اولین سکس مهندس مملکت

0 views
0%

سلام من عادت ندارم زیاد طولش بدم میرم سر اصل قضیه راستش دانشجو بودم در یکی از شهر های جنوب من خودمم اهل جنوبم اسمم کسری اس رشته مهندسی مواد درس میخونم تازه رفته بودم دانشگاه یه دختری بود که اهل شهرهای نزدیک بود اسمش فاطمه بود قد کوتاه داشت ولی تا دلتون بخواد خوشکل و با اندامی زیبا با هم دوس بودیم ولی من تقریبا روزی نبود که به یادش جلق نزنم روزای امتحان ترم بود شیمی داشتم و من ضعیف بودم بهش گفتم میتونی بهم شیمی یاد بدی گفت باشه قرار گذاشتیم دانشگاه ولی بچه ها اینقد سر و صدا کردن که هیچی نفهمیدیم گفتم نمیشه باید یه جای دیگه بریم گفت کجا گفتم خونه ی داداشم با اصرارمن قبول کرد اون روز رفتم خونه و همه جا رو تمیز کردم بالاخره نوبت من شد در زد رفتم درو باز کردم مث همیشه خوش تیپ تعارف کردم نشست شروع به درس دادن کرد ولی من همش به اندامش فکر میکردم که یه دفعه دستم و گذاشتم رو دستش نگاهم کرد ولی چیزی نگفت من دیگه گفتم اگه دستمو برداشتم نمیتونم کاری کنم دستشو بالا اوردمو بوسه زدم نگاهم کردو چیزی نگفت بهش گفتم خیلی دوست دارم و یواش یواش به سمت بازوش رفتم با بوسه جلوش نشستمو از چشماش بوسه میزدم هیچی نمیگفت بوسه هام به نوک دماغش و بالاخره به لبش رسید بازم چیزی نمگفت یواش مانتوشو باز کردمو سینه هاشو مالیدم تیشرتشو دادم بالا و خودش کمک کرد تا در بیاد واییییییییی چی میدیدم کرستشو که باز کردم دو تا سیب افتاد به نظرم هرکدومش دو کیلویی بود شروع به خوردنش کردم دیگه داشت بی حال میشد خوابوندمش و شلوار تنگشو به زور در اوردم شرتشو دادم پایین چی میدیدم انگار میدونس اینجا چه خبره تمیییز تمیییز رونشو بوسیدم و زبون زدم پاهاشو باز کرد منم شروع به خوردن کسش کردم هنوز هیچی نگفته بود اوپن نبود با چوچولش بازی کردم کسش قرمز شده بود واز کونش هم که انگشت خیسم توش بود حرارتی بهم دست میداد که وصفش برام سخته به هر حال بلندش کردم و به صورت سگی کیرم گذاشتم دم کونش یکم فشار دادم خودشو سفت گرفت گفتم نه شل بگیر و چند تا بوسیدمش شل کرد و باز فشار دادم اینبار کیرم تا نصفه تو بود وقتی تو چشاش نگاه کردم دیدم داره درد میکشه گفتم دربیارم لاپایی بزنم اخه خیلی دوسش داشتم سرشو به عنوان نه بالا برد و من یه فشار دیگه دادم که اینبار کیرم تا ته رفت تو کونش چند دقیقه گذاشتم همین جوری بمونه و بادستم نوک پستونشو بازی میکردم و بعد یواش شروع به تلمبه زدن کردم تقریبا 5دقیقه شده بود که داشت ابم مییومد گفتم بریزم تو گفت نه گفتم چکارش کنم گفت وقتی اومد خبرم کن متعجب بودم داشت ابم میومد گفتم عزیزیم اوووووووووووومد چی کنم که برگشت محککم سرکیرمو مک زد طوری که بدنم لرزید و تموم ابمو خورد من متعجب از این کارش چون اثلا حرفی نزده بود ولی بعد اینکه ابمو خورد با هم رفتیم حموم اونجا براش لاس زدم و اونم ارضا شد و منم یه لاپایی خشکل دیگه تو حموم زیر دوش زدمش بعد از اون جریان یه چند بار دیگه حال کردیم الان هردومون مهندس مملکتیم برام نظر بدین ممنون میشم نوشته

Date: August 8, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.