از آشنایی با سکس تا سکس با خواهرم

0 views
0%

من اسمم سعیده در حال حاضر۲۹سالمه انچه میخوام براتون تعریف کنم شاید بخاطر انکه کمتر برای همگان اتفاق میفته باورش مشکل باشه ولی بگم خدمتتون پنجم ابتدایی رو تموم کرده بودم ومیرفتم اول راهنمایی یه پسرعمو دارم که یه ۸تا۹سالی بزرگتر از منه خلاصه اینکه یه روز پسرعموم منو کشوند اتاقش و درو قفل کرد من اصلا تو این بحث ها نبودم اونموقع بعد که تنهاشدیم منو گرفت وگذاشت رو کیرش من میدونستم وشنیده بودم میدن تو کون ودرد و برا همین هی خودمو میزدم که در برم ولی پسرعمو ول کن نبود البته ناگفته نماند کیرش که لاپام حس میکردم یه نمه لذت هم داشت برام پسرعمو شلوار و شورتمو کند وخودشم لخت شد وگذاشت لاپام اونروز تو نداد وابش هم ریخت وسط پام من اون موقع بلوغ نشده بودم هنوز جالیه باانکه لذت جنسی نداشتم ولی بادخترعموم که همسن منه لخت میشدیم وادای کردن رو درمیاوردیم یه روز بهش گفتم داداشش کونم میزاره تازه اون موقع فهمیدم مال خواهر خودشم میکرده خلاصه ان دوران گذشت و من در تعجب که چطور خواهرخودشو میکرده تااینکه ان اتفاق برام پیش اومد من ۱۹سالم بود وشبنم خواهرم ۱۴سال اون برهه بد حشربودم واون روز دوروزی میشد نکرده بودم وتیز کرده بود دخترهمسایه رو بکنم که جور نمیشد درست تو اون حال رفتم تو اتاقمون اتاق منو شبنم دیدم شبنم رو بغل خواب بودش وشلوارراحتی وتاپ تنش بود یهو هوس کردم برا حشرم کم بشه کیرم بکشم به کونش از رو شلوار کسی هم خونه نبود خلاصه شلوار راحتی نرمی پاش بود من اولش ارووم میزاشتم شیار کونش وکم کم فشارو بیشترمیکردم جالبه فکرمیکردم شبنم خوابه یه ربع میشدکه میمالندمش که یهو شبنم دستشو اورد شلوارشو کشید پایین تازه اون موقع فهمیدم اونم خوشش اومده هیچی منمم گذاشتم لاپاش وابمم ریختم تو شورتش اینقدبهم چسپید که بعد از اون هفته ای چندبارسکس داشتیم یه هفته بعدش میدادم تو کونش الان ۲۴سالشه وهنوزم میکنمش البته کوسش هم بازه که تو قسمت بعد تعریف میکنم جریانش نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.