اولين تجربه گي در دالاس

0 views
0%

اسم من اميره ٣٤ سالمه و ٤ ساله كه آمريكا شهر دالاس زندگي مي كنم الان ١٠ ساله ازدواج كردم و يه پسر ٤ ساله دارم هفته پيش زنم و پسرم براي ٣ هفته رفتن ايران من هم هيچوقت گي بازي نكرده بودم از رو كنجكاوي اينترنت رو سرچ كردم و به يه كلاب برخوردم به اسم ميدتاون اسپا تو اينترنت سرچ كنيد پيداش مي كنين نظرات كاربراش رو خوندم و همچيني شق كرده بودم دل رو به دريا زدم و شب رفتم اونجا ورودي يه پسر جوون بود و پرسيد اتاق مي خواي يا لاكر منم ديدم قيمت اتاقاش ٢٥ دلاره گفتم اتاق يه حوله بهم داد و كليد اتاقم رو از در ورودي رفتم تو ديدم يه راهرو خيلي تاريكه كه يه ديوارش شيشه اي بود و كنارش يه استخر و سونا اتاق ها طبقه بالا بود يكم ترسيده بودم يا هيجان نمي دونم رفتم به سمت اتاق راهرو ها همه تاريك با يه نور كم قرمز رو ديوار ها هم پوستر هاي سكسي گي بود وارد اتاق شدم يه تخت كوچيك بود و يه ميز عسلي رو ديوار هم يه كاغذ چسبونده بودن كه هشدار ميداد حتما از كاندوم استفاده كنين لخت شدم و حوله رو دور خودم پيچيدم و رفتم به سمت دوش ها تمام توالت ها و حموم ها باز بود و هيچ در و پيكري نداشت حوله رو آويزون كردم و رفتم زير دوش يه كم كه گذشت يه آقاي حدودا ٤٠ ساله اومد داخل و كنار من شروع كرد خودشو با شامپو شستن نگاش كردم يه كير متوسط داشت يهو دستش رو شامپويي كرد و كير منو گرفت دستش و شروع كرد شستن بعد پرسيد كه ايرادي نداره كه منم كه هيجان زده بودم گفتم نه كيرم و آب كشيد و خم شد و سرش رو كرد تو دهنش هنوز گيج بودم كه ديدم داره با انگشتش سوراخمو مي ماله يكم شامپوييش كرد و كامل انگشتشو كرد تو كونم داشتم ديوونه مي شدم كه آبم اومد و ريخت تو دهنش اونم تف كرد بيرون يكم ترسيده بودم سريع تموم كردمو رفتم بيرون گفتم يه چرخي بزنم ببينم چه خبره يه اتاق بزرگ تاريك بود كه مثل پازل ديواراي تو در تو داشت رفتم تو خيلي تاريك بود جلو تر يه پسر ١٧ ١٨ ساله بود كه قيافه خوبي داشت از بقلش كه رد شدم كونم رو ماليد منم وايستادم و كيرشو گرفتم دستم و باهاش بازي كردم تو حال خودم بودم كه يه دست ديگه رو رو كونم حس كردم برگشتم ديدم يه پسر جوون سياه پوست ديگست با اون يكي دستم براش جق زدم شده بودم عين جنده ها داشتم با دو تا كير بازي مي كردم يه صداي ديگه اومد و يه مرد مسن تر بهمون ملحق شد از پشت بقلم كرد و با كيرم بازي مي كرد سعي كرد كيرشو بكنه تو كونم منم از ترس مريضي گرفتن سريع جمع كردم و برگشتم به سمت اتاقم توي راهرو يه در باز بود و يه پسر جوون داشت يكي ديگه رو از كون مي كرد وايستادم نگاه كردن كه پسره گفت يا بيا تو يا برو منم يه كاندوم از رو ميز برداشتم و كشيدم رو كيرم و با كرم چربش كردم و كردم تو كونه پسره من اونو مي كردم و اون هم داشت اونيكيو مي كرد يه پنج دقيقه اي مشغول بودم ولي آبم نميومد يه حس نگراني داشتم و كلي اضطراب بعد جامون عوض شد و قرار شد من برا اولين با كون بدم بهش گفتم بار اولمه و مواظب باشه حالت ٦٩ خوابيديم زمين و شروع كرديم ساك زدن اون يكي هم انگشتاشو چرب كرد و يكي يكي مي كرد تو كونم بعدش كاندومو كشيد سر كيرشو اروم اروم كرد تو يه حس درد ناك ولي لذت بخش بود در باز بود و دو سه نفر داشتن نگاه مي كردن و جق مي زدن بعد ١٠ دقيقه آب من اومد و يكم بعدش اونا ارضا شدن پاهام مي لرزيد يه حس عجيب بود مثل لذت ولي با شرمندگي و پشيموني سريع رفتم دوش گرفتم و لباس پوشيدم و رفتم اگه مسيرتون به دالاس خورد حتما ميدتاون اسپا رو امتحان كنين نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.