ادامه سکس با مادرزن خوشگل ۵

0 views
0%

8 7 8 8 7 9 85 9 87 8 3 9 8 3 8 8 8 7 9 85 8 7 8 8 1 8 2 9 86 8 9 88 8 4 9 84 4 قسمت قبل سلام خدمت همه دوستان عزیز فکر کنم از اسم داستان باید منو بشناسین چون اینجا من چندتا از سکس هامو که با مادرزنم کردم نوشتم الان حدود سه سال هست که من با مادرزنم رابطه سکسی دارم که هروز هم سکسهامون رنگ جدید به خودش میگیره بگذریم بریم سراغ داستان این داستانی که میخوام براتون بگم مال اخرین سکسمون هست که تو 18 9 94 اتفاق افتاد اینم بگم من و مادرزنم هرهفته با هم برنامه داریم قشنگ مفصل میکنمش با دل سیر تابستون من به خونه خالی جور کرده بودم هفته ای یبار میرفتیم اونجا با زهرا من سکس میکردم از کوس و کون هر دفعه هم دوبار میکردم میریختم چون بار اول خیلی زود ابمو میآورد هر چقدر سعی میکنم وقتی با زهرا سکس میکنم دیر ارصا بشم بار اول نمیشه اینم هم بگم وقتی بازنم سکس دارم کمتر از پاتزده دقیقه سکس نداریم ولی جلوی مادرش چهار پنج تا میزنم میاد بخاطر همین هردفعه تنها میشیم برا سکس باید دوبار بکنمش چون زن شهوتی هست با یبار سیر نمیشه تابستان تمام شد وقت خونه خالی هم تمام شد از مهر ماه میرفتم صبحها خونشون سکس میکردیم ولی چون پدرزنم بازنشسته هست زیاد بیرون میره میاد بخاطر همین هردمون با استرس سکس میکنیم زیاد نمیچسبه حی ماررتم میگفت یه خونه خالی جور کن بریم اونجا حال کتیم من خونه خودمون میترسم نمیشه خوب حال کرد همش استرس دارم منم خودم هم بدجوری تو کف سکس مفصل بودم با زهرا تو 18 9 94 قرار بود برم خونشون صبح با هم سکس کنیم اونم از کوس و کون ولی هردمون استرس داشتیم صبح گوشیم زنگ زد دیدم مامانم هست بعد سلام و احوال پرسی گفت ما میریم شهرستان دوروز بیا به خونه سربکش من که این حرفو شنیدم تو دلم انقدر خوشحال شدم که نگو بعد قطع کردن تلفن فوری به مادرزنم خبر دادم که خونه جور شود اماده شو برا یه سکس مفصل از کوس و کون اونم وقتی شنید انقدر خوشحال شد بهم گفت باید امروز قرص تاخیری بخوری قشنگ بهم حال بدی ساعت ده من رفتم خونه مادرم نزدیک خونشون به خونه مادرزنم به زهرا هم گفتم خودت بیا بعد بیست دقیقه اومد انقدر اتش بودیم که فوری لخت شدیم کیرمو انقدر حرفی خورد که ابشو اومد جلوی در منم بدجوری تو کف کوتش بودم به مدت هم بود سکس از کون تعطیل کرده بودیم چون یکم بولسیر داشت خون میامد بعش گفتم امروز بابد از کون بکنمت چند وقته توش نریختم اونم گفت هرچی دوستداری بکن امروز مال تو هستم یکم که باهاش حال کردم بردم حمام تا کونشو بشورم برا لیس زدن تمیز باشه دوسه بار سوراخ کونش با صابون شستم اومدیم اتاق فوری به شکم خوابوندمش زبون به سوراخ کونش میکشیدم زهرا هم از حال رفته بود بعد برگشت کوسشو خوردم انقدر عتش بودم که بارو اول فرصت نشود کیرمو بکنم تو کوسش بابم اومد ریختم رو شکمش زیادم ریختم شکمشو با دستمال پاک کردم گفت چه خبر اینطوری ریختی شیره ننم جلوی در بود کیرتو تو کوسم میکردی میریختم گفتم برجوری تو کفت بودم گفت خوبه سه روز پیش بهت دادم گفتم تو هرروز هم به من بدی من سیرنمیشم واقعا هم اونطوری هست مادرزنم اندام خیلی سکسی داره درزنم خودشم که حشری هست هروقت کیدمو میکنم تو کوسش انقدر بدنش داغه که تو کوسش کیرم گرم میشه احساس میکنم بعدشم که از کون میده ولی خاتم نمیده اینم یه نقطه قوتش بریم سرماجرا بعد ریختن بار اول رفتم جای گذاشتم اوردم خوردیم یواش یواش مادرزنم با کیرم شروع کرد بازی کردن تا بلند شه یکم بعد کیرمو کرد دهنش همشو نگه داشت تا کیرم بلند شه کیرم که تو دهنش بود داشت سیخ میشد بعد سیخ شدن برام ساک زد وقتی دیدم کیرم اماده شده اومد روم نشست مادرزنم عاشق این مدل سکس هست که من دراز بکشم خودش بخوابه رو کیرمو و خودشم رفتامد برنه یکم که رفتامد زد گفت میخوام کاندوم بندازی از قبل کاندوم اوردم بودم بلند شد کاندوم کشید رو کیرم دوبار نشست رو کیرم تو این مدل چهار بار ارضا شد مادرزنم و به اوج لذت رسید منم که تو کوسش رفتامد میزدم انگشتمو روغنی کردم با سوراخ کونش بازی میکردم تا گشاد شده بعد گفت حال وقت کونم هست بیا از کون بکن زهر هروقت کونش کیر بخواد خودش میگه منم گفت باشه ولی یه لحظه هوس کردم که از روبرو هم تو کوسش رفتامد بزنم بخاطر همین از روبرو کوسش کردم زهرا هم میگفت کونم بکن دوسه دقیقه هم از کوس کردمش رفتم سراغ اصلی کاری یعنی کونش از اوم ل مهر بود که تو کوتش نتونسته بودم بکنم یک بخاطر کمبود وقت دو بخاطر بواسیرش که هردفعه میکردم یکم خون میومد بخاطر همین سه ماه بود تعطیل بود بهش گفتم امروز ولی باید بکنمت اونم گفت من اماده ام اول ژل تاخیری لدوکائین ریختم رو سوراخ کونش و با انگشتم با کونش بازی کردم انگشتمو هم میکردم داخل کوتش بعدش ژل لوبریکانت ریختم روسوراخش که خیلی لیز کننده هست اول با یه انگشت گشادش کردم بعد با دو انگشت پنج دقیقه طول کشید تا روعن کاری و گشادش کنم ژلو ریختم به یر کیرم و با دست همه کیرمو زلی وردم پشتش به پهلو دراز کشیدم خودش با دست کیرم گرفت گذاشت رو سوراخ کونش گفت فشار بده منم یواش فشار دادم تا سر کیرم راحت رفت تو و اصلی کاری بدنه کیرم بود که یه مدت میشد وقتی میخواستم فشار بدم بره تو هم درد زیادی میکشید هم خون میومد که باعث میشد نصف ول کنیم سکس از کون ولی این دفعه حوصله کردم اول با انگشتم که گشادش کردم بدنه کیرم هم زیاد اذیتش نکرد رفت تو ولی چون یه مدت بود که کونشو زیاد نمیکردم تنگ شده بود یکم صبر کردم شروع کردم بع رفتامد زدن یواش یولش داشت گشاد میشد منم کیرمو زیاد میکردم تو کوتش حدود نصف کیرم تو کونش بود که گفت ولسه این دفعه کافی فشار نده رفتامد بزن ابت بیاد بریز تو کونم حدود دقیقه از کون کردمش تا ابم اومد بافشار ریختم تو کون مادرزنم که خودش هم اه میکشید میگفت وای علی سر کیرت بزرگ شده سوختم شیره ات خیلی داغ این حرفارو میزد منم که دوبار ریخته بودم تو یک ساعت حال نداشتم خودش کیره خوابیدم از تو کونش در اورد یه بوس هم ازم کرد و تشکر کرد لباسهاشو پوشید با هم رفتیم بیرون من برسونمش به خونشون با ماشین الان که این ماجرارو نوشتم برای دوستان قراربود صبح برم بکنمش ولی موقعیت جور نشد موند از دوستان که نظرات مثبت میدن تشکر میکنم درضمن اگه غلط املایی هم داشتم به بزرگی خودتون ببخشین چون با گوشیم این ماجرا رو نوشتم انشاالله به امید سکسهای دیگه با مادرزنم نوشته

Date: February 23, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.