بالاخره شاشید تو دهنم

0 views
0%

سلام خدمت همه دوستان شهوانی من آرش هستم و ۲۷ سالمه چهارساله ازدواج کردم از اول ازدواج چشمم زن داداش خانمم رو گرفته بود چندماهی گذشت و رابطه پیامکی من و اکرم شروع شد خیلی زن سفتی بود واسه سکس با من له له میزد ولی بروز نمیداد بالاخره بعد از سه سال خایه مالی و خرج کردن واسش راضی شد برم خونشون چندباری رفتم ولی رابطه فقط در حد لب و بغل بود گذشت تا اینکه من به برده بودن و توالت شدن علاقه پیدا کردم بهش گفتم که دوس دارم بشاشه دهنم و اولاش میخندید و شوخی میگرفت ولی بعد چندماه جدی شد به هر زوری بود راضیش کردم قرار شد من یه لیوان جاساز کنم توی دسشویی خونه پدرخانمم اینا تا هرموقع باهم اونجا بودیم بره واسم توی لیوان بشاشه روز موعود اومد و بعد شام رفت دسشویی منم وقتی برگشت به بهونه شستن دست رفتم دسشویی و دیدم لیوان نصفه جیشه وای به آرزوم رسیده بودم جیشش داغ و خوشمزه بود همشو خوردم و این روال دوماهی ادامه داشت تا یه روز گفت باور نمیکنه واقعا بخورم و فکر میکرد میریزم دور قرار شد برم خونشون کار شوهرش ماموریتی بود و باید میرفت ماموریت فرداش قرار شد برم از قبلش واسش همه کارای ارباب و برده رو واسش گفتم تا بدونه باید چیکار کنه رفتم خونشون و بعد نیم ساعت نشستن و چایی خوردن شروع کردیم اول گفت پا بلیسم و ساک بزنم واسه انگشت شصت پاش منم زانو زدم جلوش و شروع کردم به لیسیدن پاهاش تف میکرد دهنم و فحشم میداد ازم خواست زیر بغلشو بلیسم و بمکم بعدش گفت برو تو حموم لخت شو منم رفتم لخت شدم و خوابیدم کف حموم سرد بود ولی مجبور بودم بعد چند دقیقه اومد و لخت بود نشست رو صورتم و گفت یالا بلیس کس اربابتو با ولع شروع کردم کس لیسی و خوردن کسش بعد ربع ساعت گفت دهنتو وا کن تا دهنمو باز کردم جیشش پرفشار اومد بیرون و همه دهنمو پر کرد گفت یالا قورتش بده ببینم هی میگی شاش خورتم شاش خورتم منم همشو خوردم و لیسیدم یهو گفت عن خورمم هستی من شوکه شدم و همینجوری گفتم بله سرورم یهو دیدم سوراخ کونش متورم شد و شروع کرد برینه تو دهنم و رو صورتم بوش بد بود ولی از بس حشری بودیم معلوم نبود گفت یالا بخور منم یکم خوردم و قورت دادم و خودش گفت کافیه از قبل این صحبتا قبلا عکس کیرمو دیده بود و واسش فرستاده بودم کیرمم یکم بزرگه و متورم و با رگه های متورم با همون حالت عنی و شاشی نشست رو کیرم و همش رفت تو تندتند تلمبه میزد و فحش میداد و تف میکرد دهنم من که نزدیک بود ابم بیاد بهش گفتم و اون تندتر کرد و باهم ارضا شدیم تا آبمون اومد پاشد کوسشو گذاشت دم دهنم و هم شاشید و هم آبمو ریخت تو دهنم و کتکم زد و تف انداخت که بخورم از اونروز که حدود یه ماه پیش میشه هر هفته همین برنامه رو داریم البته با کارای حدید داستان کردن کونمم براتون میذارم که چند روز پیش کونمو گایید ممنون که خوندین فقط لطفا لطفا به علایق هم احترام بذاریم ممنون نوشته

Date: August 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.