیخواد ساک بزنی خودشو انداخت روم اومد لب بگیره لباش کیری بود زودتر رفتم سراغ گردنش یه لحظه هلش دادم گفتم بشن روش بلند شد کیرمو با کسش تنظیم کرد روش بالا پایین میکرد فوق العاده بود این پوزیشن کیرم تو کس داغ و خیسش داشت اتیش میگرفت اوفففف همونجور ک کیرم تو کسش بود دراز کشید روم اینبار من تقه زدم چند تا تقه زدم اون یه اه بلندی کشید ارضا شد منم ابم اومد فرصت نشد بکشم بیرون همش تو کسش خالی شد اوف چه حالی داد همونجا جفتمون افتادیم نا نداشتیم من تفهمیدم بعدش چی شد فقط دیدم ساعتای ۱۲ بعد از ظهر جمعه یکی جیغ جیغ کنان اومد بالا سرمون میگفت شیوای جنده این کدوم خریه اوردی انجا چه گهی خوردین دیشب خواهرشم پاشد باهاش در گیر شدن برو بیرون جنده خودتی این دوست پسرمه به تو هم ربطی نداره یه پرون دیگه تو دلم گفتم من باشم دیگه کار خیر کنم دستمو تا ارنجم عسل کنم باز گاز میگیرن کردش بیرون دختره اومد ازم لب گرفت باز کنارم خوابید رفتم بیرون دوش بگیرم دیدم نشسته تو حال بهم تیکه انداخت خونه خودتون مگه حمام نداره منم هیچی نگفتم رفتم حمام لباسامو پوشیدم شمارمم دادم به شیوا زدم بیرون یه نخ سیگار روشن کردم یخورده پیاده روی یادم به کون پارگیای اون شب ک میافته اسمی بهتر از براش نداشتم روزگار به کام نوشته

Date: August 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.