دانلود

یک زوج عاشق پورنوگرافی

0 views
0%

 

شاه کس
یادم میاد

دو سه ماه پیش یک روزه کونی بارونی ساعت تقریبا نه صبح بود میرفتم شرکت که سر چهارراه پارک وی (به

سمت جنده ونک) یک دختره وایساده بود و دست برای تاکسی

نگه میداش برای همین فهمیدم که پستون کاسب نیست ولی نمیدونم چرا یهو براش چراغ زدم و هفت هشتمتر جلو تر

براش وایسادم کوس نیگاه کردم دیدم تحویل نگرفته و هنوز منتظر

تاکسیه…بازم بر خلاف معمول دنده عقب گرفتمو جلوش وایسادم….شیشه رو دادم پائین و گفتم دخترم من تا ونک میرم میخواهی تا یه سکس داستان جائی برسونمت؟ نگام

کرد و گفت مرسی و همینطور که سوار ایران سکس میشد گفت

خیلی ممنون تو این بارون اصلا تاکسی گیر نمیاد. تا سوار شد دیدم بوی ادکلن مردونه تو ماشین پیچید تو صورتش که نگاه کردم دیدم آرایش کاملی نداره یعنی چشمو ابرو کشیده ولی بدون ماتیک….این بود که حدس زدم از پیش کسی میاد….از طرفی ….زیرچشمی هم کیر منو دید میزد…. کم کم سر حرف و باز کردم از زمین گفتم و از اسمون بافتم….حرف کشوندم به جائی که میخواستم… گفتم وضع خیلی خرابه .. به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد…اگه بهشون دست بدی….دیگه نمیتونی پس بگیری…منبیشتر دلم برای شما جوانها میسوزه چون ماها که دیگه کارهامونو اون قدیما کردیم…اما الان مگه میشه؟؟؟با این حرفام یه کمی احساس راحت تری پیدا کرد و مثل ادمهائی که تازه از زندان انفرادی امدن بیرون دلش و باز کرد و گفت شما درست میگید الان وضع خیلی خراب شده ادم جرات نداره حتی با خوانوادش راجب دوستاش صحبت کنه. اگه میخوای کسی رو ببینی یا قرار بزاری باید تو خونه دروغ بگی …..مثلا بگی دارم میرم گردش علمی…یا بگی از طرف دانشگاه میرم اردو..اینو که گفت منم دل و زدم به دریا و با خنده پرسیدم ببینم…الان از پیش کسی میای مگه نه؟مکسی کرد و گفت بله…. ولی شما از کجا فهمیدین؟ گفتم آخه بوی دوستت تو ماشین پیچیده…دفعه دیگه قبل از اینکه بیائی بیرون یادت باشه به خودت پرفیوم زنونه بزنی و ماتیک هم یادتنره!!! مونده بود که چی بگه.گفت ببخشید منظورتون و نمیفهمم!! گفتم دخترم من مثل باباتم ناراحت نشو من و تو ممکنه که دیگه همدیگرو نبینیم پس خوب گوش کن.. الان ساعت 9 صبحه تو هم داری بوی ادکلن مردونه میدی با خوانوادتم که راحت نیستی….ماتیکت هم که پاک شده….. ازهمه اینها من برداشتم اینه که صبح زود یواشکی با دوستت قرار گذاشتی که یا همدیگرو ببینیدو یا با هم حال کنید …حالا هم کارش تموم شده داری میری….(بعد قبل از اینکه حرف آخرمو بزنم با خودم گفتم یه برگی بهش میزنم یا میگیره و عشق و حال یا اینکه پس میزنه و پیاده میشه)…. بعد گفتم…. اما از زیر چشمی نگاه کردنت به کیرم میفهمم که کار تو هنوز تموم نشده …اینو گفتم و سر کیرم که اندازه کله گربه هست رو دراوردم نشونش دادم و گفتم دوست داری اون چیزی رو که زیر چشمی نیگاهش میکنی توکوست حسش کنی. دختره مونده بود چیکار کنه ..چی بگه از طرفی هم شاید به خودش میگفته…. من که اینو دیگه نمیبینم…حالم هم که خرابه…پس بزار هر چی میشه بشه…. به شرکتم که رسیدیم رفتم پارکینگ زیرزمین که ماشینو پارک کنم که دختره گفت کجا میریم من دارم میترسم گفتم نترس …بعدا از من تشکر میکنی.اول قبول نمیکرد ولی کلی بهش اطمینان خاطر دادم و رفتیم بالا .به منشیم گفتم اگه کسی منو خواست بگو هنوز نیامدم…با دختره رفتیم تو دفترم درو قفل کردمو بغلش کردم و صورتشو بوسیدم…آروم برشگردوندم بردمش رو صندلی و دو زانو رو صندلی نشوندمش….مانتوشو دادم بالا ….شلوارشو با شورتش تا زانوش کشیدم پائین…. اروم لمبرهاشو از هم باز کردم و گفتم بزار ببینم چی قایم کردی بین این دو تا….کمرش قوس ورداشت…. کونشو داد بالا…. سوراخ کونش افتاد بیرون….گفتم وآآآآی ی ببین کونت هنوزخیسه چه بوئی میزنه….اروم با صدائی که میلرزد گفت ببخشید اصلا فرصت نکردم خودمو کامل تمیز کنم دوستم کارشو کرد و من امدم بیرون پرسیدم تو چی؟با صدائی آروم و لرزون گفت من؟؟ هیچی!!! خواهش میکنم آآآبمو بیاررر دیگه معطل نکردم کیرمو گذاشتم دم کوسش و پرسیدم با کوس حال میکنی؟ سرش رو به علامت اره بالا و پائین کرد و منم کردم توش که یهو گفت آآآآخ خ خ جوووون چه کیر داغی داری….چه کلفته….تمام کوسمو پر کرده. شروع کردم عقب و جلو کردن …سرمو بردم دم گوشش و گفتم جون… فدات شم کوست چه ابی انداخته….از کیرم خوشت میاد؟؟ قالب کوست هست؟؟ از دوستت کلفتره؟؟ مال دوستت رو دوست نداری؟؟ کوچیکه؟؟ دوستت آبتو نمیاره؟؟ کونت میزاره بعد میگه برو؟؟ خوب عیبی نداره…تو هم الان اب میدی….الان راحت میشی…. اینهارو که میگفتم حالش بدتر شد حالا دیگه خودش عقب و جلو میکرد هی میگفت وآآآای دارمدیوونه میشم….. کیرت تا ته کوسمه….آخ جوووون بالاخره یه کیر تو کوسمه که دردم بیاره….منم دیدم این دختره خیلی حالش خراب شده دستشو گرفتم و رو زمین و به پهلو خوابوندمش خودمو بردم بین پاهاش….پای راستش زیرم و پای چپش رو آوردم بالاو گرفتم بغلم (مثل قیچی شده بودیم) کیرمو کردم کوسش و شروع کردم عقب و جلو…. بعد با شصت دست راستم سوراخ کونش رو و با شست دست چپم چوچولشو رو میمالوندم که دیگه حسابی آه و نالش بلند شده بود شروع کردم محکم کردن…با هر ضربه ای که تو کوسش میکردم نیم متر جلو میپرید…هی جیغ میزد وآآآآی کوسم …وووآآآآی سوراخه کوسم داره پاره میشه….آآآآآخ …ووووآآآای آآآه ه ه ه که یهو دستشو گذاشت رو سینه ام و چنگی کشید و بعد از چند تا تکون تکون خوردن بی حسو حال رو زمین ولو شد. ابم که داشت میامد پرسیدم کجات بریزم …با بی حسی گفت هر جا که دلتمیخواد….منم کیرمو درآوردم و آآآآررروم کردم تو کونش….با یک صدائی که از ته چاه میامد فقط تونست بگه آآآی ی ی کارم که تموم شد کیرمو که از کونش بیرون کشیدم سوراخش تا چند لحظه چشمک میزد…. و بعد بی صداوبیحرکت کف زمین ولو شدیم. تو فکر میکنی اینها که گفتم خیالاته؟ دروغه؟ هر جور راحتی…..

Date: June 23, 2019
فیلم سوپر خارجی آآآآررروم آآآبمو ادمهائی اردواینو اطمینان اعتماد انداختهاز اندازه انفرادی اینهارو باباتم بارونی بافتمحرف بالاخره ببخشید ببینمالان ببینیدو بدیدیگه برداشتم برسونمت برشگردوندم بگهگفت بگیریمنبیشتر بوسیدمآروم بیاررر بیارهمنم بیرونگفتم پائین… پارکینگ پاهاشپای پرسیدم پرفیوم پیچیدهدفعه تاکسیهبازم تاکمرش تقریبا توکوست جوانها جوووون چهارراه چوچولشو خرابهپس خوابوندمش خوانوادتم خوانوادش خیالاته دارمدیوونه داریچه دانشگاه درآوردم دراوردم دلتمیخوادمنم دوستاش رسیدیم زیرچشمی زیرزمین سوراخش سوراخه شلوارشو صداوبیحرکت صورتشو علمییا فهمیدم فهمیدین کارهامونو کرداگه کردنبا کردیماما کشوندم کلفتره کلفتهتمام کوچیکه کوسمهآخ کونشبا گذاشتم گذاشتی گرفتمو لمبرهاشو ماتیکاین ماشینو مردونه منظورتون میاداز میپریدهی میترسم میخواستم میخواهی میخوای میدیالان میرفتم میریبعد میزاره میزنهاروم میسوزه میشهآآآآآخ میشهبا میفهمم میکردم میکنیاول می‌گفتم میگفته می‌گیره میلرزد میمالوندم ناراحت نبینیم ندارهتو نشوندمشمانتوشو نگرفته نمیاره نمیبینمحالم نمیتونی نمیدونم نمیفهمم نمیکرد نهمکسی نیامدمبا نیستیماتیکت نیگاهش هشتمتر همدیگرو همینطور هنوزخیسه وآآآآی وآآآای وایسادم وایسادمشیشه وایساده ورداشت وووآآآآی ووووآآآای یادتنره یواشکی

Leave a Reply

Your email address will not be published.