جوراب های مامان دوستم

0 views
0%

داستانو تقدیم میکنم به دوستم امیدوارم وقتی میخونه دوس داشته باشه بقیه ی دوستانی هم که میان زیر داستانای مربوط به فوت فتیش فش میدن از الان در جریان باشن که همتون بکیرم هستین لطفن علایق دیگران رو مسخره نکنین میلیون ها نفر تو دنیا هستن که این حس رو دارن و نباید مسخره بشن چه از طرف پسرا چه از طرف دخترا سلام به همه فوت فتیشا و پا دوستان اول از همه بگم که داستان واقعی نیست و فانتزیه و اسم های داستان هم مستعاره به درخواست دوستم نوشتم که فتیش جوراب داره و عاشق جورابای مامانشه منم تو این مدتی که باهاش آشنا شدم عاشق جورابای مامانش شدم واقعن بگذریم دوستم جواد ۱۸ سالشه و مامانش یه خانوم ۴۳ ساله نرگس که فوقولاده سکسی و جورابای خیلی زیادی داره منم سعید ۲۰ ساله خلاصه از اولش که با جواد آشنا شدم هی از جورابای مامانش میگفت و یه روز گفت اگه میخوای میتونی بیای و پاهای مامانمو بلیسی منم جا خوردم و بعدش دیدم جدی میگه قبول کردم و گفت اگ بخوای بلیسی باید جلو من باشین منم قبول کردم یه روز که رفته بودم خونشون برا پالیسی مامانش یه جوراب شلواری مشکی خیلی نازک پوشیده بود با یه کفش مشکی فوقولاده سکسی و خوردنی من کَفَم بریده بود همینجوری مات و مبهوت مامانش بودم که عجب هیکلی داره خاله نرگس یه زن فوقولاده خوشگل و خوش هیکله ک پاهای قشنگی داره باسن بزرگی هم داره ولی من با پاهاش کار داشتم همینجوری که زُ ل زده بودم به پاهای خاله نرگس با صدای جواد به خودم اومدم که داشت میگفت کجایی مثکه خیلی دوس داری زودتر پاهای مامانمو بلیسی منم گفتم آره والا میلف به این نابی جلوت باشه هول میکنی واقعن جواد و مامانش خندیدن و جواد گفت مامان اجازه میدی دوستم پالیست بشه قول میده خوب لیس بزنه پاهاتو مامانشم نگام کرد و گفت اگه قول بده پاهامو تمیز کنه اجازه میدم بلیسه منم گفتم چششششششششم هرچی شما بگی من انجام میدم جواد هم خندید و گفت خب برو انجام بده دیگ مامانش رو مبل نشسته بود من رفتم جلوش نشستم رفتم سراغ پاهاش اولش کفششو لیسیدم و یه لنگشو دراوردم دادم به جواد که بو کنه و لیسش بزنه جواد هم لیسید کفشو بعدش من رفتم سراغ پاهای نرگس پاهاشو با جوراب گذاشته بود رو صورتم منم داشتم بو میکردم پاهاشو خاله نرگس بهم میگفت بوی پاهام خوبه آره خاله عالیه دوسش دارم نووووش جونت عزیزم مال خودته مرسی خاله نرگس همینجوری که زیر پاهاش بودم و داشتم بو میکردم دیدم جواد داره خیلی لذت میبره و خودشو میماله منم شروع کردم به خوردن پاهای مامانش و یه پاشو کامل گذاشتم تو دهنم و لیسیدم مامانشم داشت حال میکرد حسابی مامانش میگفت دوس داری پاهامو آره خاله عاشقشونم خوشمزه س آررررررره فوق العاده س بیشتر میخوامم جواد هم بیشتر داشت حال میکرد و کیرشو دستش گرفته بود و داشت جق میزد منم جوراب شلواری مامانشو که حسابی لیسیده بودمش و خیس شده بود از پاش دراوردم بعدش به جواد گفتم جوراب مامانتو میخوای آرررره میخوامششش چیکار میکنی باهاش میکنم تو دهنممم دیگ چه کارا میکنی با جوراب مامانت آبمو میریزم توووش جوووووووون بیا بگیر نرگس هم که پاهاش حسابی خیس شده بود به من گفت پسرمو ول کن دیگ بیا پاهای منو تمیز کن منم گفتم چششم خاله نرگس الان خدمت پاهات میرسم باز رفتم سراغ پاهاش ایندفعه زیرش نرفتم نشستم جلوش پاشو گذاشت رو میز منم رفتم سراغ تمیز کاری پاهاش تک تک انگشتاشو میک میزدم و لای انگشتاشو پاک میکردم جواد هم جوراب مامانشو کرده بود تو دهنش و داشت مارو نگا میکرد و جق میزد مامانشم هی تشکر میکرد و میگف بیشتر بخورررر منم با لذت بیشتر میخوردم وقتی کل انگشتاشو لیسیدم مامانش پاشو از رو میز بلند کرد و میکوبید تو صورت من پاهاشو و میگفت خوشمزه بود پاهام آره اره خاله جان اگ میشه بازم بده بخورم بازم میخوای جواد جان بهش بدم پاهامو بازم جواد آره مامان جون بزار حسابی بلیسه پاهای قشنگتوووو باشه بیا بخور پسرم دلش میخواد باز چشششششششم خاله این دفعه خالم دوتا انگشتای پاشو باهم کرده بود تو دهنم و داشت دهنمو جر میداد نمیزاشت حرف بزنم جوادم صداش درومده بود مامانشم میگف جووون پا میخوای بخور دیگگگ لیس بزنننن منم بیشتر حال میکردم بعدش جواد آبش اومد ریخت رو جورابای مامانش منم یکم دیگ لیسیدم پاهای مامانشو و آبمو ریختم رو همون جوراب مامانش جواد کلی ازم تشکر کرد و گفت بازم باید بیای بلیسی پاهای مامانمو منم گفتم اگ مامانت خوشش اومده باشه من با کله میام میلیسم پاهاشو مامانشم بهم گفت عالی لیسیدی فوقولاده بود یه لنگ از جوراباشم بهم داد گفت اینم بزار پیشت باشه هروقت دلت تنگ شد برا پاهام باهاش جق بزن منم پاهاشو بوسیدم و گفتم چشم خاله نرگس مرسی نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.