تجربه کون دادن به سن بالا

0 views
0%

من اسمم امیره و 32 سالمه داستا واقعیه
توی چت روم زیاد چت می کردم که همش چشمم به کلمه گی می افتاد از این طریق با دوستان زیادی آشنا شدم پسر کونی و دوجنسه اینم بگم بعضی ها رو هم کردم
خلاصه یک روز گفتم بیام ببینم کون دادن چه مزه ای داره خلاصه توی روم گشت می زدم که چشمم به یک پی ام افتاد که گفته بود گی سن بالا می خوام من 32 سالمه خلاصه دلم رو زدم به دریا و رفتم با اون چت کردم و بعد از چت و کلی اس ام اس بازی خلاصه با هزار ترس و دلهره رفتم سر قرار خلاصه دیدم یک مرد حدود 45 ساله و با قدی کوتاه توی ماشین 206 نشسته و رفتم توی ماشینش نشستم و رفتیم برای سکس و برای اولین بار می خواستم مزه کون دادن رو تجربه کنم
رفتیم خونه مجردی داشت خلاصه منم بد جوری حوس کون دادن به سرم زده بود و بد جوری کونم میخوارید خلاصه بی درنگ لخت شدم و اونم لخت شد دیدم کیرش بدک نیست بزرگ نبود ولی کلفت بود خلاصه رفتم روی تخت خوابیدم به صورت چهار دسته و پا و اونم اومد به سوراخ کونم کمی ژل زد و بهش گفته بودم اصلا کون ندادم اونم کلی با سوراخم با انگشت بازی کرد و انگشتو کم کم انداخت تو سوراخ کونم من کمی درد داشتم ولی دیگه کاری نمی تونستم بکنم
دیگه کاندوم رو به کیرش زد و سر کیرشو گذاشت تو سوراخ کنم و فشار داد من از درد خودمو جمع کردم ولی گفت اینطوری تو نمی ره خودتو شل کن منم شل کردم و دیدم درد عجیبی داره خلاصه بعد از چند دقیقه پرسیدم رفت توش گفت تا ته کیرم تو سوراخ کونت من تعجب کردم گفتم کیر به این کلفتی چطوری رفته تو کونم خلاص کم کم شروع کرد به تلمبه زدن هی زد هی زد هی زد و شروع کرد به تلمبه زدن تند تند باور نمی کنید سوراخ به اون تنگی من شده بود یک کوس گشاد گشاد آنقدر کیرش دیکه راحت می رفت تو که من بدون مقاومت وایستاده بودم خلاصه این آقا هر طوری که خواست منم نگه می داشت و می کرد ساعتو که نگاه کردم دیدم حدود 45 دقیقه داشت منو می کرد آخرش دیگه خسته شده بود و کاندوم رو در آورد و افتاد روی من و کیرشو انداخت تو کونم و فشار داد و همانطوری خوابید و ابشو ریخت توی سوراخ کونم دیدم بی حرکت وایستاد گفتم چی شد گفت آبو ریختم تو کونت دیگه من بلند شدم رفتم دستشویی که آب کیرشو خالی کنم و کلی از کونم آب ریخت بیرون فقط بهترین لحظه اینجا بود که گفتم باید آب خودمو بریزم باورتون نمیشه کیرم آنقدر گنده شده بود که حدا نداشت و در عمرم اونقدر آب نریخته بودم آنگار شلینگ رو باز کرده بودی آنقدر از من آب ریخت خودم تعجب کردم این بود اولین و آخرین کون دادن من به کسی دیگه البته واقعا منو خوب کرد و از کردن و کارش خوشم اومده بود دوستان این داستان واقعی بود.
پایان
اگه کسی کار داره ای دی منو اد کنه با من در ارتباط باشه

Date: April 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.