حال کردن با دختر مساژور

0 views
0%

سلام متین هستم ۲۴ ساله فعلآ به دبی زندگی میکنم میخواهم که داستان واقعی خود را برای شما بنویسم همه میدونن که هوای دبی خیلی گرمه یه روز جمعه بود تو خونه خسته شدم گفتم برم بیرون از بسکه تو سنتر و سینما رفته بودم دلم نمیخواست برم با خود گفتم کجا برم تو فکر بودم همینجوری رانندگی میکردم که چشمم به تابلو مساژ خونه افتاد موتر را تو پارکینگش پارک کردم و رفتم داخل گفتم میخوام مساژ بدم خودمو دختره تایلندی بود لیست نرخ های مساژ را آورد یک ساعت مساژ با روغن ۲۰۰ درهم را انتخاب کردم من را به اطاق رهنمایی کرد گفت چند دقیقه منتظر بمانید تا نفر بیاد اولین بارم بود که مساژ میرفتم تک تک در شد گفتم بفرماید یه دختر تایلندی وارد شد گفت لطفآ لباسهایت را در بیار من هم لخت شدم به جز یه نیکر و خوابیدم دختره هم شروع به مساژ کرد اولین بارم بود که دست دختر به بدم میخورد یه حس عجیبی داشتم تقریبآ ۱۰ دقیقه مساژ کرد بعد گفت میشه نیکر شما را در بیارم من باورم نمیشد که لخت لخت میشم تو یه خونه با یه دختر تنها گفتم آره نیکرم را در آورد و باز هم به مساژ دادن ادامه داد وقتی دستانش به کونم میرسید و پاینتر میرفت انگشتانش به تخمکام میخورد خیلی خوشم میومد راست راست کرده بودم بعد از نیم ساعت برام گفت حالا به پشت بخواب من هم به پشت خوابیدم کیرم راست شده بود کمی خجالت میکشیدم از انگشتان پاهام مساژ میداد و همینجوری میومد بالا من خیلی حشری شده بودم آروم دستم را بردم به طرف کونش کونش را دست میزدم هیج عکسالعملی از خود نشون نداد من هم کونش را فشار میدادم خیلی حال میداد و اون داشت منو مساژ میکرد یه بار دختره خندید و گفت میخای مساژ سکس منم که خیلی دوست داشتم گفتم آره گفت ۱۰۰ درهم من هم بدون اینکه چیزی بگم خیستم و ۱۰۰ درهم براش دادم دختره خودش را برام آزاد گزاشت من تا توانیستم سینه هاش را خوردم کون و کوسش را فشار میدادم و او با کیرم بازی میکرد و برام حال میداد خیلی حال کردم گفتم میخوام بکنمت گفت نه تنها مساژ در اخیر برام یه ساک حسابی زد همه آبم رو خالی کرد من هم رفتم یه دوش گرفتم و لباسامو پوشیدم ازم تشکری کرد نوشته

Date: September 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.