آخرش کون دادم

0 views
0%

اسمم امید هست 25 سالمه داستان برمیگرده به سن 22 سالگیم من خیلی حشریم قبی اینکه دوست دختر داشته باشم مثل همه زیاد جق میزدم و البته زیادهم با خودم ور میرفتم فکر دادن خیلی حشریم میکرد ولی یه حسی بهم اجازه نمیداد شایدم غرور شب و روز فکرم شده بود جای خلوت و ور رفتن با خودم مدتی گذشت تونستم خودمو کنترل کنم و کون ندم ولی زیاد با دسته برس و خیارشور نرم با کونم ور میرفتم کونم جا باز کرده بود اینم بگم تو شهرمون یه پسر بود به اسم علی که کلا بچه ها میشناختنش گی بازه ولی از خودم 3 سال بزرگتر بود باهاش هم صمیمی بودم ولی بیشتر شنیده بودم میده تا بکنه خب مشروب خورده بودم داغ بودم خجالت از سرم پریده بود به علی زنگ زدم گفتم کارت دارم بیا سرکوچمون اونم قبول کرد اومد رک بهش گفتم که بهم بده اونم اول منومن کرد گفت یه طرفه نمیدم منم گفتم بیا تو فعلا بردمش زیر زمین خونمون علاقه خاصی هم به جوراب و کفش دخترا دارم باهاشون حشری میشم گفتم زنونه پوشی دوس داری گفت امتحان نکردم گفتم همینجا باش تا برگردم اتاق زن داداشم رفتم یه جفت جوراب نازک مشکیشو پیدا کردم آوردم اونا خونه نبودن رفتم زیر زمین گفتم پات کن اونم پرسید مال کیه گفتم زن داداشم جا خورد کیرش راست شد یکم جورابشو بو کشید میبوسید پاش کرد منم خیلی حشری شده بودم محکم از پشت بغلش کردم چسبیدم بهش یکم تو اون حالت موندم نزدیک بود بدون کردنش آبم بیاد کشیدم عقب گفت بهت میدم ولی یه چیزی میگم ناراحت نشو گفتم چی گفت وقتی میکنی منو منم اسم زن داداشت رو میارم گفتم باشه رو به دیوار خم شد کشید پایین گذاشتم رو کونش کیرم یه تف زدم آروم هل دادم تو اونم یه آه کشید شروع کرد از زن داداشم حرف زدن همش میگفت قربکن پاهاش بشم میگفت کونش دهنم منم محکم میزدم تو نزاشتم ارضا بشم باز در آوردم از تو کونش بعد گفت نوبت منه بکنمت منم از خدا خواسته کونم رو کردم طرفش علی جا خورد تعجب کرد منم گفتم زود باش بکن سرکیرشو تف زد کشیدم پایین گذاشت آروم هل داد لذتش خیلی از کردن بهتر بود خیلی داغ بود کیرش کامل چسبیده بود دم گوشم فحش میداد بهترین حسی بود تجربه میکردم تلمبه میزد محکم منم داشتم لذت میبردم همش دوست داشتم نگه داره توش تا ته منم پاهامو ببندم همونجا خوابیدم به شکم اومد خوابید جواب مشکی هارو درآورد یکیشو کرد دهن خودش یکیش دهن من محکم تلمبه میزد تا آبش اومد ولی داغی آبش از کیرش بهتر بود کیرم تو زن داداشتون اگه فحش بدید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.