جردی و پسر عمه

0 views
0%

منو پسر عمم از بچگی تنها همبازی هم بودیم و سکس رو با هم یاد گرفتیم هر فرصتی که پیدا میکردیم سوپر نگاه میکردیم بعد از مدتی که کیرامون بزرگ شد افتادیم تو کار لاپا گذاشتن و جلق زدن یکروز که اونا اومدن شهر ما خانوداشو راضی کردم که بیاد خونه ما شب که شد ما نشستم فیلم نگاه کردن تا بقیه بخوابن بقیه که کامل خوابیدن من شلوارمو در آوردم و پسر عمم هم شروع کرد به لیس زدن ران پام خیلی حس خوبیه وقتی یکی بدنتو لیس میزنه سوراخمو لیس میزد خیلی حال میکردم اصلا دوست نداشتم این کارش تموم شه بعدش گفت بیا برام ساک بزن منم قبول کردم براش ساک میزدمو اونم نفساش تند شده بود خیلی حال میکرد من بعد از کلی ساک زدن گفتم نوبت توئه که ساک بزنی شروع کردش به ساک زدن خیلی داشتم حال میکردم خیل ی خوب ساک میزد تخمامو میخورد وای که چه حالی میکردم وقتی تخمامو میخورد چشمامو بسته بودمو تند تند نفس میزدم بعدش گفت بیا بزار تو سوراخم اونم به پشت خوابید یکم تف زدم به سر کیرم و یکمم تف کردم رو سوراخ کونش خوابیدم روش آروم کیرمو جا کردم داخل سوراخش وای چه حالی میداد آروم تلمبه میزدم یواش یواش سرعت تلمبه زدنام بیشتر شد بدنم تو حال خودش نبود فقط تلمبه میزدم تند تند نفس میکشیدیم صدا آه و ناله یواشش منو بیشتر حشری میکرد بعد از پنج مین تلمبه زدن وقتی خواست آبم بیاد کیرمو کشیدم بیرون یک دستمال برداشتم و آبمو تمیز کردم بعدش به بغل خوابیدم که اون لاپام بزاره چون اجازه نمیدم که بزاره تو سوراخ یکم با لاپام حال کردو شروع کرد به جق زدن تا آبش اومد اونشب من دوبار دیگه هم جلق زدم و خوابیدیم اولین داستانیه که می نویسم امیدوارم خوشتون بیا نوشته جردی اسم

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.