اولین گی من با یه سن بالا

0 views
0%

سلام این خاطره ی ک میگم برا دو هفته پیشه من میخاستم برم مشهد و اول بگم ک من 19 سالمه قد 178 و 84 وزنمه سفیدم من بیشتر فاعل بودم ولی میخاستم یبارم که شده کون بدم دو روز قبل رفتن یکی رو تو شهوانی پیدا کردم و تو لاین اشنا شدیم بلاخره رفتم مشهد قرار گذاشتیم همو ببینیم یه مرد 30 ساله قد بلند ک بچه گرگان بود بخاطر موقعیت شغلی اومده بود مشهد و تنها بود ک باهم رفتیم خونش بعد از خوردن ابمیوه و ی فیلم گی گذاشت ک یهو دیدم نشست کنارمو لبمو محکم مک زد و گردنمو وسینمو محکممممم مک میزد لباسامو اروم در اورد و شروع ب لیسیدن کرد منم داااااااغ کردم خراب کیرشو در اورد کوچیک بودو کلفت براش ساک زدم ولی بلد نبودم بعد دستمو گرف برد تو اتاق و رو تخت شروع ب لیسیدن بدنم کرد جوری میلیسد ک اب اومد یکم وایستادیم من بی حال شدم بعد براش سا ک زدم ی کاندوم اورد و و اول با انگشتش سوراخمو باز کرد انقد داغ کرده بودم ک هیچ حسی جز لذت تو کونم نبود بعد به حالت سگی کرد منو و اروم کیرشو گذاشت تو و شروع ب تلنبمه کرد و بعد از کمی تنلبه دمر کرد و ی حسی خوبی داشت بعد خوابید من رو کیرش نشستم و اون برا جلق میزد کیرش تو کون بود ک یهو ابم اووووووووووومدبرای بار دوم و ی حس خیلی خوبی داش وو بلافاصله اب اون اومد و بعد رفتیم حموم روز خوبی بود اون روز الانم فک کنم این داستانو بخونه نوشته 1995

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.