استاد ادبیات فارسی و مهسا

0 views
0%

سلام اسم من رضا هست وتصمیم گرفتم یکی از خاطراتم روواستون به صورت مختصر بنویسم امیدوارم که خوشتون بیاد در مورد خودم بگم که نزدیک به یک ساله که کارم رو شروع کردم و هنوز موفق نشدم جای درست و حسابی دستم رو بند کنم بنابراین به صورت خصوصی تدریس میکنم یه هیکل متوسطی دارم که البته باشگاه هم می روم و از قدرت بدنی بالایی هم برخوردار هستم من لیسانس ادبیات دارم کارم تدریس خصوصی دروس دانشگاهیه اکثر شاگردم دختر هستن و اون اقلیت پسرها هم معمولاً تو خونه درس میخونن خودم دوست دارم با شاگردهای دخترم سکس کنم ولی خوب شرایط اینجوریا هم مهیا نیست و معمولاً جرأت همچین درخواستی رو پیدا نمی کنم شاید از ترس از دست دادن شاگرد و کم شدن درآمد اردیبهشت 90 یه شاگردی داشتم که از شهرستان اومده بود اصفهان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان درس میخوند و یه خونه با دوستش گرفته بود وقتی می رفتم دوستش معمولاً خونه بود چون کلاسش رو شب برگزار می کردم هر دوتاشون پیشم سرلخت بودن مهسا شاگردم دامن یا شلوارک می پوشید و به مرور باهام صمیمی تر میشد یه روز که جلسه چهارم بود کلاس رو هماهنگ کردیم برا ساعت 5 عصر رفتم خونه شون دیدم تاپ نارنجیِ بندی پوشیده با یه دامن کوتاه پاهاش رو شیو کرده بود که پشه روش لیز می خورد می رفت پایین خلاصه رفتیم تو اتاقش روی میز کامپیوترش رو مرتب کرد تا درس رو شروع کنیم ازش پرسیدم دوستت نیست گفت نه با دوست پسرش رفته بیرون می خواستم خودم رو امتحان کنم ببیننم آخرش میتونم جرأت گفتن چیزی که میخوام رو دارم یا نه پرسیدم تو خودت دوست پسر داری گفت نه برام مهم نبود راست میگه یا نه ازش پرسیدم دوستت با دوست پسرش میان اینجا که خیلی راحت گفت خوب آره خوب شد جمله پـَ نـَ پـَ دار نگفت ضایه کنه منو یه مکثی کردم و ازش پرسیدم باهاش سکس میکنه گفت خوب آره ولی میرن تو اتاق خودش دلمو به دریا زدم و دستم رو یواش انداختم دور گردنش اونم که داشت به مانیتور نگاه می کرد خودشو آورد طرف من صندلیم رو چسبوندم به صندلیش و از کنار بغلش کردم و پیشونیش رو بوسیدم بعدش گونه اش رو بوسیدم اون ولی کاری نمی کرد آروم دستمو بردم طرف سینه هاش و یواش مالیدمشون اونم یه خورده وول می خورد یه خورده که کمر و سینه اش رو مالیدم کامل روم ولو شد بلندش کردم بردم روی تخت خوابوندمش روش خوابیدم و شروع کردم ازش لب گرفتن اونم لبام رو می مکید معلوم بود بیشتر از من حال میکنه یه دستم توی موهای خرمایی صاف و لَختش بود و سرشو نگه داشته بودم و یه دستم هم روی سینه راستش واقعاً حال می کردم صورتش رو کامل بوسیدم ولی لیس نمی زدم می ترسیدم بدش بیاد خیس بشه لاله گوشش رو که خواستم بخورم سرش رو عقب کشید منم بیخیال شدم شروع کردم گردنش رو خوردم خیلی حال می کرد آه و اوهش بلند شده بود هر دو تا دستم رو سینه هاش بود از گردنش یواش یواش اومدم پایین و وسط خط سینه ش رو خوردم بلندش کردم و تاپش رو در آوردم سوتین کرم رنگی داشت که به رنگ بدنش میومد و تو بدنش گم شده بود از روی سوتین یه خورده سینه هاش رو خوردم و بعدش دست انداختم از پشت سوتینش رو باز کردم سینه های خوش فرمی داشت و دیگه سفتِ سفت شده بودن با ولع شروع کردم به خوردنشون به هر دو تا مون خیلی حال می داد نوک سینه هاش رو خیلی یواش گاز می زدم تا حشری تر بشه بعدش شیکمش و نافش رو کامل خوردم و رفتم پایین تر از کسش فعلاً رد شدم و از نوک انگشتای پاش شروع کردم به خوردن و رفتم بالا ساقش سفت تر و خوشمزه تر بود روناش نرم بود و دوست داشتی همه ش بگیری تو دستت و یواش یواش فشار بدی و ول کنی و این کار رو تکرار کنی به کسش که نزدیک شدم اطراف کسش رو خوب لیسیدم و بعدش از روی شرت کرم رنگ و توریش کسش رو خوردم خیسِ خیس شده بود دامن کوتاهش رو درآوردم و شرتش رو هم همینطور شروع کردم به خوردن چوچوله و سوراخ کسش یه خورده از مزه لزج کسش بدم اومده بود ولی برای کردنش هم که شده ادامه دادم خوب که کسش رو خوردم و کلیتوریسش رو مالیدم بلند شدم لباسم رو درآوردم کامل لخت شدم و ازش خواستم برام ساک بزنه خوشش نمیومد ازش پرسیدم کاندوم داری دودل بود جواب بده آخه بهم گفته بود با کسی دوست نیست پرسیدم کجاست به کشوی میز کامپیوتر نگاه کرد رفتم و از یه بسته 12 تایی که توش چند تا بیشتر نمونده بود یکیش رو برداشتم اصلاً به روش نیاوردم برام مهم نبود کاندوم رو روی کیرم که الان دیگه تقریبا کاملاً نعوذ شده بود کشیدم و گفتم از روی کاندوم بخور اومد شروع کرد به خوردن میدونستم میخوره چون کاندومش از نوع طعم میوه ای بود و معلوم بود برا چی اینو خریده حتماً دوست پسرش ساک زدن رو خیلی دوست داره خوب که خورد بلندش کردم و خودم دراز کشیدم روی تخت اومد روم و یواش کیرم رو گذاشت لب کسش و یه خورده کرد تو بعدش یواش یواش بالا پایین کرد تا کامل رفت تو دیگه انگار سوار اسب شده بود و یورتمه می رفت معلوم بود تو یه دنیای دیگه است و چشماش بسته بود منم سعی می کردم جلوی خودم رو بگیرم که زود نیاد یه خورده که خسته تر شد گفتم برگرد و پشتت رو به من بکن و بزار توش این صحنه رو خیلی دوست دارم یه کون جلوته که بالا و پایین میره و کیرت میره تو یه کس و میاد بیرون خودتم زحمتی نمی کشی ترسیدم آبم بیاد که قطعش کردم که فاصله بیافته و زود نیاد بلندش کردم و خوابوندمش روی تخت و رفتم روش کیرم رو کردم تو کسش و همزمان با تلنبه زدن ازش لب می گرفتم و سینه هاش رو می مالیدم داشت دیوونه می شد که دیدم لرزید و بعدش آروم شد خوب مهسا جون ارضاء شده بود و مونده بود منم تمومش کنم بهش گفتم قنبل کنه کونش خیلی جمع و جور و تنگ بود بهش گفتم میتونم از پشت بکنم که گفت نه از پشت کردم توی کسش و تلنبه زدم و با کف دستم می زدم به کونش خیلی حال می داد دیدم دارم ارضاء میشم بیشتر تلنبه زدم و توی کسش آبم اومد ریخت توی کاندوم در آوردمش و رفتم دستشویی خودمو تمیز کردم و اومدم لباسم رو پوشیدم مهسا هم که از دستشویی اومد لباسش رو پوشید اون روز درس رو با روحیه بهتری بهش یاد دادم و ازش پول نگرفتم یعنی خودش بحث پول رو نیاورد شاید بدش نمیومد به جای پول بهم کس بده 2 جلسه دیگه مونده بود تا تموم بشه و هر 2 بار عصر هماهنگ کرد و بعد از درس به جای پول باهام سکس کرد منم راضی بودم ولی اون 2 بار بعدی اصلاً مثل سکس اولمون نمی شد هنوزم که هنوزه هر دختری برای تدریس بهم زنگ میزنه امیدوار میشم مثل مهسا باشه و باهام سکس کنه نوشته آقا

Date: September 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *