جیق جیقوو

0 views
0%

اولین بار تو دانشگاه دیدمش با موو های بلوند و بینی کوچیک و لپ های نرم تپل دوست داشتنی از دوستای موژان بود ستاره چند بار برنامه کردیم مهمونی و دورهمی با کفش مشکی پاشنه بلند اومد باهم میرفتیم دانشگاه و میومدیم بیرونم میرفتیم چند روز برناممون شده بود بیرون رفتن تا اینکه یه روز بهم گفت که مامانش اینا خونه نیستن و من سریع رفتم پیشش لنز ابی گذاشته بود و لباس گیپور مشکی پوشیده بود برام ک چسبیده بود ب هیکل تپل و سفیدش با چشماش خیلی برام عشوه میومد خیلی تپل و سفید بود نمیدونستم چیکار کنم شروع کردم به خوردن گردنش و بوس کردنش نمیدونستم چرا می خواست بهم بده کیرمو هی فشار میدادم و اونم نگاش می کرد یهو دیدم دستش رو دکمه شلوارمه و کیر گندمو در اورد خیلی بد راست شده بود ستارم همش میمالیدش و تو چشام نگا میکردتا من لباسشو دادم بالا و حالا بین رونای تپل و خفنش بودم دامنشو دادم بالا و شرت مشکیشو دیدم ک لای کس تپل و نرم و سفیدش رفته بو د خیییلی سفید و لوس بود کسشو یکم خوردم چون خیلی تپل و خیسسس بود حال نکردم لیس بزنم بیشتر اونم با دستاش سرمو گرفته بود و تند تند نفس میکشید پاشدم کیرم و کردم تو کسش شروع کرد ایی اییییی کردن ک من خیییلی دیگه حشری شدمو تا تهش میکردم کسش گشاد بود اما خیلی جنده بازی در میاورد و همش جیغ میزد و اه میکشید داییش اینا طبقه بالاشون زندگ ی میکردن گفتم جیق نزن داییت میشنوه گفت اااووییی تو فقط بکن منو کسش خیلی اب انداخته بودو بادستاش منو به خودش فشار میداد منم گیج تو کسش بودم و کیرمو میچرخوندم تو کس نرمش همش نگام به کسش بود مثل بالشت بود تپل دور کیرم و منم خیلی بد داشتم میزدم توش کسش عصابمو خورد کرده بود می خواستم همه کیرمو بکنم توش تو صورتش نگاه کردم انگار مجبور بوده بده اصن تو حال خودم نبودم انقد کسشو کرده بودم احساس میکردم تخمام سنگین شده و کیرم داره منفجر میشه ولی نمیتونستم چشامو از رو کسش ک ابمو داشت ب زور میاورد بردارم یه کم بوسش کردم لباش خیلی نرم و شیرین بود کیرم دیگه نمیتونست نرمی کسشو تحمل کنه ابم سر کیرم بود و میخواستم بپاچمش بیروننن داشتم اه اه میکردم ک یهو کیرمو در اورد و گفت بخاب عزیزم و سریع شروع کرد ب ساک زدن و میک زدن کیرم و جلق زدن برام کیرم خیییلی گنده و ترسناک شده بود و خودمم افتاده بودم و کاری ازم بر نمیومدو داشتم میومدم بلند ناله میکردم و بهش میگفتم ک تند تند بخورتش ک داره میاد کیرم یکمی بعد ترکید و تمام تنم لرزید دیگه ابم پاشید تو سر و صورتش و اونم ابمو لیس میزد از دور لباش لطفا نظر بدین و کامنت بزارین نوشته

Date: June 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.