اولین سکس من بعد از یه عمر جلق زدن

0 views
0%

سلام همگی داستان کاملا واقعیه و تقریبا ماله پارساله اسمم شایانه 27 سالمه از بچگی تا خودمونو شناختیم جلق میزدیم و بخاطر خانواده بسته موقعیت سکس برام جور نبود وضع مالی خوبی نداشتم ولی خب کیر که حالیش نمیشه رفتم تو فکر جنده پولی چند بار سرم کلاه رفت و شارژ میخواستن منم میدادمو میپیچیدن تا بلاخره یه مورد واقعی پیدا شد طرف گفت شارژ نمیخوام پول رو هم تو مکان میگیرم یه عکس هم از خودش داد و دیدم بعله هموم کوس مورد نظر و سلیقه منه قرار شد عصری برم پیشش با کلی ذوق و شوق و استرس راه افتادم سر راهم از داروخانه کاندوم تاخیری خریدم رسیدم به مکان رفتم بالا دیدم دقیقا مطابق عکسه یه دختره کمر باریک فوق سکسی حدود بیست ساله رفتم تو خونه نشستم رو مبل گفتم اولین بارمه گفت باشه اومد رو پام نشست اهان یه دامن کوتاه و تاپ تنش بود رو پام نشست و با موهام بازی کرد یهو من هم روناشو مالیدم با هم بلند شدیم شروع به لب گرفتن سریع لبو ول کردم تاپشو در اوردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش در ضمن با یه دستم هم از پشت کسش رو از زیر دامن لمس میکردم کم کم دیدم داره ابم میاد ازش دست کشیدم و شروع کردم به باز کردن کاندوم اول گفتم بلد نیستم چجوری باید استفاده کرد منظور پشت و روش رو نمیدونستم گفت بخواب رو زمین خوابیدم اومد رو پام نشست کاندوم رو هم کشید رو کیرم شروع کرد به ساک زدن منم سریع گفتم نه بسه اونم از دهنش کشید بیرون چون داشت ابم میومد گفتم الان ضایع میشم و میفهمه جقیم خلاصه نشست رو پام پاهاشو باز کرد کیرمو گرفت دستش که تنظیم کنه تو کسش یهو گفت خشکم یه تف خودش زدو کیرو هل داد تو کوسش دقیقا 4 ثانیه نشد ابم اومد گفتم اومد کسشو دراورد و بعله ابم اومد و ضایع شدم گفتم میشه یه بار دیگه شروع کنم گفت اره رفت یه دستشویی خودشو شست و منم کاندوم رو دراوردم و با دستمال کاغذی کیرمو خشک کردم سریع خواستم کاندوم بعدی رو بکشم جالبش اینجاس که ابم میاد کیرم نمیخوابه و شق میمونه اومدو گفتم میشه داگی استایل بکنمت اونم قبول کرد و منم شروع کردم راستی داگی استایل از فانتزی های مورد علاقمه شروع کردم به داگی اول با انگشت کسشو باز کردم سر کیرمو گذاشتم لاش بعد دادم تو اروم تلمبه میزدم هیچی هم لذت نمیبردم چون کیرم سر و بی حس شده بود کاندوم دومیه تازه بیحسش کرده بود مثل خر مونده بودم تو گل داگی استایل که خودم انجام میدادم با فیلم سوپرا فرق داشت نه میتونستم از اون زاویه فیلم که نگاه میکنم سکسمو ببینم هم اینکه تلمبه زدن خستم کرده بود خیمه زدم روش سینه هاشم میمالیدم و گردنشو میخوردم تا اینکه دیدم ابه داره میاد یه اه عمیق گفتم مثل تو فیلما و کشیدم بیرون 300 دادم بهشو اومدم از مکان بیرون نوشته

Date: February 7, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *