آدم مهم

0 views
0%

اون روز کیوان بهم زنگ زد گفت راحله یه مشتری توپ دارم برات 500 تومن میدم بت که بسازیش حسابی گفتم این کیه که من باید پولشو از تو بگیرم کیوان گفت بابا منم نمیدونم اما یه آدم خر پول کارش لنگ این باباس بهش گفتم مادر جنده چقدر گیر خودت میاد که 500 تومن میدی به من گفت تو دیگه به اون کاراش کار نداشته باش یه لقمه چرب برات گیر آوردم میدونستم این مارمولک حداقل 2 میلیون گرفته حالا رو نمیکنه ولی 500 تومن برای من پول خوبی بود و میدونستم اگه بگم نه میره سراغ یکی دیگه کیوان تاکید داشت باید جوری به این یارو حال بدم که دوباره هم سراغمون بیاد ولی وقتی گفت باید آبشم بخوری قید 500 تومن رو زدم و گفتم نه که کیوان کوتاه اومد و گفت اشکال نداره آبش رو نخور قبلا یکی دو بار دیگه از این حماقتا کرده بودم این دیوونه هایی که میان اینجا مینویسن دختره آبشونم خورده یه مشت احمق خیالبافن پورن استارا هم بزور آبو میخورن مزه اش یه چیزی بین تلخ و شوره و غیر قابل تحمل در مقابل کیوان ازم خواست که به این یارو کون بدم بازم مردد شدم من چند سال بود که تو این کار بودم ولی جز دوره نوجوونی کون نداده بودم حال و حوصله درد کشیدنش رو نداشتم البته تو اون دوره کون زیاد داده بودم باید اعتراف کنم که حتی چند بار هم حال کرده بودم تو کون دادن اما بیشتر وقتا بخصوص اگه پسره نفهم باشه واقعا دردناکه و هیچ حالی هم به آدم نمیده با کیوان چک و چونه زدم و رو 700 تومن حاضر شدم هر کاری که مرده بخواد به غیر از خوردن آبش رو انجام بدم مکان هم با من بود فردا کیوان یارو رو آورد معلوم بود از سر و ظاهرش که آدم حکومتیه حالا چه کاره بود نمیدونم اما لهجه اصفهانی داشت البته نه خیلی غلیظ کیوان که خداحافظی کرد از این پا اون پا کردن طرف فهمیدم این کاره نیست بهش گفتم حاجی بار اولته گفت بخدا من اهل این برنامه ها نیستم گفتم حاجی کدوم برنامه نه من میشناسمت نه قراره کاری به کارت داشته باشم فقط امشب مهمون منی تا اون کاراییکه زنت بات نمیکنه رو برات انجام بدم مثلا زنت به خوشگلی من هست خودم هم میدونستم که خیلی خوشگلم گرچه صادقانه بگم دوست داشتم جای زن یارو بودم حتی اگه زشت بودم و شوهرم بهم خیانت میکرد یارو گفت شما خیلی زیبا هستین گفتم منو راحله صدا کن راستی حاج آقا آخرین بار با حاج خانم کی برنامه داشتین گفت متاسفانه سال قبل همسرم در اثر بیماری سرطان عمرش رو داد به شما راسش ناراحت شدم پس طرف به زنش خیانت نمیکرد از طرفی لفظ قلم حرف زدنش کلافم کرده بود گفتم پس تو این یکسال هیچ گیرت نیومده بکنی صورتش سرخ شد و گفت نه دیگه حوصله ام سر رفته بود از شرمی که داشت بهش گفتم حاجی امشب طوری میسازمت که هیچ وقت یادت نره پیش خودم گفتم این هالو یه دست کس هم بش بدم تا صد سال تو یادش میمونه رفتم جلو و سعی کردم ازش لب بگیرم برای من ته ریشش و قیافه چپل چلاقش اصلا مهم نبود آروم طرف رو سر ذوق آوردم و کیرش رو در آوردم کیرش زیاد بزرگ نبود شروع کردم ساک زدن گفتم بش حاجی تا حالا کسخوری کردی گفت این کارا مال شما جووناس اما مجبورش کردم کسم رو بخوره مادر جنده معلوم بود که فقط زنش رو میکرده اصلا از خوردنش حال نکردم به صورت 69 روش قرار گرفتم و کون بزرگم رو به سمت اون گرفتم میخواستم ببینم عکس العملش چیه که اگه کاری به کونم نداشت بیخیال کون دادن بش بشم اما یاد حرفهای کیوان افتادم اگه طرف دوباره میومد یه 700 تومن دیگه گیرم میومد باید بهش کون هم میدادم بهش گفتم حاجی کونم قشنگه حشری بود گفت آره خیلی گفتم پس حاجی لیسش بزن و انگشت کن تا سوراخش وا شه و گرنه کون نمیدما گفت از عقب هم راه بازه گفتم برای شما همه راهها بازه معلوم بود راحت نیست براش لیسیدن کون ولی من بیخیال با کون نشستم رو صورتش و در حالیکه براش جق میزدم مجبورش کردم سوراخ کونم رو لیس بزنه بعد خودش شروع کرد به انگشت کردن و همزمان کسم رو خوردن خوشم اومده بود حال میداد یهو اشاره کرد که دیگه براش جق نزنم معلوم بود آبش میخواد بیاد اما من بی اعتنا ادامه دادم تا آبش اومد حالش که جا اومد گفت پس چرا میگم بس کن بس نکردی بش گفتم یعنی فقط امشب یه بار میخواد آبت بیاد تا بخواد دوباره کیرش شق بشه مجبورش کردم که کسم رو بخوره و کونم رو انگشت کنه دو انگشتی و سه انگشتی بعدش اسپری بنزوکایین کانادایی رو که مخصوص مشتریهای مخصوص بود به کیرش زدم خودم هم حشری شده بودم انگشتش تو کونم حال میداد و کس خوردنش که یهو ارضا شدم بعد از ارضا شدنم دو تامون آماده بودیم هم کس من حسابی چرب شده بود هم کیر اون دوباره شق شده بود و البته بیحس فرو کرد توکسم کیرش اصلا بزرگ نبود اما چون بیحس بود تند تند میکرد و آبش نمیومد احساس کردم کسم خشک شده برای اینکه فرصتی برای بازی کردن باش داشته باشم بهش گفتم حاجی بچپون تو کون که وقتشه بیچاره بلد نبود کیرش رو تو کون بکنه خوابوندمش و نشستم رو کیرشو آروم آروم کیرش رو فرو کردم داد زد چه تنگ و داغه کونم کاملا گشاد بود و خوشم میومد خودم شروع کردم به بالا پایین رفتن و با کسم ور رفتن داشتم حال میکردم گفتم حاجی میخوای پوزیشن رو عوض کنیم گفت نه فقط همین طوری بالا پایین برو کیرش تا ته تو کونم بود اما بازم فشار میدادم که بیشتر بره بلند شدم و به سمت اون نشستم و یه کم دیگه کیرش رو تف مالی کردم و دوباره فرو کردم و تند تند بالا پایین میرفتم بی اختیار روش خم شدم و شروع کردم ازش لب گرفتن خودم نزدیک ارضا دومم بود که حس کردم کیرش باد کرد فهمیدم میخواد بیاد یه دفعه تو کونم داغ شد با وجود اینکه هنوز وقت ارضا شدنم نبود اما گرمای آبش تو کونم باعث ارضا شدنم شد دو تامون ولو شدیم رو تخت دیگه هردو مون سیر سیر بودیم حتی حس نداشتیم خودمون رو تمیز کنیم وقتی از خواب بیدار شدم هنوز ساعت 4 صبح بود حاجی رفته بود حموم حواسم بش بود از حموم اومد بیرون نمازش رو خوند و صبح خیلی زود زد بیرون هیچ وقت نفهمیدم اسمش چی بود چه کاره بود و بعدش چی شد اما کیوان بهم گفت که کارم عالی بوده اگرچه خودم هم حال کرده بودم نوشته

Date: August 11, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.