تجربه اولین گی

0 views
0%

پنجشنبه شده بود و دوباره ما طبق روال همیشه برنامه باغ گذاشتیم من 1 سالی بود که دوست دختر نداشتم توی این یه سال دخترای زیادی بودن اما من دنبال یه کیس بودم که حده اقل شب نخواد ساعت 9 خونه باشه هوا بهاری بود و هنوز یکم سرد بود اون شب چندتا دختر جدید اونجا بودن با یه پسری که قبلا ندیده بودمش هرکس با جفتش وسط داشت می رقصید و قر می داد منم تو حال خودم کنار گرمای شومینه داشتم سیگار روشن می کردم که اون پسره اومد سمتم و یه نخ سیگار خواست و اونطرف شومینه نشست و منم یه نخ سیگار بهش دادم براش روشن کردم دوتایی داشتیم بقیه رو نگاه می کردیم پسره موقعی که تازه رسیده بودیم باغ خودشو معرفی کرده بود منم همین طور اما من دستم گیر بود اسمش یادم نمیومد البته من همیشه همین جوریم معمولا اسما یادم نمی مونه بدون اینکه قصدی داشته باشم بهش گفتم آقا من اسم شمارو یادم رفت که گفت من سیامک هستم آقا وحید ازش عذر خواهی کردم یه بهونه آوردم که چرا اسمش یادم رفت بعد چند لحظه سکوت سیامک بهم گفت می بینی این پسرای دهه 70 دیگه دختر واسه ما نزاشتن منم تایید کردم بعد سریع گفت که البته شما که 70ی نیستی منم جواب منفی بهش دادمو گفتم نه بابا پیر شدیم رفت 26 سالمونه یه دوست دختر هم نداریم بکنیم سیامک هم خندید و گفت والا ما 31 سالمونه دوست دختر نداریم بعد با چشم اشاره کرد که اون دختر لباس فلان رنگی عجب چیزیه خوش به حال پسره امشب همچین بکنه اینو توی تاریکی اتاق و سر وصدای موزیک و جیغ دخترا نفهمیدم منظورش کدوم دخترس ازش پرسیم کدوم که گفت همون که با اون بچه خوشگله که خودش کونه داره می رقصه اینو که گفت فهمیدم منظورش کیه هر جفتشون رو می شناختم اما در همین حدی که باغ میایم و سلام احوال پرسی گفتم آهـــــا مجید و دوست دخترش رو میگی اسم دختر یادم نیست ولی مجید پسر عموی صاحب باغه سیامک گفت هرچیه خوب کونی داره گفتم خودش یا دوست دخترش گفت جفتشون گفتم ای بابا نکنه گی هستی گی که نیستم اما یکی دو بار پسر کردم این همه دختر چرا پسر می کنی حالا بابا دارم میگم که دیگه دخترا به ما پا نمیدن بعدشم کون پسر هم حال می ده باید امتحان کنی تا بفهمی قربون دستت نه خدا نکنه همیچین روزی بیاد یعنی تا حالا به هیچ پسری چشم نداشتی گفتم نه بابا خوشم نمیاد پسر بکنم یعنی توی دوران بچگیت هم با دوستات همدیگرو دستمالی نکردین البته این کارو کرده بودم شاید خیلی از پسرا همچین کاری کرده باشن بهش گفتم چرا اما اون ماله بچگی بود نه الان اما توی ذهنم همیشه دوست داشم با پسر بودن رو یه بار تجربه کنم شاید بخاطر همون اتفاقای بچگی باشه که همش در حد دست مالی کردن بود اما سیامک این حرف و که زد من یکم خوشم اومد شاید هم بیشتر از یکم اما الان 26 سالم بود و سخت بود که بخوام همچین فکر کنم دوباره سیگارمون تموم شده بود که دوباره سیامک گفت حتی من حال می کنم دخترا رو هم از کون بکنم کون یه چیز دیگست بعدشم آبمو بریزم توی دهنش یا توی کونش سرمو تکون دادم بهش گفتم آره منم بیشتر دوست دارم دخترا رو از کون بکنم آبمو بریزم دهنشون دخترو باید خوابوند رو شکم پاهاشو جفت کرد بعد بخوابی روش و کیرتو بکنی تو کونش سیامک هم مثل اینکه خوشش اومده باشه حرفمو تایید کرد و گفت دقیقا همین طوری یکم که نشستیم سیامک گفت من برم یه شاش بزنم منم گفتم بزار منم بیام رفتم 2تا پیک مشروب برداشتم و با هم از در رفتیم بیرون ما پسرا معمولا وقتی مست می کنیم تو همچین حالتی دوست داریم توی طبیعت و ایستاده بشاشیم رفتیم نزدیک درختا جوری که از پنجره معلوم نباشیم کیرامون رو درآوردیم و مشغول شدیم اما یه لحظه به کیر سیامک نگاه کردم که دیدیم کل کیرش رو آورده بیرون یه کیر نسبتا سیاه و معلوم بود کلفته سیامک لازم نیست کل کیرتو در بیاری سرش رو هم کافیه می خوای بشاشی مگه می خوای چی کار کنی سیامک با خنده می خواستم نشون تو بدم من خودم کیر دارم نمی خواد نشون من بدی داری ولی نگاه به کیر خودت کن به کیر منم نگاه کن البته کیر منم کوچیک نبود اما زیاد بزرگ هم نبود گفتم همچین هم که می گی شاخ نیست پس کیر زیاد دیدی من که داشتم زیپ شلوارمو می کشیدم بالا خم شدم پیک مشروبم رو از روی زمین برداشتم گفتم آره توی فیلم سوپر زیاد دیدم سیامک هم کارش رو تموم کرد و مشروبش رو برداشت و گفت تو چرا کونت انقدر کوچیکه پوست به این سفیدی داری قیافت هم که خوبه یه باشگاه برو یکم چاق شی کونت هم بیاد رو فرم دخترا هم بهت پا می دن حرفش منطقی بود این اواخر زیاد لاغر شده بودم چند بار هم تصمیم گرفته بودم برم باشگاه اما یه پایه می خواستم که نبود خلاصه بهش گفتم تو چی کار به کونم داری اصلا همین جوری گفتم آخه همه چیت اکی هست ولی دخترا پسر لاغر دوست ندارن آره باید یه فکری به حال خودم بکنم شدم پوست و استخون برو باشگاه اسکات بزن کونت هم از این حالت در بیاد نمی دونم از حشری شدن بود که این حرفو زدم یا هرچی که بود بهش گفتم کمیت نداره اما کیفیت داره اینو که بهش گفتم احساس کردم ناخواسته بهش پا دادم شایدم می خواستم که گفت ای بابا چه فایده وقتی کیفیت داره مشتری نداره دیگه احساس کردم کیرم داره شق میشه مشروب هم که خورده بودم نمی دونستم چی بگم نمی دونستم چی کار کنم از یه طرف می خواستم امتحان کنم از یه طرف هم ترس داشتم که بیشترین ترسم بخاطر سنم بود 2 ماه دیگه میشد 27 سالم کلی موهای سفید توی سرم پیدا شده بود اما توی چند ثانیه به خودم گفتم وحید یه بار امتحان کن شاید تاثیر مشروب بود پاکت سیگارو درآوردم بهش تعارف کردم دوتامون سیگار رو روسن کردیم تا حالا که مشتری براش نیومده کسی قدر نمی دونه من که قدرشو می دونم ولی فکر کنم خودت قدرشو نمی دونی بعد ازم خواست که توی باغ قدم بزنیم دیگه به شدت حشرم زده بود بالا یه نگاه به شلوار سیامک کردم دیدم پف کرده جلوش گفتم آقا سیامک 4تا حرف سکسی زدیم چرا بی جنبه شدی والا هر کس جای من بود شق می کرد این تازه الان نیم خیزه دستش رو گذاشت رو کیرش دست بزن ببین هنوز سفت هم نشده دستمو گرفت از روی شلوار گذاشت رو کیرش منم دیگه حالم عوض شده بود یکم فشار دادم گفتم آره چه خبره مثل اینکه هنوز جا داره بزرگ شه مگه کس لخت دیدی کس لخت ندیدم ولی می خوام یه کون لخت ببینم شاید کامل شق بشه دیگه دستم برداشتم و گفتم شاید خوب نشون بده ببینم واقعا اینطور که میگی کیفیت داره اما من روم نمی شد همچین کاری کنم یه لبخند زدم گفتم دیدنی نیست هرچیه همینه از همینجا ببین سیامک هم بدون معطلی دستش رو گذاشت رو کونم بعد ایستاد نمی دونم چرا من وایستادم یکم با کونم بازی کرد و گفت نرمه ولی کوچیکه سفید هم هست دوست داری ببینی آرزومه ببینم با هم رفتیم سمت درختا سیگارشو نصفه خاموش کردو اومد پشت سرم و دستش رو کرد تو شلوارم و رسوند به کونم و بعد به سوراخم واااااای مو هم نداره که خوش به حال شما که نداره اینو گفتم کمربندمو باز کرد وشلوارو شرتمو با هم داد پایین تا زانو و نشست که از نزدیک ببینه اما چون هوا تاریک بود ما هم رفته بودیم وسط درختای باغ مجبور شد از نور گوشیش استفاده کنه یکم دست کشید روی سوراخمو منم چشممو بستم بعد احساس کردم این بار انگشتشو خیس کرد ولی دیگه هردومون ساکت بودیم آروم یکی از انگشتاشو فرو کرد توی کونم معلوم بود مثل خودم توی کون کردن خیلی وارده با این تفاوت که اون هم پسر کرده بود هم دختر اما من فقط با دختر بودم داشت انگشتشو توی کونم عقب و جلو می کرد و فقط یه کلمه گفت عالیه اما همین که اومد انگشت دوم رو بکنه داخلم گفتم نه پرسید چرا ولی من هیچی نگفتم چون نمی خواستم با انگشتش گشادم کنه می خواستم با کیرش فشار بیاره نمی دونم چرا اما اون لحظه اینطوری خواستم سیامک بلند شد دستش رو گذاشت رو کیرش هنوز شلوارش پاش بود معلوم بود چی میخواد بهش گفتم دوست داری بخورمش گفت که دوست ندارم سوال بپرسی دوست دارم که بهم بگی منظورش رو نفهمیدم بهم گفت یعنی اینکه بجای اینکه بپرسی دوست داری برات ساک بزنم بهم بگو دوست دارم برات ساک بزنم خیلی رک منم آروم گفتم می خوام کیرتو بخورم بهم گفت بلندتر بگو دوباره همون جمله رو بلندتر تکرار کردم گفت عزیزم همش ماله تو نشستم روی زانو و کمربندشو باز کردم شلوار و شرتشو کشیدم پایین کیر کلفتش افتاد بیرون سایز دستم نبود نمی دونم چند سانت بود اما بزرگ بود تقریبا یه زبون به سر کیرش زدم یه زبون هم کشیدم از زیر کیرش تا سر کیرش بعد آروم کیرش رو گذاشتم توی دهنم اولین بار بود همچین حسی داشتم به نظرم خیلی عالی بود البته همه کیرش توی دهنم جا نمی شد اما همون قسمتیی که وارد میشد هم عالی بود چند دقیقه که براش ساک زدم کیرش رو آورد بیرون ازم خواست تخماشو بلیسم این کارو هم براش انجام دادم دستمو گرفت گذاشت رو کیرش اشاره کرد که هم زمان جق هم براش بزنم منم مثل فیلما همون طور که دوست داشتم یه دختر باهام رفتار کنه باهاش رفتار می کردم و اگه چیزی یادم میرفت اون یادآوری می کرد دوباره کیرش رو گذاشت دهنم منم هم با دستم هم با دهنم کیریش رو که الان داغ شده بود و پیش آبش هم اومده بود شق نگه داشتم یکم که این کارو کردم بهش گفتم آبت نیاد یهو نمی خوای بکنی جواب داد بهت چی گفتم منم مثل خنگا یادم رفت منظورش چیه باز پرسیدم چی گفتی تکرار کرد ازم نپرس بهم بگو دوزاریم که افتاد بهش گفتم سیامک دوست دارم بکنیم جوووون بازم بگو چی کار کنم می خوام بکنیم چجوری بکنمت عزیزم کیرتو بکن تو سوراخم می خوام کیرتو بکنی توم عاشق کیرتم زدوباش دارم دیونه میشم سیامک که حالا ایستاده بود منو برگردوند رو به یه درخت با دستش شکمم رو جوری تنظیم کرد که قمبل کنم براش و شلوارمو که تا زانوم پایین بود کشید پایین تر اما پاهامو جفت کرد دقیقا همون چیزایی که من توی سکس دوست داشتم سیامک داشت رو من پیاده می کرد سکس ایستاده که پاهات هم جفت باشه خودش اومد پشت سرم و دوباره سعی کردی انگشت کنه تو سوراخم این بار با دستم دستشو گرفتم گفتم می خوام با کیرت شروع کنی نه با انگشت شاید فقط تو همین مورد با هم اتفاق نظر داشتیم سیامک چسبید به کونم یکم کیرش روکشید روی کونم بعد بهم گفت بازم بهم بگو بکنمت منم دوبازه ازش خواستم سیامک کیرتو می خوام کیرتو بکن تو سوراخم جرم بده سیامک سر کیرش رو گذاشت دم سوراخم کیرش هنوز خیس بود نمی دونم آب دهن من بود یا مال خودش بود یکم فشار داد که درد خیلی زیادی کل بدنمو گرفت سریع کیرش رو گرفتم اما نه ناله کردم نه حرفی زدم خودش هم می دونست یکم صبر کردم توی همین حال شروع کردن به لیس زدن گردنم دردم که کمتر شد خودم با دست کیرش رو هدایت کردم سمت سوراخم سر کیرش رو گذاشتم رو سوراخم بهش گفتم فشار بده الان اونم آروم فشار داد تا نزدیک به یک سوم کیرش یهو اومد داخلم این حس دیگه واقعا عالی بود یه حس تکرار نشدنی دوست داشتم این صحنه رو خودم ببینیم یه آه کشیدم و گفتم کاش می تونستم ببینم گفت دفعه بعد می بینی خودمم هم الان چیزی نمی بینم بعد ازم پرسی درد نداری که بهش گفتم نه خیلی خوبه سیامک کیرش رو نزدیک به 10 بار عقب و جلو کرد که بتونه یکم سرعت بگیره اما هنوز همش داخلم نبود هنوز کیرش دستم بود شاید به همین خاطر بود دستمو کشید کنار از روی کیرش من دستمو چسبوندم به رونش این بار کیرش رو برد عقب و آورد داخل اما زور بیشتری که بتونه کله کیرش رو جا بده یکم درد داشت اما همین که هر بار یه مقدار بیشتر از کیرش رو احساس می کردم دیوونه تر می شدم یه چند بار این کارو تکرار کرد که به نظرم تقریبا همش داخل بود چون دیگه هم تخماش می خورد بهم هم پاهاش دیگه کاملا چسبیده بود به پاهام چند دقیقه که توی این حالت داشت می کرد سرعت کیرش بیشتر شده بود و لذت تمام وجود منو گرفت انگار با تمام مولکول های بدنم داشتم این لذت رو حس می کردم سیامک هم زیر گلوی منو گرفته بود و با سرعت نسبتا تندی داشت توی سوراخم تلمبه میزد سرمو تو اون حال برگردوند و لباش رو گذاشت روی لبام اینو زیاد دوست نداشتم اما من دیگه کاملا در اختیارش بودم یکم که لب گرفت گفت وحید تا حالا هرچی پسر کردم همشون کونی بودن سوراخشون گشاد بود کون تو شد مال من خیلی خوب و تتگه کاش زودتر پیدات کرده بودم به هیچکس نده تو مال خودمی و منم فقط می گفتم من مال تو ام عاشق کردنتم عاشق کیرتم یه چی اون می گفت من حشری میشدم یه چی من می گفتم اون حشری میشد یکم که خسته شد کیرش رو در آورد ازم خواست با دستام کونمو از هم باز کنم و خودش رفت پایین ببینه چی کار کرده باهام دوباره ایستاد کیرش رو کرد تو کونم و سریع درآورد دوباره نشست این دفعه گفت واااای عجب سوراخ خوشگلی داری برات گشادش کردم خیلی دوست داشتم اون صحنه رو ببینم اما نمیشد سیامک دوباره کیرش رو کامل می کرد تو سوراخم و کامل درش می آورد و چند بار این حرکتو تکرار کرد بازم کاری بود که من سر دوست دخترام می آوردم و خیلی داشتم لذت می بردم هر بار که کیرش خارج می شد و هوای سرد می پیچید تو سوراخم و دوباره گرمای کیرش رو که تو کونم حس می کردم از خودم بی خود میشدم لذتش وصف نشدنی بود دوست داشتم اون لحظه هیچ وقت تموم نشه چند بار که این کارو تکرار کرد دیگه کیرش رو در نیاورد و شروع کرد به تلمبه زدن منو محکم گرفته بود و تو کونم تلمبه می زد کیرش خیلی راحت داشت عقب وجلو می شد منم داشتم نهایت لذت رو می بردم از این کارش سیامک سرعتش رو دیگه برده بود بالا و کیرش رو تا ته تو کونم عقب وجلو می کرد صدای برخورد بدنمون بلند شده بود منم ازش خواستم محکم تر بکنتم انقدر سرعتش رو برد بالا که معلوم بود داره ارضا میشه یواش یواش دستش رو گذاشت رو کیرم و تو همون حال برام جلق زد تا کیرم شق بشه باز شق که شد با کمک اون آبم اومد اما اون همچنان داشت ادامه می داد که بعد یکی دو دقیقه گفت منم دارم میام آبمو کجا بریزم گفتم هرجا دوست داری بریز گفت می خوام بریزم تو دهنت منم بهش تایید دادم بازم گفتم هرجای می خوای بریز دوباره گفت ازم بخواه منم گفتم سیامک آبتو بریز توی دهنم همه آبتو بریز تو دهنم یه قطرش رو هم نریز بیرون پرسید می خوای با آبم چی کار کنی گفتم می خوام همه آبتو بخورم اینو که گفتم چندتا تلمبه دیگه زد و کیرش رو در آورد و منم سریع برگشتم نشستم روی زانوم کیرش رو گرفتم دست با چند بار جلق زدن یه موج زیادی از آب با فشار وارد دهنم شد یکم بو می داد اما من توی یه حال دیگه بودم همه آبشو که ریخت دهنم سر کیرش رو گذاشت توی دهنم که بقیشو براش مک بزنم منم این کار کردم اما آبش هنوز توی دهنم بود و نداده بودم پایین کیرش رو در آورد و ازم خواست بخورمش منم چشماشمو بستم همه رو دادم پایین پایان نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.